در این بخش مجموعه ی 134 نقاشی موجود در موزه ی اوفیزی فلورانس برای ... قرار گرفته است.

این نقاشی ها متعلق به سده های 16، 17 و 18 هستند و همچنین آثار مربوط به رنسانس اروپایی (غیر ایتالیایی) نیز در این مجموعه گرداوری شده است.

فایل این آثار با کیفیت خیلی خوب بوده و دارای اطلاعاتی از قبیل نام اثر، سال خلق آن، تکنیک نقاشی و ابعاد بوم اثر می باشد.

... این مجموعه ی بسیار ارزشمند را به پژوهشگران و علاقه مندان توصیه می کنیم.
... - 21000 تومان
>