این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.


گزارش کارآموزی ... ی پزشکی


چکیده مطالب:


بشر از ابتدا تا کنون همواره به دنبال دست ی ... به روشهایی جهت تسهیل امورزندگی برای خود بوده است. دراین راه تلاشهای کرده و گاه با ش ... ت و گاه با موفقیت روبرو شده است اما موردی که پژوهندگان واقعی و منقی اعلم انجام می دهند این است که از ش ... ت ها درس گرفته و تجارب خودرا در تلاشهای آینده به کار می بندند بر علم اندوزی استفاده از تجارب هم ما را در انجام امور یاری می‎کند.


حال چه بهتر است که به جای آن که منتظر ش ... ت هایمان شویم تا از آن درس بگیریم، بیاییم و با علم دوزی تجارب دیگران را برای خود بکار بگیریم و بدینوسیله ش ... ت دیگران پل موفقیت ما بشود.


هدف دوره مای انیفیپینی کارآموزی علاوه بر علم اندوزی کاربردی و عملی، آشنایی با تجربه ها و ش ... ت های دیگران است تا با تفکر درست و عملی، بتوانیم آن ها را شناخته و بکار بسته و به موفقیت دست ی ... م.


باشد که ما هم با تلاش و کار زیاد بتوانیم به تجاربی دست ی ... م که در خدمت دیگران بعد از ما قرار گیرد و در جهت کل پیشرفت علم و علوم میهنمان گام برداریم.


برای بررسی کارآموزی ... پزشکی و تاریخچه ... ی پزشکی ، بد نیتس که ابتدا نقش ... ان پزشکی در بیمارستان اشاره شود.


بررسی نقش ... پزشک در بیمارستانها


{{این پژوهش با بررسی نقش ... پزشکی در بیمارستانها و با روش مطالعه پیمایشی میدانی انجام شده و از آنجایی که پژوهشی کتابخانه ای میدانی بوده جامعه آماری و نمونه آماری نداشته است ولی نتایج بدست آمده نشان دهنده تأثیر استفاده از کارشناس ... پزشکی در مراکز درمانی است.}}


نظام پزشکی بر مبنای روال سنتی خود تمایل ندارد که شخصی را به صرف اینه عنوان ... پزشکی یا کلینیکی و یا تجاری در حرفه ای غیر از پزشکی دارد به عضویت قبول کند اما آنها این واقعیت را که روز به روز آشکارتر می‎شود باید در نظر بگیرند که استفاده از ابزار پزشکی مست ... م داشتن قابلیت های لازم درحفظ، استفاده، تعمیر و تنظیم آنها است، در غیر اینصورت سرمایه و فرصت های تلف شده و مبالغ هنگفتی برای ... ید ابزار پزشکی صرف شده است.


وجود انبوه دستگاه های بلا استفاده مازاد و یا اسقاط در انبارهای بیمارستانی و عدم توجه به آنها جای سئوال بسیار دارد. ذکر این مسئله ضروری است که هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات درمانی بسیار هنگفت است و در برخی موارد ده برابر هزینه تأمین نیروی انسانی جهت تغذیه و خدمات غیردرمانی بیمارستانی است.


علاوه بر موضوع تعمیر دستگاه ها و تجهیزات پزشکی، مساله درجه بندی و تنظیم صحیح این وسایل و گرفتن پاسخ درست و مطلوب تشخیصی از آنها از موضوعاتی است که غفلت از آن موجب می‎شود خطرات متعددی متوجه بیمار شده و درمان در جهت صحیح و مطلوب انجام نگیرد. در مواردی بیماری شدت یابد یا حتی بیمار از دست برود.


مرکزیت واحد ... ی پزشکی در بیمارستان جهت نظارت بر کلیه امور مرتبط با تجهیزات از جمله مواردی است که اکثر افراد را به عنوان را ... اری جهت حل مشکلات از جمله انبارداری و انبار اسقاط در نظر می گیرند.


تاریخچه ... پزشکی در ایران و جهان


قدمت رشته ... ی پزشکی در ایران در دوره تحصیلات تکمیل به حدود پاندزه سال و در دوره کارشناسی به حدود شش سال می رسد. البته تاسیس دوره کارشناسی ... ی پزشکی در خارج از کشور به حدود سی سال می رسد.


مصرفی رشته ... ی پزشکی


شاخه ای از دانش کاربردی است و باطل و درک مسائل زیست شناسی و پزشکی و با متدها و روش هایی سروکار دارد که از دانش و تکنولوژی به دست آمده اند. در این رشته تغییرات دائمی و پیدایش زمینه های جدید جهت پیشرفت سریع در تکنولوژی وجود دارد. بعضی از بهترین زمینه های تخصصی در رشته ... ی پزشکی عبارتند از:


۱) ابزار دقیق پزشکی


۲) پیومتریال


۳) بیومکانیک


۴) بیوالکتریک


۵) ... ی سلول، بافت و ژنتیک


۶) ... ی کلینیکی


۷) تصویر برداری پزشکی


۸) جراحی اورتوپدی


۹) ... ی توانبخشی


۱۰) سیستم های فیزیولوژی


تاریخچه ... ی پزشکی


... ی پزشکی از انقلاب تکنولوژی در دهه ۱۹۵۰ ریشه گرفت . با شروع دهه هفتاد یک عرصه مهم دیگر برای فعالیت ... ان پزشکی شروع به شکل گرفتن کرد که برای حل مشکلات فنی وارد صفحه جامعه پزشکی شدند تا به عنوان اعضایی از تیم درمانی در فعالیت های مداوم بیمارستان ها و کلینیک ها شرکت جویند.


از این رو تربیت و استخدام ... ان پزشکی تبدیل به یک ضرورت شده است نه تنها به این دلیل که آنها می‎توانند موقعیتی را فراهم کنند که به دانش ما در مورد سیستم های زنده بیفزاید، بلکه به این دلیل که آنها تبدیل دانش به علم را سرعت می بخشند.


محل کار ... ی پزشکی


فرصت های شغلی ... ان پزشکی عبارتند از:


۱) بیمارستان ها


۲) شرکت های داروسازی


۳) کارخانه تجهیزات جراحی / پزشکی / آزمایشگاهی


۴) ... ی


۵) تحقیق در زمینه های مختلف


شرح وظایف ... ی پزشکی در بیمارستان ها


۱) تهیه شناسنامه برای کلیه تجهیزات که در این شناسنامه نوع دستگاه کمپانی سازنده، نمایندگی مربوطه، تاریخ ورود و ... وج دستگاه تعمیرات انجام شده ، تست های روتین، دستور العمل های نگهداری پیشگیرانه (pm)، کالیبراسیون دستگاه ، نام بخشی که دستگاه در آنجا فعال است و …باید ذکر شود.


۲) نظارت کامل و کافی برعملکرد صحیح سیستم ها (و استفاده از تمام قابلیت ها)


۳) آموزش اوپراتوری صحیح تجهیزات پرسنل


۴) نگهداری صحیح تجهیزات از نظر عملکرد


۵) نظارت بر نحوه خدمات دهی شرکت ها


۶) عقد قراردادهای سرویس و نگهداری با شرکت ملی مربوطه و نظارت بر حسن عملکرد آنها


۷) تعمیرات جزئی دستگاه ها


۸) ... ید تجهیزات پزشکی


نقش ... پزشکی در ... ید تجهیزات پزشکی :


فرآیند ... ید تجهیزات پزشکی تابع کیفیت کالا ، قیمت، رضایت کاربر، رضایت مصرف کننده نهایی، کمپنای سازنده، شرکت توزیع کننده و خدمات پس از فروش و …است، در نتیجه باید با آگاهی و شناخت انجام شود ولی اغلب پرسنل بیمارستانی با شکل طراحی و دیدگاه تخصص وسایل تجهیزات آشنایی دارند بنابراین ... ید تجهیزات یکی از مهم ترین کارهای یک ... پزشکی است.


نقش ... ی پزشکی در تهیه شناسنامه تجهیزات پزشکی


شناسنامه تجهیزات شامل تمامی اطلاعات مربوط به دستگاه است که برای نگهداری و تعمیر، کالیبراسیون و تجهیزات پزشکی لازم بوده و این کار در صورت وجود یک ... پزشکی با دقت تمام و اصولی انجام می‎گیرد .


نقش ... ی پزشکی در تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی


در صورت وجود ... ان پزشکی که اشرافی بر نظام نگهداری و تعمیرات دارند و از بروز مشکلات جلوگیری شده و شعار پیشگیری ارزان تر از درمان است عمل گشته و به دنبال آن کاهش هزینه ها صورت می‎گیرد.


... ی پزشکی


گزارش کارآموزی ... ی پزشکی


گزارش کارورزی ... ی پزشکی


... کامل گزارش کارآموزی ... ی پزشکی