آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان پنجشنبه -23  دی ماه 1395

... ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 استخدام کارمند خانم در دیجی ملک ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
 بازاریاب در خصوص شبکه وب ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
 دعوت از همکاران فرهنگی ارشد و ... ی ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام شرکتی معتبر در تهران ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام خانم فتوگرافیست در تهران ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام پزشک متخصص پوست و مو در تهران ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام پیک موتوری در تهران ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام تعدادی راننده با اتومبیل در تهران ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام ... معمار طراح خانم آشنا در تهران ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام عکاس و دستیارعکاس در تهران ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام ... خانم جهت اموربازرگانی در تهران ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام راننده نیسان بدون ماشین در تهران ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام خیاط در تهران ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

استخدام استان ها 

استخدام صندوقدار سوهان محمد ساعدی نیا قم ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام ... آقا جهت شیفت شب آژانسی در شیراز ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام یک شرکت معتبر پـخـش در همدان ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام دانشجو یا فارغ ... حصیل ریاضی خانم در مشهد ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام تعدادی چرخکار وردست چرخکار در همدان ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام ... خانم ترجیحاً ... ن در همدان ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام باطری ساز و در همدان ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام یک شرکت معتبر پـخـش در همدان ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام نیروی بسته بند خانم در شهرک صنعتی قم ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام چرخکار تریکو جهت محیطی ... نه در قم قم ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام تعدادی همکار خانم در اصفهان اصفهان ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام یک نفر اتوکار ماهر در همدان ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام نیازمند دو نـفر جوشـکار در همدان ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

... ب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com