اختصاصی از رزفایل مرحله ی سوم آزمون توربو همراه با پاسخنامه ... با ... و پر سرعت .

مرحله ی سوم آزمون توربو همراه با پاسخنامه


مرحله ی سوم آزمون توربو همراه با پاسخنامه

انتشارات پویش با همکاری مولف برتر تیزهوشان کشور جناب آقای مسعود بیگدلی آزمون های توربو را جهت ارتقای سطح علمی دانش آموزان برگزار می کند .

ویژگی آزمون های توربو : آزمون توربو شامل 15 مرحله است که از آبان ماه شروع و تا اردیبهشت 1396 ادامه خواهد یافت .15 مرحله آزمون توربو شامل 7 مرحله آزمون نمونه ... تی, 5 مرحله آزمون تیزهوشان و 3 مرحله المپیاد ریاضی می باشد .

آزمون های شبیه سازی شده ی نمونه ... تی و تیزهوشان نشر پویش ( ناشر برتر کتاب های تیزهوشان ) همراه با پاسخ نامه ی تشریحی که توسط مولفان و مدرسان برتر کشور آقای مسعود بیگدلیمسعود بیگدلی
«سرگروه آموزشی پایه ششم شهرستان رباط کریم»
افتخارات:
1-بالاترین آمار قبولی تیزهوشان و نمونه ... تی شهرستانهای استان تهران در سال تحصیلی 93-92
2-اولین ... پروازی در سطح شهرستانهای استان تهران در زمینه تدریس تیزهوشان ورودی هفتم(دوره اول متوسطه)
3-عضو هیئت مؤلفان انتشارات ... شه خوارزمی
4-مؤلف کتاب ویژه تیزهوشان
##(40آزمون 5100ثانیه ای)
##(مجموعه سوالات نمونه ... تی و تیزهوشان 31 استان94-93)
***عضو گروه تألیف مجموعه های زیر(چاپ جدید)
##مؤلف کتاب (مجموعه سوالات تیزهوشان و نمونه ... تی 1+31 استان پویش95-94)
##مؤلف کتاب ریاضی 30 ...
##مؤلف کتاب ادبیات 30 ...
##مؤلف کتاب علوم 30 ...
##مؤلف کتاب جامع ریاضی تیزهوشان نیترو(انتشارات پویش)

5-مدرس افتخاری مجموعه آموزش ریاضی ششم ابت ... (آلما)
6-مدرس برگزیده درس ریاضی ،تیزهوشان ششم(شهر جدید پرند) از جانب اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران 
7-دارای لوح افتخار از جانب ... محترم آموزش و پروش(جناب آقای حاج بابایی)
8-وبسایت برگزیده مجله رشد در سال 93-92) تالیف شده است .


... با ...


مرحله ی سوم آزمون توربو همراه با پاسخنامه