مجموعه کتاب های سطح بندی شده dk readers شامل 30 داستان به زبان انگلیسی که در 5 سطح تدوین شده می باشد. این مجموعه توسط شرکت dk canada در جهت تقویت مهارت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی از سطح مهدکودک به بالا تهیه شده است و شامل داستان ها، مسائل علمی، اجتماعی، لغت و … می شود. از کتاب های سطح بندی شده dk می توانید در تقویت مهارت درک مطلب و خواندن متون انگلیسی استفاده کنید.

readers

ادامه مطلب