اختصاصی از رزفایل آموزش محیط گرافیکی در توربو پاسکال 7 ... با ... و پر سرعت .

آموزش محیط گرافیکی در توربو پاسکال 7


آموزش محیط گرافیکی در توربو پاسکال 7

آموزش محیط گرافیکی در توربو  پاسکال 7

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 10

 

 

 

 

استفاده از mouse در محیط گرافیک :

برای استفاده از mouse در محیط گرافیکی باید وقفه مربوط به فعالسازی mouse را فراخوانی کنیم . این وقفه 33hex (هگزادسیمال) نام دارد و شامل ی ... ری توابع است که هر تابع با یک شماره مشخص شده و کاربرد خاصی دارد . هرکدام از توابع مذکور دارای ثباتهای ورودی و ... وجی هستند . ثباتهای ورودی باید قبل از فراخوانی وقفه مقدار دهی شوند تا وقفه عمل مورد نظر ما را انجام دهد و ثباتهای ... وجی نتایج اجرای وقفه را برمی گردانند .

 تابع 00hex از وقفه 33hex :

این تابع اعمال زیر را انجام می دهد :

1- پارامترهای mouse را با مقادیر پیش فرض set می کند .

2- اشاره گر mouse را به مرکز صفحه منتقل می کند .

ثبات ورودی :

ax := 0 ;

ثبات ... وجی :

درایور mouse نصب شده است .                                                                   ax = ffff hex

درایور mouse نصب نشده است .                                                               ax = 0000 hex


... با ...


آموزش محیط گرافیکی در توربو پاسکال 7