اختصاصی از یارا فایل مقاله در مورد اولویت انتخاب بین مدیریت دانش و ... ی مجدد در سازمان ... با ... و پر سرعت .

مقاله در مورد اولویت انتخاب بین مدیریت دانش و ... ی مجدد در سازمان


مقاله در مورد اولویت انتخاب بین مدیریت دانش و ... ی مجدد در سازمان

لینک ... ید و ... در پایین صفحه

فرمت :word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات :5

 

فهرست:

 

چکیده

مقدمه

... ی مجدد

... ی مجدد یا مدیریت دانش؟

نتیجه گیری

منابع

 

مدیریت دانش روشی سیستماتیک برای تشخیص، سازماندهی و به اشتراک گذاشتن دانش در سازمان است که می‌تواند در نهایت به تولید دانش بیشتر در سازمان نیز منجر گردد. امروزه مدیران ارشد سازمانها دریافته‌اند که سرمایه‌های دانشی در سازمان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده و می‌بایست توان زیادی را برای مدیریت سرمایه‌های دانشی و دانش نهفته در فرایندهای سازمان خود صرف کنند. از طرفی، گاه فرایندهای سازمان از کارایی کافی برخوردار نبوده و مدیران را به ... شه‌هایی چون ... ی مجدد، فرایندها جهت اصلاح مکانیسمها و فرایندهای سازمان خود وا می‌دارند. ولی سوال اینجاست که بین مدیریت دانش و ... ی مجدد، کدام یک می‌بایست در ابتدا در دستور کار سازمان قرار گیرد تا بهترین نتیجه عاید سازمان گردد؟
این مقاله به دنبال پیدا ... پاسخی به این پرسش است.


... با ...


مقاله در مورد اولویت انتخاب بین مدیریت دانش و ... ی مجدد در سازمان