معمولاً کتب سطح‌بندی شده به 5 یا 6 سطح تقسیم می‌شده است. این تقسیم بنده گرچه درجای خود مفید است اما می‌توان بر اساس تعداد کلماتی که در کتاب‌ها بکار رفته است نیز کتاب‌ها را سطح‌بندی کرد. از این طریق می‌توان به‌صورت جزئی‌تر و مرحله‌به‌مرحله پیش رفت. از طرف دیگر با دانستن تعداد کلمات کتاب‌هایی که خوانده‌اید، به نحوی از تعداد کلماتی که آموخته‌اید آگاه می‌شوید.

harcourt

ادامه مطلب