امروز به معرفی چهار حوزه ی علمیه ی مستقل تهران می پردازیم که طلبه های فاقد شرائط سنی را می پذیرند.

اول حوزه ی علمیه ی حاج ابوالفتح (فتحیه) واقع در تهران خیابان ری نرسیده به میدان قیام کنار مسجد حاج ابوالفتح.
دوم حوزه ی علمیه ی مکتب الولایه واقع در تهران پانزده ... داد بازار کفاشها ... زاده سید ولی علیه السلام
سوم حوزه ی علمیه ... صادق علیه السلام که به تازگی در بلوار قیام تاسیس شده اند

ان شاءالله با هماهنگی مسئولین این حوزه ها شماره تلفن ارائه می شود.