بالا ... ه آقا سهیل رو راهی کردیم.یه کلاه خنده دار بافته بودم که شده بود عین کلاه"پسر ... ".ازش خوشش اومد و با خودش بردش.انقدر کلاهه ضایع و خنده دار بود که مطمئن بودم حتی تو خونه هم نمیذاره سرش....امروز یه ع ... فرستاد تو مرکز شهر و باهمون کلاه مس ... ه رو سرش و البته جمع کثیری از همکاراش هم دور و برش.وای بر من!_____________پ.ن: ... ر کلاس خوشنویسی میره و امروز امتحان داره.خ ... خیلی جذابه که مردی با 50_60سال سن و اینهمه مشغله که حتی وقت بچه دار شدن نداشته،بره و کلاس خوشنویسی ثبت نام کنه!بعد من مطمئنم که معلمش جرات اینکه از خطش انتقاد کنه رو نداره و هر ترم با بالاترین نمره پاسش میکنه ترم بعد:d