این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.

... گزارش کارآموزی حسابداری بانک رفاه

فهرست مطالب

تاریخچة بانکداری در ایران . ۲

تاریخچة بانک رفاه کارگران . ۳

معرفی بانک رفاه کارگران . ۳

بانک استقراضی ایران . ۵

چارت سازمانی ۶

موقعیت و آدرس بانک . ۶

تسهیلات ارضی و صادراتی بانک رفاه ۷

تسهیلات قبل از صدور کالا . ۷

مبلغ تسهیلات ۸

مدت بازپرداخت تسهیلات ۸

نرخ تسهیلات . ۹

وثایق . ۹

نحوة اعطای تسهیلات ۱۰

اعمال نظارت بانک . ۱۰

ارائة مدارک مربوط به صادرات انجام شده . ۱۰

بازپرداخت ۱۱

تسهیلات بعد از صدور کالا . ۱۲

مبلغ تسهیلات . ۱۲

مدت بازپرداخت تسهیلات . ۱۳

نرخ تسهیلاتی پرداختی ۱۳

وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات . ۱۳

نحوة اعطای تسهیلات ۱۴

اعمال نظارت بانک ۱۴

بازپرداخت ۱۴

تسهیلات ارزی . ۱۵

نوع تسهیلات ۱۵

سقف فردی تسهیلات . ۱۵

کارمزد تعهد ۱۶

نرخ سود تسهیلات ۱۶

دورة بازپرداخت . ۱۶

عقد قرارداد وثایق . ۱۶

انواع خدمات ریالی و ارزی بانک رفاه ۱۷

انواع س ... های بانکی . ۲۰

حساب قرض الحسنه پس انداز ۲۰

قرض الحسنه پس انداز عادی ۲۱

قرض الحسنه پس انداز ویژه . ۲۱

حساب قرض الحسنه جاری ۲۱

مزایای حساب جاری همراه برای مشتریان در شعب مجهز به این سیستم ۲۲

حساب جاری دومنظوره ۲۲

حساب س ... سرمایه گذاری مدت دار ۲۳

حساب سپردة سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی ۲۳

حساب سپردة کوتاه مدت ویژه ۲۳

حساب س ... سرمایه گذاری بلندمدت ۲۴

سپردة سرمایه گذاری مدت‌دار قابل تقسیم ۲۴

شرایط تعیین س ... های سرمایه گذاری بلندمدت ۲۴

انواع تسهیلات بانک رفاه ۲۵

سایر خدمت بانک رفاه . ۲۸

انواع واحدهای مربوط به حسابداری . ۳۶

حسابرسی ۳۶

انواع حسابرسان ۳۷

وظایف سازمان حسابرسی . ۳۸

حسابداری ... تی ۳۹

خصوصیات حسابداری ... تی . ۳۹

اصول کلی حسابداری ... تی . ۴۰

حسابداری بودجه . ۴۲

تهیه و تنظیم بودجه در بانک . ۴۳

مسئول بودجه در بانک . ۴۴

حسابداری مالی . ۴۴

حسابداری مدیریت . ۴۶

انواع حسابهای مورد استفاده ۵۰

هزینه ها . ۵۱

حسابهای انتظامی . ۵۳

تنخواه گردان . ۵۴

س ... . ۵۵

حساب بستانکاران . ۵۶

حواله (عهدة شعبه ها) ۵۷

سرمایه . ۵۸

دارائی جاری ۵۸

دارائی ثابت ۵۸

نقطة سر به سر ۵۸

نقش حسابداران در برنامه ریزی و ارزی ... نتایج ۵۸

برنامه های جاری و در دست اقدام . ۶۱

انواع گزارشات تهیه شده در حسابداری ۶۲

انواع دفاتر مورداستفاده در حسابداری . ۷۲

ثبت عملیات مربوط به تنخواه گردان ۷۴

ثبت عملیات مربوط به س ... ۷۶

بستن حساب س ... ۷۸

کاربرد سرفصل های حسابهای انتظامی . ۷۸

بستن حسابها در پایان سال . ۸۰

حسابهای سنواتی ۸۱

فرم های مورد استفاده در حسابداری ۸۲

پیشنهادات و انتقادات . ۸۵

فرمها

پیوستها

فصل اول

آشنایی با مکان کارآموزی

تاریخچة بانکداری در ایران:

بانک شاهی ایران:

صرافان ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانک جدید شرق برخاستند که اولین بانک بود و مرکزش در لندن و حوزة عملیاتی آن مناطق جنوبی آسیا بود این بانک در سال ۱۲۶۶ شمسی (۱۸۸۸ میلادی) در محل بانک تجاری( بازرگانی سابق) شروع به فعالیت کرد و برای جلب رضایت مشتریان و شروع فعالیت به حسابهای جاری ۵/۲% به حساب س ... ‌های ثابت به مدت ۶ ماه ۴% و ی ... ال ۶% منفعت می‌داد. بانک با این اقدام خود ۱۲% از نرخ بهره را کاهش داد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی به صورت حواله خزانه برای مبلغ ۵قران به بالا و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال ۱۲۶۹ در مقابل دریافت ۲۰۰۰۰ لیرة‌ انگلیسی کلیه شعب و اثاثة بانک را به بانک شاهی واگذار نمود. ولی قبل از آنکه نتیجة قطعی و نهایی این رقابت حاصل شود حریف زورمند جای بانک شرق را گرفت و این حریف بانک شاهی ایران بود که مبتکر آن پاول‌جولیوس دوریتر در مقابل پرداخت ۴۰۰۰۰ لیرة‌ امتیاز عظیمی برای مدت ۷۰ سال برای کشیدن راه‌آهن، حق انحصاری کلیه معادن جز ( طلا،‌ نقره، سنگ‌های قیمتی)، تأسیس بانک و غیره را بدست آورد. ۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲ برابر ۱۰ مرداد ۱۲۱۵ شمسی این امتیاز بعدها لغو شد و امتیاز دیگری که اساس آن تأسیس بانک شاهی ایران بود به مدت ۶۰ سال تأسیس گردید. یکی از عملیات عمده این بانک حق انحصاری نشر اسکناس بود. این بانک بر طبق قرارداد تا بهمن سال ۱۳۲۷ شمسی فعالیت می‌کرد.

تاریخچة بانک رفاه کارگران:

بانک رفاه در ... داد ماه سال ۱۳۳۹ به ثبت رسید و در سال ۱۳۳۹ با پنج شعبه شروع به کار کرد از جمله شعبه مرکزی، شعبه راه‌آهن،‌ شعبه دخانیات، شعبه تبریز و شعبه قائم‌شهر. بعدها شعبه‌های دیگر نیز گسترش پیدا ... د و در حال حاضر تعداد آنها از مرز ۱۳۵۰ شعبه می‌گذرد. طرف حسابهای بانک رفاه در درجة اول سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد که این سازمان سرمایة‌ اولیة را در این بانک گذاشتند و قرار بستند که حقوق، وامهای بازنشستگان و کارکنان که بیمة تأمین اجتماعی می‌باشند از طرف این بانک پرداخت شود و سپس شرکتها و وزارت بهداشت و درمان و سازمان علوم پزشکی از س ... ‌گذاران اصلی و بعد نیز مشتریان عادی.

معرفی بانک رفاه کارگران:

بانک رفاه یکی از شش بانک تجاری کشور است که از ۴۰ سال قبل به ارائة خدمات بانکی اشتغال ورزیده و اینک با استفاده از فن‌آوریهای نوین به ارائة خدمات وسیع در همة زمینه‌های بانکی به عموم هم‌میهنان مبادرت می‌نماید. بانک رفاه با برخورداری از اعتماد و س ... ‌های مردم و توانایی‌های بالای خود، در اجرای سیاست کلان اقتصادی ... ت ... ایران بخصوص در بخش صادرات کالاهای غیرنفتی و تولیدات صنعتی و کشاورزی خدمات ارزشمندی را ارائه می‌دهد. بانک رفاه با تدوین یک برنامة ۵ سالة عملیاتی در چارچوب برنامة سوم اقتصادی ... ت علاوه بر رشد و توسعه سازمانی افزایش منابع و مصارف خود را با نرخ رشد قابل توجهی پیش‌بینی کرده است. این بانک دارای یک شرکت کارگزاری در بورس تهران بوده و یکی از بانکهای مهمی است که عضو هیأت مدیره بورس می‌باشد لذا با داشتن توانایی‌ها و امکانات لازم از طریق شرکت کارگزاری و هم از طریق شعب خود به ارائه خدمات داد و ستد سهام به مردم اقدام می‌نماید. بانک رفاه بدلیل ایفای به موقع تعهدات ارزی از نظر بانک‌های معتبر بین‌المللی یکی از خوشنام‌ترین بانکهای تجاری محسوب می‌گردد که با بیش از ۷۰ کارگزار منتخب از بانکهای تراز اول دنیا نیازهای مشتریان خود را در عملیات بانکی بین‌المللی را مرتفع می‌سازد.

بانک رفاه می‌کوشد با استفاده از تجربیات پایوران ارشد خود و دستاوردهای علمی جهانی و بهرمندی از خدمات جوانان تحصیل کرده و نو ... ش و آموزشهای مدوام هماهنگ با گسترش شبکه شعب، به نحو مطلوبی در خدمت مشتریان بانک و آحاد سرافراز ایران قرار گیرد.

بانک رفاه به جهت عملکرد مطلوب و ارائه خدمات مناسب به مشتریان موفق شد در سال ۱۳۷۸ لوح تقدیر ریاست محترم جمهوری دریافت کند و این لوح گرانقدر را در کارنامة موفقیتهای خود ثبت و ضبط نماید. این بانک در پروژه‌های عمرانی کشور منجمله راه‌سازی، آب و فاضلاب و راه‌اندازی صنعت و خدمات سهم و نقش ارزنده‌ای ایفا کرده و در جهت شکوفایی اقتصادی کشور تسهیلات صادراتی، تولیدی و کشاورزی به واحدهای فعال در این بخشها اعطا نموده است.

بانک رفاه در بخش نشر کتاب و صنعت چاپ نیز فعالیتهای چشم‌گیری داشته است بطوری که با حضور شاخص خود و ارائه خدمات وسیع بانکی در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب در سال ۱۳۷۸ موفق به ... ب جایزه لوح بلورین نمایشگاه گردیده است. بانک رفاه پس از چهارده ماه تلاش در آذرماه ۱۳۷۹ موفق به اخذ گواهینامه ایزو گردید.

بانک استقراضی ایران:

پس واگذاری امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی ایران به رویتر یکی از اتباع ... ت روسیه به نام ژاک برلیا پیشنهاد تأسیس بانک استقراضی ایران را داد. در سال ۱۲۶۹ شمسی با این شخص موافقت گردید که انجمن استقراضی ایران به مدت ۷۵ سال با حق انحصاری طرح عمومی داده شود و از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف گردید جز آنکه ۱۰% عواید حاصله را به خزانه ... ت بپردازد بعدها انجمن استقراضی ایران تبدیل به بانک استقراضی ایران گردید.

بانک مزبور برخلاف بانک شاهی قسمتهای شمالی ایران حوزه فعالیت خود قرار داده بود و کمتر به امور بانکی در جنوب می‌پرداخت در تاریخ ۲۲ مرداد سال ۱۳۰۱ شمسی این بانک به ... ت ایران واگذار شد.

چارت سازمانی:

هر شعبه با توجه به معیارهای مشخصی طبقه‌بندی می‌شود اما چیزی که در همة شعبات مشترک است نمودار سازمانی مشخصی است که با رئیس شعبه، معاونت شعبه و حداقل یک تحویل‌دار آغاز می‌گردد. رئیس شعبه به عنوان مسئول شعبه نظارت برکار سایر کارکنان را به عهده دارد در عین حال که در انجام امور شعبه فعالیت می‌کند. معاونت شعبه که شخص دوم شعبه محسوب می‌شود عموماً مسئول تسهیلات و حسابدار شعبه نیز می‌باشد. تحویل‌دار شعبه که امور مربوط به دریافتها پرداخت نقدی انجام می‌دهد و مستقیماً با تراول و وجه نقد در ارتباط می‌باشد.

موقعیت و آدرس بانک:

بانک رفاه شعبه سه راه ... شه واقع در جاده ملارد سه راه ... شه می‌باشد که دارای یک رئیس شعبه یک معاون و دو صندوق‌دار و یک تحویل‌دار می‌باشد و س ... رستی بانک

رفاه واقع در ابتدای سه‌ب ... رجائی‌شهر کرج می‌باشد.

تسهیلات ارزی و صادراتی بانک رفاه:

بانک رفاه به عنوانی یکی از شش بانک تجاری کشور با استفاده از فن‌آوریهای نوین در راستای سیاست توسعة صادرات غیرنفتی و صدور خدمات فنی و ... ی ... ت ... ایران در قالب دو بخش صادراتی و ارزی تسهیلات مالی به صادرکنندگان پرداخت می‌نماید. تسهیلات مذکور به شرح زیر به صادرکنندگانی که به صدور کالا و خدمات مبادرت می‌ورزند اعطا می‌گردد:

۱- بخش صادرات

۱-۱- تسهیلات قبل از صدور کالا

۱-۲-تسهیلات بعد از صدور کالا

۱-۳- اعطای اعتبار به کشورهای ... یدار یا ... یداران کالاهای صادراتی، خدمات فنی و ... ی از کشور در چارچوب مصوبات یا موافقت‌نامه‌های تجاری

۱-۱- تسهیلات قبل از صدور کالا:

تسهیلات قبل از صدور کالا به آن دسته از صادرکنندگانی که جهت ... ید، جمع‌آوری، بسته‌بندی و یا تهیة مواد اولیه و سایر هزینه‌های قبل از صدور کالا نیاز به تأمین مالی داشته باشد اعطا می‌گردد.

مبلغ تسهیلات:

مبلغ تسهیلات پرداختی متناسب خواهد بود با:

مبلغ اعتبار اسنادی صادراتی ارائه شده به بانک(حداکثر تا ۹۰%‌ مبلغ اعتبار اسنادی) مبلغ قرارداد منعقده با ... یدار کالا در خارج از کشور( حداکثر تا ۶۰% مبلغ قرارداد) مبلغ مشارکت بانک در طرح‌های تولیدی صادراتی پس از انجام بررسی‌های مالی، اقتصادی و فنی و برآورد دقیق نیازهای مالی طرح توسط بانک(حداکثر تا ۹۰% مبلغ سرمایه‌گذاری)

گزارش کارآموزی بانک رفاه

گزارش کارآموزی بانک رفاه رشته کامپیوتر

... گزارش کارورزی حسابداری بانک رفاه