اختصاصی از رزفایل طرح توجیهی تولید کارامل 800 تن در سال ... با ... و پر سرعت .

طرح توجیهی تولید کارامل 800 تن در سال


طرح توجیهی تولید کارامل 800 تن در سال

موضوع طرح:طرح توجیهی تولید کارامل

ظرفیت اسمی تولیدات: 800 تن در سال

نوع تولیدات: کارامل

تعداد شاغلین:12 نفر

فرمت:pdf

تعداد صفحات:10

 

 


... با ...


طرح توجیهی تولید کارامل 800 تن در سال