آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان پنجشنبه -23  دی ماه 1395

... ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 استخدام کارمند خانم در دیجی ملک۱۳۹۵/۱۰/۲۳
 بازاریاب در خصوص شبکه وب۱۳۹۵/۱۰/۲۳
 دعوت از همکاران فرهنگی ارشد و ... ی۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام شرکتی معتبر در تهران۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام خانم فتوگرافیست در تهران۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام پزشک متخصص پوست و مو در تهران۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام پیک موتوری در تهران۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام تعدادی راننده با اتومبیل در تهران۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام ... معمار طراح خانم آشنا در تهران۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام عکاس و دستیارعکاس در تهران۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام ... خانم جهت اموربازرگانی در تهران۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام راننده نیسان بدون ماشین در تهران۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام خیاط در تهران۱۳۹۵/۱۰/۲۳

استخدام استان ها 

استخدام صندوقدار سوهان محمد ساعدی نیاقم۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام ... آقا جهت شیفت شب آژانسی درشیراز۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام یک شرکت معتبر پـخـش درهمدان۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام دانشجو یا فارغ ... حصیل ریاضی خانم درمشهد۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام تعدادی چرخکار وردست چرخکار درهمدان۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام ... خانم ترجیحاً ... ن درهمدان۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام باطری ساز و درهمدان۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام یک شرکت معتبر پـخـش درهمدان۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام نیروی بسته بند خانم در شهرک صنعتیقم۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام چرخکار تریکو جهت محیطی ... نه در قمقم۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام تعدادی همکار خانم در اصفهاناصفهان۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام یک نفر اتوکار ماهر درهمدان۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام نیازمند دو نـفر جوشـکار درهمدان۱۳۹۵/۱۰/۲۳

... ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com