متن آهنگ جادوی نگاه حامد همایون

سکوت می کنم که این
سکوت منطقی تره
که الکل نگاه تو
یواش داره می پره

نه مست می کنی منو

نه درک می کنم تو رو
نه من کنار تو گمم
و از کنار من برو

و من کنار تو گمم
و از کنار من برو

همیشه بی اثرترین
تلاش من گلایه شد
دلم گرفته بود و این
کلام ها کنایه شد

همیشه عاقبت خودم
ش ... تم و فنا شدم
... اب و مست و بی رمق
وبال کوچه ها شدم

... اب و مست و بی رمق
وبال کوچه ها شدم

ادامه مطلب