یه گل رز چسبیده به دیوار رو به روم.
کوله پشتیم کنار تختمه
صدبار ع ... چکمه ها نگاه ...
هزار بارم دلم واسه یه بنده خ تنگ شد و آ ... طاقت نیاوردم رفتم دیدمش و هنوز دلم تنگه براش !
همونی که  سر ... م از خدا سلامتی همیشگی شو میخوام.
همونی که ...
مخلص کلام ؛ 
من یه عاشقم ، که دنیام هنوز قشنگیاشو داره :) 
دنیای تو چی؟ اگه هنوز قشنگیاشو داره هوای قشنگیاتو داشته باش.
پ.ن ؛ میخوام بهش  بگم دوستت دارم قشنگم !
نه یک بار ...
که صـــدبار.
دوستت دارم قشنگم :)❤