یا غدیر خم، فقط گرفتن حکومت ظاهری و دنیایی توسط حضرت علی علیه السلام بود ؟؟

... خدا صل الله علیه واله می فرمایند:

یوم غدیر خم افضل اعیاد امتی {1}

روز غدیر خم با فضیلت ترین عید ها ی امت من است .

سوال :

این همه عید داریم ، چرا ... صل الله علیه واله عید غدیر خم را از همه بهتر می دانند !؟

جواب :

اگر راست داستان را بخواهیم بدانیم ان است که روز عید غدیر خم تنها به خلافت رسیدن و بدست گرفتن حکومت توسط حضرت علی علیه السلام نبود !!!

بلکه روز غدیر خم یک سری اتفاقاتی در کل عالم، از ملک تا ملکوت افتاد که فقط خود ... صل الله علیه واله به طور کامل از ان اطلاع دارد !!!

و ... صل الله علیه واله به خاطر این اتفاقات عجیب و غریب، این روز را بهترین عیدها اعلام کرد !!!
نه اینکه چون حکومت ظاهری به دست حضرت علی علیه السلام رسید !!!

چرا که وقتی خداوند به ... اعلام کرد باید در روز غدیر این کار را انجام بدهی ، ... لحظه ای تامل کرد ! و بعد خداوند فرمود : اگر این کار را انجام ندهی ، رس ... خود را انجام نداده ایی !!! واین یک تهدید بسیار بزرگ بود برای ... ی که اشرف مخلوقات است !!!

در اینجا باز یک سوال به ذهن می اید که :

هزاران نفر در طول تاریخ بدون هیچ درد سری به حکومت رسیده اند ! ولی چرا در داستان غدیر خم و به حکومت رسیدن حضرت علی علیه السلام ، حتی ... اکرم هم به یک تهدید بزرگ از جانب خداوند محکوم میشود ! ؟
ایا واقعا داستان غدیر خم فقط به حکومت رسیدن ظاهری و دنیایی حضرت علی علیه السلام بود !؟ و یا اینکه ، نه در پس ... ی غدیر خم یک مسایل بسیار حیاتی تر و مهم تر بوده که ما از ان خبر نداریم !!!

جواب این سوال را بزرگانی مثل علامه طباطبایی داده اند و فرموده اند که :

روز غدیر خم فقط به ان زمان بر نمیگردد!! بلکه تا روز قیامت حضرت علی علیه ... ... و خلیفه ی ما شد !!

یعنی اینکه همین الان هم حضرت علی علیه السلام به عنوان ... و الگو و اسوه و زمام دار ما می باشد !!

به عبارت دیگر اگر ... ی همین الان هم بخواهد به خدا برسد ، که رسیدن به خدا کمال واقعی انسان است ، باید شاگردی مکتب ... المونین علیه السلام را ... د و هر لحظه از ان حضرت استمداد بجوید و این را بداند که محال است بدون استعانت و دستگیری حضرت علی علیه السلام به جای برسد !!!

این مقام که هر شخصی باید از مسیر ... المونین علیه السلام برود و به خدا برسد را ... صل الله علیه واله در روز غدیر از جانب خداوند به حضرت علی علیه السلام عطاء کرد !!!

بنابراین :

در روز غدیر دو اتفاق افتاد : 1- دادن حکومت ظاهری و دنیایی به حضرت علی علیه السلام 2- دادن حکومت باطنی تمام خلایق به دست حضرت علی علیه السلام !

و در اصل انچه مهم بود دادن حکومت و ولایت باطنی خلایق به حضرت علی علیه السلام بود !

واقعا عقل ناقص من توان صحبت در این زمینه را نداشت ولی گفتم اب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید

جهت مطالعه ی بیشتر به کتاب های ... شناسی علامه طهرانی مراجعه کنید.

منابع :

تفسیر فرات ابن ابراهیم