... سورس کد تقویم فارسی اندروید پشتیبانی فارسی قابلیت تغییر در اکلیپس قابلیت تغییر آی ... ها قابلیت تغیییر دیت ... س  حجم:702کیلو بایت نکته:امکان وجود ارور در سورس کد یا اکلیپس شما وجود دارد ...