همسایه سایه ات بسرم مستدام باد لطفت همیشه زخم مرا یام داد

با توجه به اهمیت محتوای وبلاگ همسایه سایه ات بسرم مستدام باد لطفت همیشه زخم مرا یام داد خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است مسئولیت کلیه اطلاعات پست و وبلاگ نمایش داده شده با عنوان همسایه سایه ات بسرم مستدام باد لطفت همیشه زخم مرا یام داد برعهده مرجع و منبع اصلی آن میباشد. و وبلاگ یاس هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالب ندارد.

ﻣﺪﻝ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﻭﺯ (ﺣﺘﻤﺎﺑﺨﻮﻧﯿﺪ)

ﻣﺪﻝ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﻭﺯ (ﺣﺘﻤﺎﺑﺨﻮﻧﯿﺪ)

ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﻌﺪﺍﺯﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﮐﺎﺭ،ﺩﻓﺘﺮ ﮐﺎﺭﺵ را ﺗﺮﮎ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ﺍﻭﮐﻮﺩﮐﯽ رﺍ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﺭﺟﺎﺩﻩ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﻭﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺳت،ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺩﻟﺶ ﺑﻪ حال ﮐﻮﺩﮎ ﻣﯽﺳﻮﺯﺩ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺩﻟﯿﻞ ﮔﺮﯾه ﺍﺵ ﺭﺍﻣﯽﭘﺮﺳﺪ؟

ﮐﻮﺩﮎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯﺧﺎﻧﻢ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑه خاﻧﻪﺍﺵ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺯﻥ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻩ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﮐﻮﺩﮎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ ﺑﺪﻭن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺷﻮﺩ.

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧه ﻣﯽﺭﺳﻨﺪ، ﺯﻥ ﺯﻧﮓ ﺩﺭﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﺸﺎﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﭼﺎﺭﺑﺮﻕ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻬﻮش میﺷﻮﺩ!

ﻓﺮﺩﺍﺻﺒﺢ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ می آید، ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ،ﺍﻭحتی ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ...

ﺑﻪ همین خاطرﺍﺳﺖﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫا ﺟﻨﺎﯾتکاﺭﺍﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩﻫﯿﭻﻭﻗﺖ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ میﮔﻮﯾﺪ،ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﻭ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻭ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﻫﯿﺪ!

فقط پلیس

برچسب ها : ﻣﺪﻝ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﻭﺯ (ﺣﺘﻤﺎﺑﺨﻮﻧﯿﺪ) - ﮐﻮﺩﮎ ,ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﺘﻤﺎﺑﺨﻮﻧﯿﺪ
ﻣﺪﻝ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﻭﺯ (ﺣﺘﻤﺎﺑﺨﻮﻧﯿﺪ) ﮐﻮﺩﮎ ,ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺣﺘﻤﺎﺑﺨﻮﻧﯿﺪ
ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻦ.

http://uupload.ir/files/rz5_%ef%bb%a3%ef%ba%ae%ef%ba%8d_%ef%ba%91%ef%ba%8e.jpg

ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻦ.

ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻡ

ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻡ!

نلسون ماندلا ‌

loulemancity

برچسب ها : ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻦ. - ﻫﺎﯾﻢ ﻗﻀﺎﻭﺕ ,ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﻢ
ﻣﺮﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻦ. ﻫﺎﯾﻢ ﻗﻀﺎﻭﺕ ,ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﻢ
نوشته پشت یک اتوبوس در اروپا :

http://uupload.ir/files/8umd_%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87.jpg

نوشته پشت یک اتوبوس در اروپا :

چاقو اسماعیل را نکشت

آتش ابراهیم را نسوزاند

نهنگ یونس را نخورد

دریا موسی را نبلعید

با خدا باش تا نگهبانت باشد...

برچسب ها : نوشته پشت یک اتوبوس در اروپا :
نوشته پشت یک اتوبوس در اروپا :
اگر روزی چشم‌هایت را باز کردی

http://uupload.ir/files/mui7_%d8%a7%da%af%d8%b1_%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c.jpg

اگر روزی چشم‌هایت را باز کردی

و خودت را وسط یک کوره دیدی،

نترس و سعی کن از آن

پخته خارج شوی،

چرا که «سـوخـتـن» را همه بلد‌ند!

tebyan

برچسب ها : اگر روزی چشم‌هایت را باز کردی - روزی چشم‌هایت
اگر روزی چشم‌هایت را باز کردی روزی چشم‌هایت
اشک انسان زیرمیکروسکوپ

http://uupload.ir/files/nqod_%d8%a7%d8%b4%d9%83_%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86.jpg

اشک انسان زیرمیکروسکوپ

1 اشک غم واندوه

2 اشک بازال برای مرطوب ماندن چشم

3 اشک ایجاد شده هنگام برش پیاز

4 اشک ازج طولانی

5 اشک فرصت وامید

6 اشک شادى

loulemancity

برچسب ها : اشک انسان زیرمیکروسکوپ - انسان زیرمیکروسکوپ
اشک انسان زیرمیکروسکوپ انسان زیرمیکروسکوپ
به یکی گفتند دوست چند بخشه

http://uupload.ir/files/ldpq_%d8%a8%d9%87_%db%8c%da%a9%db%8c.jpg

به یکی گفتند دوست چند بخشه

گفت: ای بابا دوست کارش

از بخش و روستا و شهر گذشته

دوست یه دنیاست.

برچسب ها : به یکی گفتند دوست چند بخشه - دوست ,گفتند دوست
به یکی گفتند دوست چند بخشه دوست ,گفتند دوست
کاشتن گل و گیاه،

http://uupload.ir/files/6jgu_%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86_%da%af%d9%84_%d9%88_%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87.jpg

کاشتن گل و گیاه، یکی از بهترین تمرین‌ها برای آموزش صبر به کودکان است.

با این کار کودک می‌آموزد با مراقبتی که همراه با صبر و حوصله است می‌تواند موجودی را پرورش دهد.

tebyan

برچسب ها : کاشتن گل و گیاه،
کاشتن گل و گیاه،
راهنمای روبوسی در نقاط مختلف کشور ویژه ایام عید!

http://uupload.ir/files/hfl9_%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c_%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%88%d8%b3%db%8c.jpg

راهنمای روبوسی در نقاط مختلف کشور ویژه ایام عید!

باز نرین ابکاری کنین

zendegisalam

برچسب ها : راهنمای روبوسی در نقاط مختلف کشور ویژه ایام عید! - ویژه ایام ,کشور ویژه ,مختلف کشور ,نقاط مختلف ,راهنمای روبوسی
راهنمای روبوسی در نقاط مختلف کشور ویژه ایام عید! ویژه ایام ,کشور ویژه ,مختلف کشور ,نقاط مختلف ,راهنمای روبوسی
حدیث

http://uupload.ir/files/kxs4_%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d9%85%d9%86%db%8c%d9%86.jpg

حدیث

المومنین علی علیه‌السلام: کُلُّ یَومٍ لا یُعصَی اللهُ فیهِ فَهُوَ یَومُ عیدٍ؛

هر روزی که در آن گناه نشود همان روز، روز عید است.

نهج البلاغه، حکمت ۴۲۸

برچسب ها : حدیث
حدیث
خاصیت سبزه گندم و آب آن را در لینک زیر بخوانید:

http://uupload.ir/files/4g9x_%d8%ae%d8%a7%d8%b5%db%8c%d8%aa_%d8%b3%d8%a8%d8%b2%d9%87_%da%af%d9%86%d8%af%d9%85.jpg

خاصیت سبزه گندم و آب آن را در لینک زیر بخوانید:

www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=351865

برچسب ها : خاصیت سبزه گندم و آب آن را در لینک زیر بخوانید: - سبزه گندم ,خاصیت سبزه
خاصیت سبزه گندم و آب آن را در لینک زیر بخوانید: سبزه گندم ,خاصیت سبزه
ایوان نجف قبله عشاق جهان است

http://uupload.ir/files/66kx_%d8%a7%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86_%d9%86%d8%ac%d9%81.jpg

ایوان نجف قبله عشاق جهان است

صحن وحرم شیرخدا سر زجنان است

بر سر در عرش ملکوتی بنوشتند

حب علی و آل علی خط امان است

اللهم عجل لولیک الفرج

برچسب ها : ایوان نجف قبله عشاق جهان است - عشاق جهان ,قبله عشاق
ایوان نجف قبله عشاق جهان است عشاق جهان ,قبله عشاق
تصویری از حضور معظم انقلاب

http://uupload.ir/files/03ao_%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c_%d8%a7%d8%b2_%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1.jpg

تصویری از حضور معظم انقلاب در جمع روستای دارالسیاده "بار" نیشابور

در سال ۱۳۶۵

shahraranews

برچسب ها : تصویری از حضور معظم انقلاب - معظم انقلاب , معظم ,حضور
تصویری از حضور معظم انقلاب معظم انقلاب , معظم ,حضور
(زنگ سلامت) فواید مصرف سماق با کباب

http://uupload.ir/files/tmvg_%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af_%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81.jpg

فواید مصرف سماق با کباب

سماق خواص ضدمی بسیار قوی‌ای دارد و آلودگی موجود در گوشت را از بین می‌برد.

از آنجا که گوشت مورد استفاده برای طبخ کباب چرب است، سماق موجب کاهش کلسترول و جذب چربی موجود در آن می‌شود.

و از طرفی خاصیتی قابض دارد؛ یعنی اگر هابات یا زخم‌هایی در مسیر لوله گوارش باشد تا حدودی موجب بهبود آن‌ها شده و محافظ خوبی برای کبد است.

tebyan

برچسب ها : (زنگ سلامت) فواید مصرف سماق با کباب - سماق ,کباب ,مصرف سماق ,فواید مصرف
(زنگ سلامت) فواید مصرف سماق با کباب سماق ,کباب ,مصرف سماق ,فواید مصرف
روباه و زاغ به روایت تصویر!

http://uupload.ir/files/5un_%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%87_%d9%88_%d8%b2%d8%a7%d8%ba.jpg

روباه و زاغ به روایت تصویر!

ع ی جالب از حیات وحش سوئد که تداعی کننده داستان معروف روباه و زاغ است.

برچسب ها : روباه و زاغ به روایت تصویر! - روباه ,روایت تصویر
روباه و زاغ به روایت تصویر! روباه ,روایت تصویر
نیازهای اساسی ن

http://uupload.ir/files/8f4q_%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c_%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c_%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86.jpg

نیازهای اساسی ن

محبت

گفتگو و توجه

صداقت و رو راستی

حمایت مالی

تعهد خانوادگی

نیاز

tebyan

برچسب ها : نیازهای اساسی ن - اساسی ن ,نیازهای اساسی
نیازهای اساسی ن اساسی ن ,نیازهای اساسی
نیازهای اساسی مردان

http://uupload.ir/files/asuf_%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c_%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c_%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86.jpg

نیازهای اساسی مردان

ی میل

همراهی در تفریحات از جانب همسر

جذ ت جسمانی همسر

حمایت خانوادگی

تحسین

عشق

tebyan

برچسب ها : نیازهای اساسی مردان - اساسی مردان ,نیازهای اساسی ,نیازهای اساسی مردان
نیازهای اساسی مردان اساسی مردان ,نیازهای اساسی ,نیازهای اساسی مردان
بهار آمد تا بگوید:

http://uupload.ir/files/i6le_%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1_%d8%a2%d9%85%d8%af_%d8%aa%d8%a7_%d8%a8%da%af%d9%88%db%8c.jpg

بهار آمد تا بگوید:

اگر نمی‌شود همیشه سبز ماند،

ولی می‌توان دوباره و دوباره و دوباره،

سبز و پرشکوفه و پر از جوانه شد ...

شبتون خ

tebyan

برچسب ها : بهار آمد تا بگوید:
بهار آمد تا بگوید:
بهار را ببین چگونه از خود می‌تکاند برگ‌های فرسوده را،

http://uupload.ir/files/q6t9_%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1_%d8%b1%d8%a7.jpg

بهار را ببین چگونه از خود می‌تکاند برگ‌های فرسوده را،

تو هم جوانه‌ای بزن، سبز شو...

بهار، ادامه‌ی لبخندهای تو خواهد بود...

شبتون خ

برچسب ها : بهار را ببین چگونه از خود می‌تکاند برگ‌های فرسوده را، - برگ‌های فرسوده ,می‌تکاند برگ‌های ,ببین چگونه ,می‌تکاند برگ‌های فرسوده
بهار را ببین چگونه از خود می‌تکاند برگ‌های فرسوده را، برگ‌های فرسوده ,می‌تکاند برگ‌های ,ببین چگونه ,می‌تکاند برگ‌های فرسوده
قدیمی‌ترین درخت شهر تهران،

http://uupload.ir/files/yr1c_%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86.jpg

قدیمی‌ترین درخت شهر تهران،

چناریست با ۹۰۰ سال سن که در صحن ‌زاده یحیی

خبرگزاری صداوسیما

برچسب ها : قدیمی‌ترین درخت شهر تهران، - قدیمی‌ترین درخت
قدیمی‌ترین درخت شهر تهران، قدیمی‌ترین درخت
زندگی تکرار است

زندگی تکرار است
روزی اندر پی ی روزی دگر است
همچنان باد به دشت ، همچو کاهی که به گرداب زمان در گذرست
همچو دردی که درین ی بی فریادست
زندگی دیده ی ن نایی است که درین کوچه ی تنگ
دیده اش فرش قدمهای شب رهگذر است
زندگی بهر توانگر همه مستی ،همه هستی ،همه بار
زندگی بهر نداران ،همه درد و همه دار
زندگی معنی و مفهوم توان نفس است
زندگی مامن و ماوای درون قفس است
زندگی اول وهم آ خط خبرآست

ارسالی علی یک دوست

برچسب ها : زندگی تکرار است - زندگی ,،همه ,زندگی تکرار
زندگی تکرار است زندگی ,،همه ,زندگی تکرار
به روز شده ها
اتفاقی
با توجه به اهمیت محتوای سایت خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج در سایت را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است وبلاگ یاس فقط منتشر کننده مطالب با ذکر منبع بوده و هیچ گونه مسولیتی در خصوص مطالب نشر داده شده ندارد.
All rights reserved. © weblogyas 2016-2017