اختصاصی از رزفایل ... پاو ... وینت نفوذپذیری - فصل اول محیط پاسخده شامل 36 اسلاید با تخفیف ویژه اورمیابا ... ... با ... و پر سرعت .

 ... پاو ... وینت نفوذپذیری - فصل اول محیط پاسخده شامل 36 اسلاید با تخفیف ویژه اورمیابا ...


 ... پاو ... وینت نفوذپذیری - فصل اول محیط پاسخده شامل 36 اسلاید با تخفیف ویژه اورمیابا ...

 

 

 

 

 

 

عنوان: ... پاو ... وینت نفوذپذیری - فصل اول محیط پاسخده شامل 36 اسلاید با تخفیف ویژه اورمیابا ...

فرمت : powerpoint(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 36 اسلاید با فرمت ppt با طراحی فوق العاده و ع ... های بی نظیر و توضیحات تکمیلی

 

فهرست

 

فاکتورهای پاسخده بودن یک محیط

نفوذپذیری

تعاریف

نفوذپذیری: وجوه عمومی و خصوصی

نفوذپذیری و فضاهای همگانی

مزایای بلوک های کوچک

کاهش نفوذپذیری همگانی

مقیاس ساخت و ساز

نظام سلسله مراتبی سازماندهی فضاها

ج ... گزینی و کاهش میزان نفوذپذیری

اجتناب از ج ... گزینی غیرقابل بازگشت

بعداً پس از احساس نیاز به ج ... گزینی

نفوذپذیری و تداخل عرصه های عمومی و خصوصی

تقابل: نفوذپذیری بصری

تقابل: نفوذپذیری کالبدی

نیاز به جبهه های جلویی و عقبی

ساخت و ساز طولی بلوک

تقابل و تأثیر آن بر فضاهای خصوصی

خلاصه: فرم کالبدی و نفوذپذیری

شروع طراحی

اتصالات به حوزه های پیرامون

استقرار راه های جدید

تراکم استفاده

طراحی تقاطع

ساختار بلوک

شکل بلوک

استفاده از نظام شریانی موجود

طراحی نظام خیابان - بلوک

گونه های خیابان و طراحی تقاطع

 

توجه : با تخفیف ویژه اورمیابا ...
پس از انجام مراحل ... ید حتما روی دکمه تکمیل ... ید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود تمامی مراحل را تا دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ اگر نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و دوباره اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک ... به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال می شود.


... با ...


... پاو ... وینت نفوذپذیری - فصل اول محیط پاسخده شامل 36 اسلاید با تخفیف ویژه اورمیابا ...