... دین همه جانبه

اینکه گفته می شود ... دین همه جانبه است به این علت است که در دین ... تمام شئون مربوط به انسان لحاظ شده است ,

از آنجا که طبق ... انسان موجودی است که چند روز در این دنیا زندگی کرده و بعد از کوچ از این دنیاست که زندگی واقعی انسان شروع می شود و نوع و ویژگی زندگی ابدی اش هم مربوط به نحوه زندگی در این دنیاست .
لذا ... برنامه جامع و کاملی برای انسان دارد تا اینکه انسان به کمک این برنامه جامع زندگی این دنیایی اش را تنظیم کند

انسان یک رابطه ای با خویش دارد , یک رابطه ای با خدای خویش , یک رابطه ای هم با افراد جامعه که ... برای هر یک از این سه رابطه برنامه کامل دارد

در رابطه انسان با خودش یک سری احکام شرعی وجود دارد مثلا باید حتما در روز 17 رکعت ... بخواند , در ایام خاصی از سال روزه بگیرد و...
از جنبه اخلاقی هم ... برای انسان توصیه هایی دارد که همه این برنامه ها در جهت تکامل انسان است

در رابطه انسان با خدا نیز یک سری احکام خاصی وجود دارد مثلا اینکه انسان تسلیم خداوند باشد , حدودی را که خداوند برایش تعیین کرده رعایت کند و ...

در رابطه بین انسان و افراد دیگر هم که احکام و اخلاقیات فراوانی وجود دارد که در منابع ... ی مطالب زیادی به تفصیل در فقه و اخلاق مطرح است

که جامع همه این برنامه ها این است که انسان بداند از طرف خداوند خلق شده و موجودی ناقص است که با عمل به برنامه های ... در طول حیات خویش به تکامل و تعالی می رسد .