در این بخش مجموعه 288 نقاشی از هنرمندان متعلق به قرن نوزدهم را برای ... قرار داده ایم.

این نقاشی ها با کیفیت خوب-خیلی خوب است و شامل اطلاعاتی از قبیل نام اثر و سال خلق آن می باشد. خلاصه ی زندگینامه ی این هنرمندان نیز به زبان لاتین در این مجموعه موجود است.

برای اطلاعات بیشتر به ادامه ی مطلب رجوع کنید.

... - 15000 تومان
>