طرح هادی روستای ف ... داوود شهرستان مشهدتاریخ ایجاد 26/03/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 40   قیمت: 3000 تومان   حجم فایل: 359 kb  تعدادمشاهده  12


طرح هادی روستای ف ... داوود شهرستان مشهد
    مقدمه
    ویژگی‌های استان ... اسان (پیش از تقسیمات جدید)
    ویژگی ‌های استان ... اسان رضوی
    تفکیک جمعیت بر حسب دین
    جمع شاغلان 10 ساله و بیشتر
    ویژگی‌های شهرستان مشهد
    وضعیت اشتغال
    تاسیسات زیر بنایی
    بخش احمد آباد
    وضعیت ... شویی در بخش احمد آباد
    وضعیت باسوادی در بخش احمد آباد
    وضعیت اشتغال بخش احمد آباد
    دهستان پیوه ژن
    روستای ف ... داوود
    هدف تحقیق
    ویژگی‌های طبیعی
    وضعیت باد ناحیه روستای ف ... آباد
    موقعیت طبیعی
    ویژگی‌های تاریخی
    مطالعات میدانی
    ویژگی‌های انسانی
    مراجعات و روابط متقابل با ... ا و روستاهای ناحیه
    وضعیت کالبدی
    شکل روستا
    عوامل تیپ ساز
    نقش مسکن 
    نتیجه گیری
    پیشنهادات

    منابع

 


کلمات کلیدی مرتبط:
طرح هادی روستای ف ... داوود شهرستان مشهد , مقدمه , ویژگی‌های استان ... اسان (پیش از تقسیمات جدید) , ویژگی ‌های استان ... اسان رضوی , تفکیک جمعیت بر حسب دین , جمع شاغلان 10 ساله و بیشتر , ویژگی‌های شهرستان مشهد , وضعیت اشتغال , تاسیسات زیر بنایی , بخش احمد آباد , وضعیت ... شویی,
مقالات مرتبط در این دسته
روستای سرآسیاب در جاده ی مشهد ش ... ز
طرح هادی روستای کلاته بزرگ تربت جام
طرح هادی روستای گناباد
پروژه روستای حصار
طرح هادی روستای دوین شهرستان مشهد
طرح هادی دهستان حومه گناباد
طرح هادی روستای برازق شهرستان سبزوار
طرح هادی روستای ابراهیم آباد شهرستان سرخس
روستای استون آباد (نقشه های اتوکد) شهرستان بندر گز
طرح هادی روستای صمدیه شهرستان نیشابور (نقشه اتوکد)