این فایل با فرمت word و آماده پرینت می باشد
 
فهرست مطالب
مقدمه
پرورش گیاهان گلخانه ای
... ب و کار
شکل ... ب و کار
کاشت و برداشت
توصیف ... ب و کار
محصول
مسائل ایمنی از آفات
بازاری ...
فهرست محتوا
روشهای تبلیغاتی
مشخصات مدیر و کارکنان
محل (کروکی)
امور مالی
صورت حساب( سود و زیان)
صورت حساب هزینه
صورت حساب (دستمزد)
برآورد تجهیزات
صورت حساب سود (زیان)
 
مقدمه
 
با آگاهی از اهمیت کشت و زرع و توجه به این مطلب که بخش کشاورزی حدود 27% از تولید ناخالص و 80% از محصولات اساسی مورد نیاز کشور تولید کرده و صادرات غیر نفتی نیز سهمی معادل40% دارا می باشد در می ی ... م که بخش کشاورزی در هر کشور می تواند نقش بسیار مهمی را در تولید ناخالص آن کشور ایفا کند .
 
این امر از طریق تولید محصولات کشاورزی مصرف در داخل و صادرات به سایر کشورها و ایجاد زمینه های اشتغال زایی امکان پذیر است . پس حفظ و توسعه این بخش باید در سرلوحه اه ... مان قرار گیرد .
 
پرورش قارچ خوراکی و صدفی یکی از تکنولوژی هایی است که با ترویج و توسعه آن 
 
می توان گام موثری در تامین مواد غذایی ، ایجاد اشتغال جنبی مناسب و افزایش سطحی در آمد کشاورزی برداشت . البته این تکنولوژی جوان در ... ای بزرگ ایران با تاسیس کشت و صنعتهای تولید قارچ بخصوص در اطراف تهران با توجه به مناسب بودن شرایط جوی در اکثر نقاط ایران در کشورما در حال توسعه زیادی است .
 
... ب و کار
 
شکل ... ب و کار
 
کاشت و برداشت
 
توصیف ... ب و کار
 
این موسسه برای رفع نیاز جامعه از لحاظ ارزش غذایی که این محصول ( قارچها) در بین محصولات کشاورزی گلخانه ای دارد و ایجاد اشتغال برای جوانان و برآورده شدن نیاز اقتصادی از طریق فروش این محصول ، ترویج محصولات غذایی سالم و طبیعی (کنسرو نشده ) ایجاد شده است .
 
محصول
 
برداشت قارچ در هر شرایط آب و هوایی به طریق سالم و راحت در آپارتمانها
 
ودر محیط کوچک