اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره cpfr ( ارتقا قابلیت زنجیره عرضه) ... با ... و پر سرعت .

تحقیق درباره cpfr ( ارتقا قابلیت زنجیره عرضه)


تحقیق درباره cpfr ( ارتقا قابلیت زنجیره عرضه)

 لینک پرداخت و ... *پایین مطلب*

 

     فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

     تعداددصفحه:25

 

از cpfr  برای ارتقا قابلیت زنجیره عرضه، نظر کلی بر مفاهیم ، شاخصها و تحقق این قبیل شاخصها و عملکردها و راه حل های موجوداستفاده می شود.

    خلاصه:

مردم با این نظر موافق هستند که اینترنت برای ادغام و کنترل زنجیره عرضه امروزه بسیار مهم است ، بسیاری از شرکتها خودشان سایت دارند، هر چند ، هنوز هم بسیاری از آنها واقعا نمی دانند که اینترنت چه مزایایی برای فرآیندها و عملکردهای آنها دارد . در راستای طرح های مشارکتی ، پیش بینی ها و تکمیل این قبیل طرح ها (cpfr ) شرکتها می توانند قابلیت و توانایی خود را از طریق تقاضای مشارکت و مطلع بودن از زنجیره تقاضای دوستان و همکاران خود ارتقا دهند . با توجه به cpfr، اعضا زنجیره عرضه می تواند برای تحقق کل زنجیره قابل تولید با توجه به زمانهای مقرر مشارکت دانسته باشند. در این ح ... به گروههای دیگر کمک می کنند که بهتر بتواند تقاضاها را پیش بینی کنند ، و برنامه های مربوط به تولید را  به راحتی طراحی کنند، و در نتیجه در بخش توزیع و دریافت مواد به راحتی مشارکت دارند. تحقق cpfr هر چند کاری ساده و پیش پا افتاده نیست. این مقاله ، مهمترین مفاهیم، و استراتژی 9 مرحله ای تحقق فرآیندها و توصیف مشکلاتی که در تحقق cpfr و در نتیجه نتایج عملی و راه حلهای موجود در سطح بازار را مورد ارزی ... و بررسی قرار می دهد.

لغات کلیدی، طرحهای مشارکتی ، پیش بینی و تکمیل عملکردها cpfr ، مدیریت زنجیره عرضه.

  1. مقدمه:

شرکتها می توانند سطح انعطاف پذیری را افزایش دهند و سطح مربوط به صورت موجودی را کاهش دهند، و از طریق برقراری ارتباط نزدیک با همکاران خود در بخش زنجیره عرضه فروش و خدمات کامپیوتری را افزایش دهند . این قبیل عملکردها بر پایه طرحهای مشارکتی، پیش بینی فرایند تکمیل عملکردها مطرح می شود و استراتژی اخیر تجاری توسط شرکتها به منظور یافتن بهترین راه برای به حداقل رساندن هزینه ها و ارتقا قابلیت شرکتها استفاده می شود.

اخیراًَ ، اطلاعات بسیار کمی در بین شرکتها در بین یک زنجیره رد و بدل می شود. این مسئله اساساً ممکن است به خاطر عدم صحت در تقسیم و ارائه دادهای الکترونیکی صورت می گیرد، و یا ممکن است از طریق ایمیل و فا ... نیز انجام بگیرد. این روزها، هر چند، با استفاده بسیار زیاد از اینترنت ، ادغام شرکتها راحتتر، ارزانتر و موثقتر( مطمئن تر) انجام می شود.

با توجه به بعد رقابتی ، شرکتها در حال حاضر از شبکه های جهانی برای انجام تجارت خود و ارتقا قابلیت کلی شرکتها و کارهای تجاری استفاده می کنند . آنها همچنین به این مسئله پی برده اند که رقابت یک شرکت در مقابل یک شرکت مدت زمان  زیادی طول نمی کشد، اما زنجیره عرضه در مقابل زنجیره عرضه مقاومت بیشتری دارد و بیشتر طول می کشد. به همین علت ، این قبیل شرکتها در حال حاضر بیشتر دادهای موثق را با هم گروهان خود مورد ارزی ... قرار می دهند . در حال حاضر پایگاههای حمایت کننده ای برای فلسفه جدیدی که با نام طرح های مشارکتی، پیش بینی و تحقق فرایند های مطرح شده ، تاسیس شده است.

هدف این مقاله بررسی شاخص های اصلیcpfr است ، بعضی از این قبیل مفاهیم شامل بخش هایی از قبیل تحقق فرایند ها و مشکلات موجود، نتایج عملی و مزایایی است که با توجه به استفاده از cpfr مطرح شده است . این مقاله باید بعضی از ابهامات مربوط به این استراتژی جدید را روشن کند، این استراتژی تجاری جدید را به آن دسته از افرادی که با آن هنوز آشنا نشده اند معرفی کند.

این تحقیق به صورت زیر طبقه بندی شده است:

بخش بعد cpfr را تعریف کرده است. بخش3 روش 9 مرحله ای را برای تحققcpfr  معرفی کرده است. مهمترین موانع برای تحققcpfr  و نتایج عملی آن در بخش 4 نشان داده شده است. بخش 5 راه حل های cpfr  را در سطح بازار مطرح کرده است. بخش آ ... این تحقیق را دسته بندی کرده است، و موضوعات جدید را برای مطالعات بعدی در این حوزه ارائه داده است.


... با ...


تحقیق درباره cpfr ( ارتقا قابلیت زنجیره عرضه)