گزارش کارآموزی کامپیوتر سیستم آموزش و پرورش


این فایل با فرمت word میباشد و شما می توانید آنرا ویرایش کنید.

فهرست مطالب

مقدمه

تاریخچه آموزش و پرورش استان گلستان 

شرح وظایف پست سازمانی

1-عنوان پست : مدیر / رییس اداره 

1-1عنوان پست : مسوول دفتر 

2-1 عنوان پست : کارشناس روابط عمومی و اسناد .

3-1 عنوان پست : کارشناس مسوول ارزی ... عمل کرده و پاسخ گویی به شکایت 

4-1 عنوان پست : کارشناس امور ... ن و مشاور مدیریت 

5-1 عنوان پست : کارشناس امور حقوقی ، املاک و حمایت قضایی کارکنان 

6-1 عنوان پست : کارشناس حراست 

7-1 عنوان پست : کارشناس مسوول/ کارشناس گزینش 

8-1 عنوان پست : کارشناس مسوول انجمن اولیاء و مربیان 

9-1 عنوان پست : کارشناس توسعه مشارکت های مردمی و امور شوراهای آموزش و پرورش

10-1 عنوان پست : کارشناس امورمدارس غیر انتفاعی و آموزشگاه های علمی آزاد دوره های مختلف تحصیلی 

11-1 عنوان پشت : کارشناس امور شاهد ، ایثارگران و بسیج دانش آموزی 

12-1 عنوان پست: رییس / کارشناس مسوول سواد آموزی / کارشناس سواد آموزی

13-1 عنوان پست : کارشناس مسوول آموزش ( نهضت ) 

14-1 عنوان پست : کارشناس سواد آموزی 

15-1 عنوان پست:راهنما مسئوول

16-1 عنوان پست:راهنمای تعلیماتی

17-1 عنوان پست:مسئوول ترویج سواد آموزی 

18-1 عنوان پست : مسوول بررسی عمکلرد 

19-1 عنوان پست : مسوول تجهیز کلاسها 

2- عنوان پست : معاون آموزش و پرورش عمومی 

1-2 عنوان پست : کارشناس تکنولوژی و هماهنگی گروههای اموزشی دوره عمومی . 

2-2 عنوان پست : کارشناس سنجش و ارزش ی ... تحصیلی وتربیتی دوره عمومی 

3-2 عنوان پست : کارشناس مسوول آموزش و پرورش پیش دبستانی و ابت ...  

4-2 عنوان پست کارشناس آموزش وپرورش پیش دبستانی وابت ...

5-2 عنوان پست : کارشناس مسوول آموزش و پرورش راهنمایی تحصیلی و دوره عمومی بزرگسالان 

6-2 عنوان پست : کارشناس آموزش و پرورش راهنمایی تحصیلی و دوره عمومی بزرگسالان 

7-2 عنوان پست کارشناس مسوول امور فرهنگی ، اجتماعی و مشاوره دوره متوسطه 

8-2 عنوان پست : کارشناس اقامه ... ، قرآن ، معارف ... ی و امور مناسبت ها و ایام الله 

9-2 عنوان پست : کارشناس مشاوره دوره عمومی 

10-2 عنوان پست:کارشناس فعالیت های اجتماعی دانش آموزان شاغل این پست با رعایت ضوابط شرعی و بر اساس آیین نامه وظایف مشروح زیر تحت نظارت کارشناس مسئول انجام می دهد

11-2عنوان پست:کارشناس تربیت بدنی

12-2 عنوان پست : کارشناس سلامت و تندرستی

3. عنوان پست : معاون آموزشی آموزش وپرورش نظری و مهارتی 

1-2عنوان پست : کارشناس تکنولوژی و هماهنگی گروههای آموزشی متوسطه 

2-3 عنوان پست : کارشناس مسوول سنجش و ارزش ی ... متوسطه 

3-3 عنوان پست : کارشناس سنجش و ارزش ی ... متوسطه

4-3 عنوان پست : کارشناس مسوول آموزش و پرورش نظری ، پیش ... ی و دوره تکمیلی بزرگسالان 

5-3 عنوان پست:کارشناس آموزش و پرورش مظری،پیش ... ی و دوره تکمیلی بزرگسالان

6-3 عنوان پست:کارشناس مسئوول آموزش و پرورش فنی حرفه ای و کارودانش

7-3 عنوان پست:کارشناس آموزش و پرورش فنی و حرفه ای و کار دانش

4-عنوان پست:کارشناس مشاوره دوره دوره متوسطه.

5-عنوان پست:معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت

1-5 عنوان پست : کارشناس مسوول آمار برنامه ریزی وبودجه 

6-عنوان پست:کارشناس بودجه؛برنامه ریزی و آمار

1-6 عنوان پست:کارشناسی مسئوول آموزش و ارتقاء و مهارتهای حرفه ای 

2-6 عنوان پست:کارشناس آموزش و ارتقاء مهارتهای حرفه ای شاغل این پست با رعایت اصول 

7- عنوان پست : کارشناس مسئول فن آوری اطلاعات و ارتباطات شاغل این پست با رعایت موازین شرعی 

1-7 عنوان پست : کارشناس فن آوری اطلاعات و ارتباطات 

8- عنوان پست : کارشناس مسئوول اداری وارزش ی ... کارکنان 

1-8 عنوان پست : کارشناس امور اداری 

9- عنوان پست : کارشناس مسئوول امور رفاهی و تعاون 

1-9 عنوان پست : کارشناس رفاهی و تعاون 

2-9 عنوان پست : رییس امور پشتیبانی و تغذیه رایگان 

3-9 عنوان پست : کا ... رداز مسئوول 

10 عنوان پست : مسئوول انبارها 

1-10 عنوان پست : انبار دار و متصدی توزیع کتب درسی و نشریات کمک آموزشی 

2-10 عنوان پست : انباردار 

3-10 عنوان پست : مسئوول دبیرخانه 

4-10 عنوان پست : ثبات و متصدی امور دفتری 

5-10 عنوان پست : مسوول بایگانی 

6-10 عنوان پست : بایگان 

7-10 عنوان پست: نگهبان و سرایدار

8-10 عنوان پست:نگهبان

9-10 عنوان پست:خدمتگزار

10-10 عنوان پست:تلفن چی(مسئوول تلفن خانه)

11-10 عنوان پست:تلفنچی

12-10 عنوان پست: مسئوول امور نقلیه

13-10 عنوان پست:راننده

14-10 عنوان پست:ماشین نویس

15-10 عنوان پست:متصدی توزیع و تکثیر نامه ها

بی تردید اعتبار و ارزش هر جامعه ای بستگی به میزان معرفت و دانش و رشد علمی وفرهنگی آحاد آن جامعه داشته و در این میان آموزش و پرورش به عنوان دستگاه عظیم فرابخش که حیاتی ترین عامل توسعه یعنی « انسان » در آن رشد یافته و به بار و بر می نشیند بیش از دیگر سازمانها و نهادها باید مورد توجه قرار گیردامانباید فراموش کرد که رس ... عظیم انسان سازی که وظیفه اصلی انبیاء نیز بوده نیاز به همت مضاعف تمامی رسولان فرزانه تعلیم و تربیت داشته و تا خود نخواهیم و تا متولیان اصلی دانش و معرفت خود به حرکت در نیامده و اثر بخشی آموزش و پرورش را به اثبات نرسانند یقینا انتظار توجه و حمایت مادی و معنوی ازدیگران ، آب در هاون کوفتن است

خوشبختانه استان گلستان از روزگاران دور با نام جرجان و استراباد به لحاظ علمی و فرهنگی همواره بر سر زبانها بوده و از آن روز تا به امروز سیر صعودی خود را با شتاب طی نموده است و انشاء ا... حرکت رو به رشد در سایه عزم و اراده بلند و با استحکام پیوند خانه و مدرسه ونیز به همت تمامی کارکنان و فرهنگیان و دانش آموزان و پشتیبانی مسوولین استانی همچنان به سیر خود به سوی کمال ادامه خواهد داد

سعی درتزکیه و الگوسازی خویش واسوه شدن برای کارکنان اموراداری و آموزشی ودانش آموزان بر اساس موازین شرع مقدس ... و نظام ...

اهتمام در بوجود آوردن محیطی کاملا ... ی و تقویت روح وحدت ... ی از طریق حرکت در مطابق اه ... آموزش وپرورش ونظام ... در بین کارکنان آموزشی و اداری و جلوگیری از هر گونه تفرقه و گروه گرایی

اهتمام دربوجود آوردن محیطی کاملا پرورش دهنده و آموزنده منطبق با موازین ... ی در زمینه شکوفا شدن استعدادهای فکری کارکنان آموزشی و اداری

نظارت دقیق بر نحوه رفتار و کردار کارکنان آموزشی و پرورشی واداری و خصوصا درمورد پوشش ... ی خواهران متعلم و کارمند بر طبق موازین شرع مقدس ... ی

سعی در ایجاد ارتباط ... ی بین کارکنان برای پیشبرد اخلاق و رفتار ... ی آن ها 

کوشش در اجرای صحیح و دقیق قوانین و آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملهای اداری و آموزشی طبق مصوبات کمیته مستند سازی استان و شهرستان

تماس و هم کاری با مقامات ... تی در سطح شهرستان جهت ایجاد تسهیلات لازم در پیشبرد اه ... آموزش و پرورش

تشویق وترغیب مردم به منظور همکاری و تعاون با آموزش و پرورش ( تعاونوا علی البر و ... قوی )

اقدام به تشکیل شورای آموزش وپرورش منطقه ای با توجه به مصوبات شورای استان معاونت مشارکت های مردمی و مدارس غیر انتفاعی و اقدام به انجام و بررسی آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط ووظایف دیگری که به عهده دبیر شورا واگذار گردیده است

نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی آموزشگاهها در قالب برنامه های مصوب .

نظارت بر اجرای صحیح کار دوایر اداره و کوشش در ایجاد هماهنگی آنان 

امضاء نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ، و احکام صادره از اداره

امضاء کارنامه ها و گواهی نامه ها ، تاییدیه ها و کارت شناسایی کارکنان اداری و آموزشی و غیره

بازدید از آموزشگاهها و صدور دستورالعمل های لازم درمورد حسن اجرای برنامه ها و کارهای اداری و آموزشی آن ها

کوشش در ایجاد توسعه و تجهیزات آموزشگاههای ابت ... ، دوره راهنمایی تحصیلی و متوسطه ، مدارس شاهد ، مدارس غیر انتفاعی و مدارس عشایری ، بزرگسالان و همچنین موسسات تربیتی دیگر نظیر مهد کودک درسطح شهر باتوجه به نیازهای حال و آتی منطقه

مراقبت درتنظیم بودجه سالانه اداره و حسن انجام امور مالی

مراقبت در حسن اجرای برنامه های امتحانات داخلی ، نهایی و متفرقه آموزشگاه ها در سطح شهر ونمایندگی ها و تهیه گزارش مربوط برای مقامات ذیربط

کوشش در فراهم ... وسایل رفاهی کارکنان اداری و آموزشی

اجرای دقیق اصل تشویق و توبیخ در مورد کارکنان اداری و آموزشی در صورت ... وم و طبق مقررات مربوط. 

نظارت مسنقیم بر کار معاونین ، مسوولان ، متصدیان ، نمایندگی های اموزش و پرورش وسایر کارکنان.

... گزارش کارآموزی آموزش و پرورش واحد رایانه

... گزارش کارآموزی آموزش و پرورش واحد کامپیوتر

کاراموزی کامپیوتر سیستم آموزش و پرورش

سیستم آموزش و پرورش واحد رایانه

پروژه کارورزی آموزش و پرورش


... کامل گزارش کارآموزی کامپیوتر سیستم آموزش و پرورش