بسم الله الرحمن الرحیم

آیت الله العظمی جوادی آملی: 

خدیجه(س) نظام اقتصادی ربوی را تحریم کرد/ اقتصاد ربوی تجارت رسمی جاهلیت بود/ شبهه کانت و هگل جوان را بی ... می کند

حضرت آیت الله جوادی آملی در همایش صدف کوثر که در راستای تکریم ام المومنین حضرت خدیجه(س)  در مجتمع آموزش عالی ... ... (ره) برگزار شد، با قدردانی از دست اندرکاران برگزاری این همایش، اظهار داشتند: از ذات اقدس الهی مسئلت می کنیم به برکت دعای ولی خود، خیر دنیا و آ ... ت را عنایت کند.

ایشان افزودند: این همایش وزین علاوه بر صبغه دینی و علمی، از صبغه حقوقی هم برخوردار است؛ زیرا حقوق متقابل مادر و فرزند ایجاب می کند که فرزند، مادر خود را بشناسد و بشناساند و بر این پیوند فرزند و مادری ف ... کند.

معظم له تصریح ... د: اگر حقوق مادر لازم و مشروع است و اولین حق، شناخت پاکدامنی مادر است، خیلی دیر به برگزاری این همایش اقدام کرده ایم.

این مرجع تقلید با اشاره به اینکه جاهلیت را عقلانیت ... نه کاری سخت، بلکه کار هر حکیم و متکلمی نیست، اظهار داشتند: تبدیل ... فرهنگ جاهلی به فرهنگ عقلانی کار هر عالم و فقیهی نیست، در دوران جاهلیت معیار تصدیق و تکذیب، برهان نیاکان بود و چنین ملتی مرده است.

حضرت آیت الله جوادی آملی تصریح ... د: حضرت خدیجه(س)، پیش از بعثت خدا را موحدانه عبادت کرده و به نبوت عامه و انبیای ابراهیمی معتقد بوده است.

ایشان با تاکید بر اینکه حضرت خدیجه(س) از انبیای ابراهیمی اندوخت و آموخت، اظهار داشتند: بین دلالان علم با متکلم، مفسر و فقه تفاوت است؛ حضرت خدیجه در عصر دلالی، محقق بود و پیش از بعثت، خدا را موحدانه عبادت می کرد.

معظم له با تاکید بر اینکه ما فرزند حضرت خدیجه(س) هستیم، گفتند: آیا سزاوار نیست شخصیت حضرت خدیجه(س) را معرفی کنیم؟

این مرجع تقلید با بیان اینکه کافر فاقد برهان است، ابراز داشتند: جاهلیت دارای فرهنگ تقلید و دلالی بود، اما در این فضا، حضرت خدیجه بانویی موحده و عالمه بود و ما ف ... می کنیم که چنین مادری داریم و دوازده معصوم از ایشان است.

این مفسر قرآن کریم با اشاره به اینکه حضرت خدیجه(س) فرهنگ عقلانیت را در فضای جاهلی پیاده کرد، اظهار داشتند: اقتصاد جاهلی در محدوده ربا ظاهر می شود.

*از ... کاری ساخته نیست

حضرت آیت الله جوادی آملی در ادامه با اشاره به اینکه از ... کاری ساخته نیست، گفتند: ما هشت سال جنگ خارجی و دوسال جنگ داخلی با ... داشتیم؛ در تمام این ده سال ... ی پلید نقش داشت و نتوانست کاری کند و نمی تواند کاری کند چرا که خدا با ما است.  

*خیلی ها از گزینه نظامی روی میز ... حساب می برند

حضرت آیت الله جوادی آملی تصریح ... د: اگر ... بگوید گزینه نظامی روی میز من است خیلی ها حساب می برند اما «خدا و ما ادراک ما خدا»؛ خداوند فرمود گزینه نظامی روی میز قرآن من است.

*نظام اقتصادی ربوی، تجارت رسمی در دوران جاهلیت بود

ایشان با بیان اینکه نظام اقتصادی ربوی و دامن فروشی یک تجارت رسمی در دوران جاهلیت کهن بود، افزودند: حضرت خدیجه(س) بر هر دو خط بطلان کشید؛ هم ربا را تحریم کرد و هم بانویی پاکدامن بود.   

معظم له افزودند: امروز اقدامات جاهلی در فضای مجازی تجارت رسمی برخی افراد شده است. 

این مرجع تقلید با بیان اینکه رهاورد حضرت خدیجه(س) در ... ، تبدیل فرهنگ جاهلیت به فرهنگ عقلانیت است، گفتند: تحریم بانک های ربوی و مراکز فساد در فضای مجازی و غیرمجازی از کارهای مادر مادر ما است؛ پدر و مادر حقی دارند و ما نیز باید راه آنها را ادامه بدهیم.  

*به سلام و زیارت نباید اکتفا کرد

این ... برجسته حوزه بر ... وم حرکت در مسیر حضرت خدیجه(س) تاکید ... د و گفتند: راه مادر را باید برویم و نباید به "السلام علیک" و "زیارت" اکتفا کرد.

حضرت آیت الله جوادی آملی با اشاره به اینکه حضرت خدیجه(س) روزها برای رسول اکرم(ص) تا غار حرا غذا می بُرد، ابراز داشتند: رفتن به کوه حرا، عدم وسیله و این راه طولانی کار حضرت خدیجه(س) بود،  

ایشان با اشاره به اینکه حضرت خدیجه(س) مریم ثانی است، اظهار داشتند: کمال انسان در روح حضرت خدیجه است؛ روح مجرد است و "مجرد نه مذکر و مونث" است و دین آمده که این "مجرد" را شکوفا کند و بر این اساس الگو بودن ایشان مذکر و مونث ندارد.

معظم له با بیان اینکه براساس آیات قرآن کریم الگوی جامعه بد زن حضرت نوح و لوط است، گفتند: مریم(س) الگوی جامعه خوب است و اختصاصی به ... ن ندارد. 

*هیچ کمالی مشروط به مرد یا زن بودن نیست

این مرجع تقلید افزودند: در ... هیچ کمالی از کمالات الهی مشروط به ذکورت یا ممنوع به انوثت نیست؛ این گونه نیست که مرد بودن شرط باشد یا زن بودن مانع باشد.

این مرجع تقلید با تاکید بر اینکه ولایت پشتوانه نبوت و رس ... است، اظهار داشتند: رس ... کار اجرایی است و رسول اکرم رس ... خود را به عنوان ولی خدا ابلاغ کرد. 

این مفسر قرآن کریم با اشاره به اینکه علم ائمه معصومین(ع) نامحدود است، گفتند: علم ولی خدا به علم الهی وابسته است و بر این اساس تمام شدنی نیست.

*فقاهت و ولایت کمال است نه مرجعیت!/ مرجع نشدن زن هنر نیست

حضرت آیت الله جوادی آملی با بیان اینکه مرجعیت کار اجرایی است، اظهار داشتند: آنچه مهم است فقاهت و اجتهاد است؛ زن می تواند در حد صاحب جواهر یا بالاتر باشد و چندین شاگرد تربیت کند و آنان مرجع شوند؛ مرجع نشدن زن هنر نیست مگر مرجع شدن مرد کمال است؟

ایشان افزودند: آنچه کمال است ولایت است که حضرت زهرا(س)، حضرت خدیجه(س) و حضرت معصومه(س) دارد.   

معظم له با اشاره به اینکه حضرت خدیجه(س) ولی الله است، گفتند: چرا ما حضرت خدیجه(س) را اسوه قرار ندهیم؛ ما فرزندان مادر خود حضرت خدیجه هستیم و چرا به مادر خود اقتدا نکنیم؟

ایشان تصریح ... د: فرزندان ... انی که از بیوت علمی هستند عموما به مقامی می رسند چون شناسنامه دارند؛ ما شناسنامه داریم و مادر ما حضرت خدیجه(س) است.

معظم له با اشاره به حدیث ... اکرم(ص) مبنی بر اینکه من و علی(ع) پدران امت هستیم، گفتند: حضرت خدیجه(س) مادر ما است و اگر رسول اکرم(ص) و حضرت ... المومنین(ع) را پدر خود دانستیم چرا به دنبال حضرت خدیجه(س) و حضرت زهرا(س) به عنوان مادران خود نرویم؟ 

* ... المومنین در پرورشگاه حضرت خدیجه تربیت شد

این مرجع تقلید با بیان اینکه ... المومنین(ع) از یک منظر فرزند حضرت خدیجه(س) بود، گفتند: حضرت ... المومنین(ع) در مقطعی از زند ... در پرورشگاه حضرت خدیجه(س) تربیت شد و ایشان تربیت شده مکتب رسول خداست.

*حضرت خدیجه ام المومنین فقهی، فرهن ... و اقتصادی است

حضرت آیت الله جوادی آملی در ادامه تصریح ... د: حضرت خدیجه نه تنها ام المومنین فقهی بلکه ام المومنین فرهن ... و اقتصادی است.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه انسان به هر اندازه که استعداد دارد و متوجه می شود مسئول است، گفتند: اگر احساس می کنیم با صاحب جواهر و شیخ انصاری کلنجار می رویم و حاضر نیستیم هر حرفی را بپذیریم و    این روحیه دلالی در ما نیست و روحیه تحقیق در ما است، مسئول هستیم.

معظم له افزودند: چنین طلبه ای اگر ائمه ... ، جماعات و ... بشود، بعید است بتواند در روز قیامت جواب خدا را بدهد.  

*نهال فروشی غده ای برای حوزه های علمیه است

این مرجع تقلید با تاکید بر اینکه این نهال فروشی غده ای برای حوزه های علمیه است، گفتند: حوزه های نجف را مرجعیت دینی حفظ می کند؛ دین مردم با مرجعیت است؛ اگر طلبه ای آن هوش را در خود می بیند باید بداند این هوش را ارزان نفروشد؛ این نهال فروشی برای حوزه آسیب و آفت است.

*طلاب مستعد فقط باید در حوزه بمانند

حضرت آیت الله جوادی آملی افزودند: قاضی شدن، ... ... و جماعات شدن واجب کفایی است و ما باید تامین کنیم و وظیفه ما نسبت به نظام محسوب می شود اما اگر ... ی استعداد زیادی داشته باشد فقط باید در حوزه بماند، تدریس و تالیف کند و شاگرد و مجتهد پرورش دهد.  

ایشان با بیان اینکه امروز غرق نعمت هستیم و انقلاب ... ی صدها سوال آورده که باید جواب دهیم، اظهار داشتند: همه ما با تفسیر آشنا هستیم؛ از فیض تا المیزان چهارصدسال فاصله است و حوزه ها چهار قرن خاموش و مرده بود و قرآن مهجور بوده است.

معظم له با اشاره به اینکه انقلاب ... ی صدها مسئله آورده و صدها جواب می خواهد، گفتند: پاسخ این صدها سوال از طلبه ای که برود ... ... و جماعت شود، ساخته نیست و فقط از طلبه ای که زرین فکر است، برمی آید؛ با قناعت می توان زند ... کرد و زند ... آبرومندی داشت.

این مرجع تقلید با اشاره به مقاومت حضرت خدیجه(س) در دوره شعب ... طالب، گفتند: علیه تحریم قیام ... الگو ... ری از حضرت خدیجه(س) است.

*امروز شبهه علمی کانت و هگل جوان ما را بی ... می کند

این مفسر قرآن کریم با اشاره به تفاوت ساختار شبهات در گذشته و امروز، گفتند: امروز شبهه علمی شبهه کانت و هگل ها است که جوانان ما با سجاده به ... می روند و بی سجاده باز می گردند.

ایشان در پایان خاطرنشان ... د: امیدواریم از این همایش ها، علم و عمل صالحی نصیب همه ما بشود.


حوزه نیوز