... گزارش کارآموزی کارورزی و پروژه کارآفرینی

با توجه به اهمیت محتوای وبلاگ ... گزارش کارآموزی کارورزی و پروژه کارآفرینی خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است مسئولیت کلیه اطلاعات پست و وبلاگ نمایش داده شده با عنوان ... گزارش کارآموزی کارورزی و پروژه کارآفرینی برعهده مرجع و منبع اصلی آن میباشد. و وبلاگ یاس هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالب ندارد.

گزارش کارآموزی سیالات برش

این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد


گزارش کارآموزی سیالات برش


فهرست مطالب


فصل اول


۱-۱- تاریخچه بهران ۱


۱-۲- کلیات عملکرد شرکت نفت بهران ۲


۱-۲-۱- واحد است ... اج مواد آروماتیک توسط حلال فورفورال ۲


۱-۲-۲- واحد موم ز ... توسط حلال تولوئن و m e k 2


۱-۲-۳- واحد تصفیه توسط گاز هیدروژن ۲


۱-۲-۴- واحد تولید ضد یخ ۳


۱-۲-۵- واحد تولید وا ... کم روغن ۳


۱-۲-۶- واحد پایلوت ۳


۱-۲-۷- واحد تسهیلات ۳


۱-۲-۸- واحد آزمایشگاه ۴


۱-۲-۹- واحد پژوهش ۴


۱-۲-۱۰- واحد ظرفسازی و پرکنی ۵


۱-۲- ۱۱- لوبکات ۵


فصل دوم


۲-۱- مقدمه ۶


۲-۲- ساخت روغن پایه از برش مواد نفتی ۷


۲-۲-۱- تقطیر ۷


۲-۲-۲- تصفیه و پالایش شیمیایی ۷


۲-۲-۳- آسف ... گیری ۷


۲-۲-۴- موم گیری ۷


۲-۳- تقطیر نفت خام ۷


۲-۳-۱- تقطیر در فشار (یک اتمسفر) ۸


۲-۳-۲- تقطیر در خلاء ۸


۲-۴- دستگاه های تفکیک و تقطیر روغن (لوب تاور) ۹


۲-۵- شناخت هیدروکربورهای روغن پایه ۱۰


۲-۵-۱- گروه پارافینیک ۱۱


۲-۵-۲- هیدروکربورهای نفتنیک و مشخصات آنها ۱۲


۲-۵-۳- هیدروکربورهای آروماتیک و خواص آنها ۱۳


۲-۵-۴- توزیع هیدروکربورها و انواع روغن پایه ۱۳


۲-۶- واحد روغن سازی ۱۶


۲-۶-۱- است ... اج مواد آروماتیک ونفتینیک ۱۷


۲-۶-۱-۱- تصفیه با اسید ۱۷


۲-۶-۱-۲- است ... اج با فورفورال ۱۸


۲-۶-۱-۳- عوامل مؤثر در جداسازی مواد آروماتیکی از لوب کات ۲۰


۲-۶ -۱-۴- خواص فورفورال ۲۲


۲-۶-۱-۵- دستگاههای عمده ۲۴


۲-۶-۲- روش های دیگر تصیه (حلال گاز هیدروژن) ۲۵


۲-۶-۳- عملیات آسف ... گیری ۲۶


۲-۶-۴- عملیات موم گیری ۲۷


۲-۶-۴-۱- کارخانه موم گیری ۲۸


۲-۶-۴-۲- خواص حلال ( mexو تولوئن) ۲۹


۲-۶-۴-۳- عوامل مؤثر در کیفیت و کمیت محصول ۳۰


۲-۶-۴-۴- دستگاه های عمده ۳۳


۲-۶-۴-۵- روش موم گیری با اوره ۳۴


۲-۶-۴-۶- روش هیدروکراکتیگ ۳۴


۲-۷- تولید روغن از طریق تصفیه دوم ۳۴


۲-۷-۱- روغنهای مصرف شده ۳۵


۲-۷-۲- ناخالصی های موجود در روغن مصرف شده ۳۵


۲-۷-۳- روشهای معمول احیاء روغنهای مصرف شده ۳۶


۲-۷-۴- دستگاه های جداسازی گریز از مرکز ۳۶


۲-۷-۵- دستگاه صافی لبه دار ۳۶


۲-۷-۶- تصفیه شیمیایی با مواد قلیائی و صاف نمودن آن ۳۶


۲-۷-۷- تصفیه با خاک مخصوص ۳۷


۲-۷-۸- تصفیه با اسید سولفوریک ۳۷


۲-۷-۹- خنثی نمودن بوسیله آ ... و تصفیه با خاک مخصوص ۳۷


فصل سوم


۳-۱- طبقه بندی استانداردهای روغن ۳۸


۳-۱-۱- تعریف روانکاری ۳۹


۳-۲- شرایط اصلی روان کننده خوب ۳۹


۳-۳- انواع روان کننده ۳۹


۳-۴- روغنهای روان کننده نفتی ۴۰


۳-۵- انواع روانکاری ۴۱


۳-۵-۱- روانکاری با لایه ضخیم ۴۱


۳-۵-۱-۱- روانکاری هیدرواستاتیک ۴۱


۳-۵-۱-۲- روانکاری هیدرودینامیک ۴۲


۳-۵-۲- روانکاری با لایه نازک ۴۲


۳-۵-۳- روانکاری حدی ۴۲


۳-۵-۴- روانکاری خشک ۴۲


۳-۵-۵- روانکاری غلطان ۴۲


۳-۶- ترکیبات ساختار یک روغن صنعتی ۴۳


۳-۶-۱- بررسی علل اضمحلال کیفیت روغن ۴۳


۳-۶-۲- کاهش خصوصیات مواد افزودنی ۴۳


۳-۶-۲-۱- کاهش اثر بازدارنده های ا ... یداسیون ۴۴


۳-۶-۲-۲- کاهش ویسکوزیته روغن ۴۴


۳-۶-۲-۳- کاهش بازدارنده های رنگ زدگی ۴۵


۳-۶-۲-۴- بازدارنده های کف ۴۵


۳-۷- اصطلاحات روانکاری ۴۶


۳-۸- آزمونهای مهم فیزیکی و شیمیایی روغنهای روان کننده ۴۷


۳-۸-۱- ویسکوزیته ۴۷


شرح آزمون


۳-۸-۱-۱- کاربرد و مزایای اندازه گیری گرانروی در دماهای فوق الذکر ۵۲


۳-۸-۲- شاخص ویسکوزیته ۵۲


شرح آزمون


۳-۸-۳- نقطه آنیلین ۵۷


شرح آزمون


۳-۸-۴- دانسیته ۵۸


شرح آزمون


۳-۸-۵- عدد خنثی شدن ۶۰


۳-۸-۵-۱- عدد اسیدی کل ۶۰


۳-۸-۵-۲- tbn 61


شرح آزمون


۳-۸-۵-۳- tan 61


شرح آزمون


۳-۸-۶- ضریب ش ... ت ۶۱


شرح آزمون


۳-۸-۷- نقطه ریزش ۶۲


شرح آزمون


۳-۸-۸- نقطه اشتعال ۶۳


شرح آزمون


۳-۸-۹- نقطه احتراق ۶۴


شرح آزمون


۳-۸-۱۰- کف ۶۴


شرح آزمون


۳-۸-۱۱- خوردگی مس ۶۶


شرح آزمون


۳-۸-۱۲- توانایی تحمل بار ۶۷


شرح آزمون


۳-۸-۱۳- مقدار آب ۶۸


۳-۸-۱۴- عدد صابونی شدن ۶۸


۳-۸-۱۵- خا ... تر ۶۸


۳-۸-۱۶- نقطه ابری شدن ۶۹


۳-۸-۱۷- خاصیت امولسیون و دمولسیون ۷۰


۳-۸-۱۸- پایداری در مقابل ا ... یداسیون ۷۰


فصل چهارم


۴-۱- عملیات ف ... کاری ۷۲


۴-۲- انواع سیالات عملیات ف ... کاری ۷۲


۴-۲-۱- روغن معدنی خالص ۷۲


۴-۲-۲- روغن چرب خالص ۷۲


۴-۲-۳- روغن معدنی و چرب مخلوط شده ۷۳


۴-۲-۴- مخلوط روغن معدنی و روغن چرب گوگرد دار شده ۷۳


۴-۲-۵- روغنهای معدنی گوگرد دار ۷۳


۴-۲-۶- روغنهای معدنی کلردار و گوگرد دار ۷۳


۴-۲-۷- روغن معدنی کلردار ۷۴


۴-۳- روغنهای برش ۷۴


۴-۴- روغنهای حل شونده (روغنهای امولسیون شونده) ۷۵


۴-۴-۱- امولسیونهای معدنی ۷۵


۴-۴-۲- سیالات نیمه سنتتیک ۷۵


۴-۴-۳- روغنهای سنتتیک ۷۵


۴-۵- امولسیفایر ۷۶


۴-۶- روغنهای امولسیون شونده ۷۶


۴-۶-۱- مزایای روغنهای امولسیون شونده ۷۷


۴-۶-۲- معایب روغنهای امولسیون شونده ۷۷


۴-۷- امولسیونهای شیمیایی نیمه سنتتیک ۷۸


۴-۷-۱- مزایای سیالات نیمه سنتتیک ۷۸


۴-۸- سیالات سنتتیک ۷۸


۴-۸-۱- مزایای سیالات سنتتیک ۷۹


۴-۹- وظایف سیال روانکار ۷۹


۴-۱۰- معیار انتخاب نوع سیال عملیات ف ... کاری ۷۹


۴-۱۱- سختی اعمال سیالات برش ۸۰


۴-۱۱-۱- اعمال سبک ۸۰


۴-۱۱-۲- اعمال نیمه سخت ۸۰


۴-۱۱-۳- اعمال سخت ۸۱


۴-۱۱-۴- اعمال خیلی سخت ۸۲


مقاله ای در مورد سیالات برش ۹۳-۸۲


پروژه ۱۰۲-۹۴


واژه نامه انگلیسی ۱۰۷-۱۰۳


منابع ۱۰۸


۱-۱- تاریخچه شرکت نفت بهران:


شرکت نفت بهران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع روغن موتور، روغن های صنعتی، مواد اولیه لاستیک سازی و مواد پارافینی می‎باشد و یکی از سه شرکت تولید کننده روغن های صنعتی در ایران می‎باشد که نقش بسیار مهمی در پیشرفت صنایع کشور بر عهده دارد


این شرکت در سال ۱۳۴۱ در شهر ری در جنب ساختمان فعلی پژوهشگاه صنعت نفت و با مشارکت بخش خصوصی و تحت امتیاز چند ملیتی essoو وابسته به شرکت ا ... ون و با نام شرکت تولید روغن تهران شروع به کار نمود


در ابتدا این شرکت با دریافت روغن پایه از پالایشگاه آبادان و اختلاط آن با مواد افزودنی به تولید روغن موتور مشغول بود ولی در سال ۱۳۴۷ پالایشگاه آن با ظرفیت سالانه ۳۰۰۰۰تن روغن پایه آماده بهره برداری گردیده و روغن پایه پس از اختلاط با مواد افزودنی مناسب به انواع گوناگون روغن های موتور و روغن های صنعتی مورد نیاز صنایع تبدیل می گردد


تا ... این شرکت محصولات خود را تحت آرم essoو با نامهای تجاری کمپانی ا ... ون ... به بازار عرضه می گردید پس از قطع رابطه با ... برنامه ریزی و سیاست گذاری جهت اداره شرکت توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب ... ی راساً به عهده گرفته شد و کارها بر پایه مدیریتی پویا استوار گردید در پی تحولات فوق نام شرکت در سال ۱۳۶۳ به پالایشگاه روغن تهران و در سال ۱۳۶۹ همراه با گسترش دامنه فعالیت های اصلی شرکت به ویژه در زمینه نفت و پتروشیمی به شرکت نفت بهران(سهامی عام) تغییر یافت هم اکنون با اجرای برنامه توسعه پالایشگاه و افزایش سطح کیفیت و ظرفیت تولید انواع روغن و دیگر محصولات بالغ بر ۱۰۰ میلیون لیتر در سال گردیده است از نظر سود دهی رتبه دوم را در میان شرکت های سازمان یافته بنیاد مستضعفان و جانبازان داشته است این شرکت دارای صادرات روغن موتور و ... (wax)به کشورهای ایتالیا رومانی، پا ... تان و لبنان و …می‎باشد


از جمله محصولات ساخته شده در بهران می‎توان از انواع روغن های برش، روغن های عملیات ماشین کاری ف ... ات روغن های گریفیت دار برای مصرف در درجه حرارت های بالا، روغن های کمپرسورهای پیستونی و …را نام برد محصولات ویژه براساس سفارش و با توجه به مقدار مورد نیاز قابل تولید هستند


۱-۲- کلیات عملکرد در شرکت نفت بهران


خوراک واحد روغن سازی ماده ای بنام لو ... است که یکی از محصولات برج تقطیر در خلاء پالایشگاه نفت است لوبکات بعلت دارا بودن مواد آروماتیک و پارافینیک سنگین نامطلوب و نداشتن مشخصات فیزیکی لازم در سه واحد جداگانه مورد پالایش قرار می‎گیرد


۱-۲-۱- واحد است ... اج مواد آروماتیک توسط حلال فورفورال


دراین واحد برجی بنام rdc(برج است ... اج) از اختلاط لوبکات و فورفورال دو ف ... جدا تشکیل می‎شود آروماتیکها در فورفورال حل شده و بعلت اختلاف دانسیته ازف ... روغنی (رافینیت) جدا می‎شود از بالای برج مخلوط رافینیت و حلال و از پایین برج آروماتیکها (ا ... تراکت) exteractو حلال خارج می‎شوند پس در دو سیستم بازی ... حلال از رافینیت و ا ... تراکت جدا می‎شود رافینیت بعنوان خوراک واحد m e xو ا ... تراکت بعنوان محصول جانبی جهت ساخت روغنهای صنعتی استفاده می‎شود


۱-۲-۲- واحد موم ز ... توسط حلال تولوئن و m e k


رافینیت حاصله از واحد فورفورال ضمن اختلاط با مخلوط حلال های تولوئن و m e kدر حلالهای برودتی سرد شده و کریستالهای پارافینی سنگین (وا ... ) تشکیل می‎شوند پس مخلوط روغن و حلال ضمن عبور از ... های خلاء مرحله اول و مرحله دوم از کریستالهای وا ... ی تفکیک گشته و جهت بازی ... حلال به سیستم های بازی ... هدایت می گردند


محصول به دست آمده خوراک واحدها یدرو بوده و فوم حاصله پس از کاهش درصد روغن بعنوان پارافین ‌و نمونه به بازار عرضه می گردد


۱-۲-۳- واحد تصفیه توسط گاز هیدروژن


محصول بدست آمده از واحد m e kضمن اختلاط با هیدروژن در فشار و درجه حرارت بالا وارد راکتور شده و از نظر رنگ و ثبات حرارتی بهبود می یابد در این واحد مواد ناخواسته بوسیله واکنش شیمیایی از روغن جدا شده و ترکیبات غیر اشباع به ترکیبات اشباع تبدیل می گردند محصول بدست آمده از این واحد بعنوان روغن پایه جهت ساخت انواع روغنهای موتور و صنعتی بکار می رود


در این واجد جهت تأمین مشخصات فیزیکی مورد نظر مطابق با استانداردهای جهانی و برای تولید انواع مختلف روغن های موتور صنعتی با توجه به نوع روغن تولیدی روغن پایه با مواد افزودنی مناسب مخلوط می گردند


۱-۲-۴- واحد تولید ضد یخ


شرکت نفت بهران در حال حاضر دو نوع ضد یخ به کمک ۲۰۰۰ تن در سال و با سطح کیفیت با استانداردهای ملی ایران ۳۳۸ بنام ضد یخ و ضد جوش بهران بهمن با استانداردهای جهانی bs- 6580انگلستان بنام بهران پلور را تولید و به بازار عرضه می نماید


۱-۲-۵- واحد تولید و ... کم روغن :


این شرکت به منظور بهبود کیفیت و پاسخگویی به نیاز صنایع و طرح تولید وا ... کم روغن بطریق تعریق و همچنین رنگبری از وا ... را در دست اجرا دارد ظرفیت تولید این واحد تا پایان سال ۱۳۷۸ به ۳۰۰۰ تن در سال افزایش یافته است


۱-۲-۶- واحد پایلوت :


شرکت نفت بهران طرح رنگبری روغن جهت استفاده در صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی و نساخی را در دست مطالعه و بررسی دارد که این تحقیقات در حد پایلوت به نتیجه مطلوب رسیده است


۱-۲-۷- واحد تسهیلات (تولید آب، بخار، هوا و برق)


وظیفه تأمین تسهیلات مورد نیاز از واحدها از قبیل آب صنعتی آب سرد ، بخار ، هوا، برق و سوخت را واحد تسهیلات جانبی به عهده دارد آب پالایشگاه در حال حاضر به میزان متوسط ۲۵ مترمکعب در ساعت از خط لوله آب شهری پالایشگاه تهران تأمین می‎شود آب نرم (آب معدنی) توسط ۴ مخزن سختی گیر با تولید متوسط ۲۰ متر مکعب در ساعت تولید می‎شود و جهت سرد ... آب برگشتی از واحد ها، ۴ برج خنک کننده وجود دارد که اغلب ۲ و یا ۳ برج در سرویس می‎باشد


برای تأمین بخار فشار بالا از ۴ رنگ بخار با ظرفیت اسمی ۶۸ تن در ساعت استفاده می‎شود و از کندانس برگشتی از واحدها بخار فشار پایین تولید می‎شود این بخار در کوره رافینیت واحد فورفورال به بخار مافوق گرم تبدیل شده و به مصارف مورد نظر می رسد


وظیفه تولید هوا در پالایگشاه به عهده ۴ دستگاه کمپرسور به ظرفیت کل اسمی scem1500 می‎باشد مصرف هوا شامل هوا جهت وسائل ابزار دقیق مصارف واحد می‎باشد


برق پالایشگاه از دو منبع برق شهر و نیروگاه تأمین می‎شود حدودا ۱۳۰۰ کیلو وات از برق شهر و ۱۴۷۵ کیلو وات از واحد نیروگاه مصرف میگردد


۱-۲-۸- آزمایشگاه:


بطور کلی آزمایشاتی که د ر آزمایشگاه انجام می‎شود به دو دسته عادی و ویژه تقسیم می گردند آزمایشات عادی که بر روی روغن پایه و محصولات انجام می‎شود شامل مشخصات فیزیکی از قبیل رنگ مقدار آب، چگالی، گرانروی، کف، نقطه ریزش، نقطه اشتعال و خاصیت جدا شدن از آب در روغن های هیدرولیک می‎باشد و آزمایشات ویژه که عموما توسط قسمت کارشناسی آزمایشگاه انجام می‎شود مشخصاتی مانند t b n(عدد کل قلیایی) اندازه گیری مقدار روی و خا ... تر باقی مانده می‎باشد این قسمت در زمینه سرویس دادن به سایر قسمتهای شرکت نیز فعالیت دارد


۱-۲-۹- آزمایشگاه پژوهشی:


این قسمت در ساخت محصولات جدید ارتقاء کیفیت محصولات ساخت نمونه های جدید با نمونه روغنهای خارجی مورد مصرف در صنایع بهبود پروسس شییمیایی و ارائه خدمات کارشناسی غیر روتین به داخل و خارج کشور فعالیت دارد این واحد تحت مدیریت بازاری ... و فروش فعالیت می نماید


از دیگر فعالیتهای واحد پژوهش می توانیم به ارائه محصولات خاص که در صنایع مصرف خاصی دارد و همچنین راه یافتن راه کارها و فرآیندهای جدید برای تولید محصولات اشاره می‎کند


۱-۲-۱۰- واحد ظرفسازی و پرکنی


ضد یخ و روغن های صنعتی و موتور تولیدی در قسمت مخلوط کنی با توجه به توانایی ظرفسازی و پرکنی در زمینه ساخت ظروف و خطوط پرکن موجود در ظروف دراین قسمت بسته بندی شده و به بازار عرضه می‎شوند


۱-۲-۱۱- لوبکات lobcut:


پس از اینکه ته مانده برج خلاء را در قسمت آسف ... ز ... پالایشگاه از آسف ... عاری ... د به عنوان خوراک ورودی برای این چرخه صنعتی آورده می‎شود که به این خوراک اصطلاحاً لوبکات گفته می‎شود


این برش دارای مواد ar، نفتینیک، هیدروکربن های اشباع نشده و پارافینیک ها می‎باشد


این خوراک ورودی را بر حسب ویسکوزیته سینماتیک آن در به دسته های مختلف تقسیم بندی می کنند و لوبکات را به وسیله یک ضریب نشان دهندة مقدار ویسکوزیتة آن است نشان می دهند مانند لوبکات ۳۶ ، لوبکات ۳۲، لوبکات ۵۵


رنگ لوبکات بستگی به هیدروکربن های arدارد هر چه مقدار آروماتیک بیشتر باشد رنگ لوبکات تیره تر است بعضی اوقات لوبکات ورودی از لحاظ رنگ در رنج وسیعتری تغییر می‎کند که برای منظور روغن سازی مناسب نیست که در این ح ... ابتدا آن را تقطیر کرده بعد جداسازی را انجام می دهند تا لوکات مورد استفاده در روغن سازی به دست آید بعد از اینکه لوبکات وارد پالایشگاه شد برحسب درجه ای که دارند در تانک های بزرگی ذخیره می‎شوند به علت بالا بودن ویسکوزیته باید همیشه گرم نگه داشته شود برای این منظور در داخل مخازن لوله هایی تعبیه شده است که بخارات از داخل آنها رد می‎شود که باعث انتقال حرارت می‎شود از لحاظ رعایت مسائل ایمنی و جلوگیری از آتش سوزی روی مخازن لوبکات را به وسیله گاز خنثی می پوشانند تا از تماس هوا با ماده نفتی جلوگیری کند


۲-۱- مقدمه


آنچه که امروزه تحت نام روغن جهت روانکاری و یا کاربردهای مخصوص دیگر همچون هیدرولیک سیستم های حرارتی، عایق الکتریکی و یا برش ف ... ات به کار می رود می باید دارای خصائص عدیده ای باشد


گزارش کارآموزی سیالات برش


... کامل گزارش کارآموزی سیالات برش


برچسب ها : گزارش کارآموزی سیالات برش - روغن ,واحد ,تولید ,شرکت ,روغنهای ,مواد ,روغن پایه ,واحد تولید ,امولسیون شونده ,روغنهای امولسیون ,روغن سازی ,روغنهای امولسیون شونده ,گزارش کارآم
گزارش کارآموزی سیالات برش روغن ,واحد ,تولید ,شرکت ,روغنهای ,مواد ,روغن پایه ,واحد تولید ,امولسیون شونده ,روغنهای امولسیون ,روغن سازی ,روغنهای امولسیون شونده ,گزارش کارآم
گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد

گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد


این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.


موضوع: گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد


فهرست مطالب


موقعیت جغرافیایی کارخانه الف


طرز قرار گیری قسمت های مختلف کارخانه ب


چارت سازمانی ج


نمودار مسیر تولید محصولات کارخانه د


مقدمات وتکمیل پارچه بافته شده ۱


رنگرزی ۱۴


آزمایشگاه کنترل کیفیت و رنگ ۲۱


چاپ ۳۷


کنترل کیفیت پارچه ۵۰


گرمایش ۵۲


تهویه ۵۵


ابتدا به سالن مقدمات تکمیل می رویم در اینجا برای پارچه های پنبه ای و پنبه–پلی استر و پنبه ویسکوز و ویسکوز پلی استر است که برای همه ی ... ان است.


۱- پرز سوزی که با استفاده از حرارت انجام می گیرد . می دانیم پارچه خاصی که از انبار گرفته می شود به علت وجود آهار و پرز پارچه مطلوبی نیست و کیفیتی ندارد.


ابتدا این پارچه در قسمت اول ماشین برس زده می شود چون پرز پارچه خو ... ده است و وقتی برس می خورد پرز بالا می آید آماده می شود برالی پرز سوزی . اکنون پارچه به قسمت پرز سوزی می رود پشت و روی پارچه پرزسوزی می شود و دوباره پارچه برس می خورد تا پرز های سوخته شده از بین رود.


۲- آهار گیری : بعد از اینکه پرزسوزی پارچه وارد قسمتی می شود که wash boxنامیده می شود و دارای آنزیم + صابون است . وقتی مواد به پارچه نفوذ می کند انتهای ماشین روی big bachجمع می شود و سپس به دستگاه bachمنتقل می شود وبعد از ۱۲ الی ۲۴ ساعت برای عملیات بعدی به ماشین شستشو انتقال داده می شود. در مرحله آهار گیری ، آهار پارچه توسط آنزیم جدا می شودو بعد از آن pad bachمی شود.


۳- شستشوی مقدماتی :


تذکر :


الف: اگر پارچه پلی استر تنها باشد فقط در ماشین شستشوی مقدماتی فقط شستشوی خالی می شود.


ب: اگر پارچه پنبه ای بود ابتدا قلیایی می شود سپس سفید گری و بعد مرسریزه و در مرحله بعدی شستشو می شود.


ج: ویسکوز –پلی استر : فقط یک مرحله سفید گری می شود.


پارچه پنبه ای بعد از آنزیم زنی (آهار گیری ) برای سفید گری آماده می شود.


الف : پارچه باید قلیایی شود:


پارچه وارد ماشین شستشوی مقدماتی می شود. ابتدا داخل دو wash boxمی شود و شسته می شود . سپس داخل قسمتی می رود که حاوی مواد قلیا است . می دانیم دو wash boxاول حاوی آب ۹۰ درجه هستند. حال وارد دو wash boxبعدی که شده اند در آنجا مواد می خورند. این مواد توسط پمپ از مخزن کنار ماشین (قلیا) وارد ماشین می شود و پشت و روی پارچه مواد می خورد.


بعد از خوردن مواد وارد استیمر می شود. در استیمر ۱۰ دقیقه می ماند.


در واقع مواد استیموروی پارچه عمل می کنند. مواد شامل قلیا و صابون است . که سود ۵۰ درجه بوده است . سپس وارد سه wash boxمی شود که دوتای اول آب ۹۰ درجه و آ ... ی آب ۶۰ درجه است. که در این سه wash boxپارچه شستشو می شود. پارچه ای که خیس است روی سیلندر خشک می شود.


این سیلندرها ۱۰ جفت هستند که ۱۸ تای اول گرم است و ۲ تای آ ... ی سرد است. پارچه پس از عبور از سیلندر ها توسط venderروی big bachجمع می شود.


اکنون پارچه پنبه ای که باید سفید گری شود در همین ماشین شستشو اعمال زیروروی آن انجام می شود :


پارچه که در مرحله قبل قلیایی شده است را در wash boxابت ... می شود که حاوی آب ۹۰ درجه است. پس از آن وارد wash boxبعدی می شود که این wash boxحاوی مواد زیر است:


آب ا ... یژنه ۳۵% – صابون و سود وپایدار کننده.


wben,,sfsc26./ds26/: پایدار کننده


ewsz,,lee weet: صابون


(می دانیم پارچه های پلی استر- پنبه را قلیایی نمی کنیم چون پلی استر قلیا حساس است ) سپس پارچه وارد استیمر می شود و ۱۰ دقیقه می ماند تا مواد اثر کنند سپس واردwash boxبعدی شده که دو تای اول حاوی آب ۹۰ درجه و آ ... ی حاوی آب ۶۰ درجه است.شستشو می شود. بعد پارچه روی big bachبسته می شود .


نکته : اگر پارچه ضخیم باشد سیلندر خنک تر است و اگر پارچه نازک تر باشد دمای سطح سیلندر بالاتر است.


۵- مرسریزاسون:


در این دستگاه مدسریزه پارچه های سفید گری شده و اکثریت پنبه ای در معرض سود سوز آور تحت کشش غلتک ها وارد دستگاه می شود. اگر پارچه چروک داشته باشد در بین غلتک ها در قسمت مرسه ریزه با همان چروک از ماشین بیرون می آید و باعث ش ... تگی می شود . این ماشین دارای ۱۶ اتاقک است که در اتاقک ۰۲ پارچه وارد شده و در همان اتاقک سود هم وارد می شود. تا اتاقک ۰۵ هم این عمل ادامه یابد .


می دانیم سود ۲۸ درجه بومه استفاده می شود.و داخل این اتاقک ها بخار ۱۰۰درجه وجود دارد و غلتک هایی که پارچه روی آن پیچیده می شود و حرکت می کند. بعد ازشستشو و خنثی سازی وارد ... ک های شستشو یا wash boxحاوی آب ۹۰ درجه می شود و شستشو می شود.


اتاقک ۱۳ و ۱۵ حاوی آب سرد است که پارچه در آن شستشو می شود.


در اتاقک ۱۶ دو غلتک فشارنده وجود دارد که آب پارچه از آن خارج می شود.


می دانیم پارچه نم دارد و مجبوریم دوبارهشستشو داده شود که با سیلندرهای داغ خشک شود. لازم به ذکر است پارچه هایی که در مرحله مرسریزه قلیایی شده اند چون قلیا از روی پارچه به خوبی شسته نشده است دوباره ماشین شستشوی مقدماتی تحویل داده می شود و شستشو با آب خالی انجام می شود.


ابتدا ۴ – wash boxحاوی آب ۹۰ درجه و wash boxدیگر حاوی آب ۶۰ درجه و استیند حاوی آب ۸۰ درجه است و استحکام پارچه تغییر آن چنانی نکرده است.


در ماشین مرسریزه قسمت تخلیه آب پشت دستگاه قرار دارد واز یک ... استفاده می شود تا نا خالصی ها را جدا کند بعد مبدل حرارتی کمک دستگاه می کندتا آب wash boxرا گرم نگه دارد.


اگر همراه با سود ناخالصی داشته باشیم توسط دستگاه ... سود گرفته می شود.


هر ۵ دقیقه یکبار آب شروع به کار می کند صافی را شستشو می دهیم تا پرز ها داخل آب می ریزد.


دو نوع مرسریزه داریم :


۱٫ مرسریزه گرم


۲٫ مرسریزه سرد.


فرق آنها دردمای سود است .در مرسریزه گرم دما به ۶۲ درجه می رسد.


در مرسریزه سرد توسط دستگاه خنک کننده سود را خنک می کنیم . ۱۸ درجه مرسریزه سرد برای پارچه های سبک بکار می بریم چون نفوذ کمتر است و سرعت بیشتراست . پارچه های ضخیم از مرسریزه گرم استفاده می شود.


دربالای ماشین مرسریزه دو تانک ذخیره داریم یکی را سود غلیظ می ریزیم اگر بومه بالا یا پایین باشد دستگاه دستورمی دهد تا بومه پایین نیاید و سود وارد مخزن ماشین می شود. و تانک دیگر مخزن ذخیره سود ۲۸درجه بومه است توسط تانکر پایینی سود را درست می کنیم. سود غلیظ ۴۸ بومه استسرعت دستگاه مرسریزه ۳۰m/minاست . ولی بسته به نوع پارچه هم سرعت های مختلف دارد. کشش را هم دستگاه نشان می دهد که متغیر است .فشار غلتک ها بر حسب barاست. که برای قسمت های (۱) و(۵) و (۷) و (۹) و( ۱۴)و (۱۶) نشان داده شده است.


گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد


کارخانجات نساجی


... کامل گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد


برچسب ها : گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد - پارچه ,درجه ,ماشین ,wash ,مرسریزه ,دستگاه ,گزارش کارآموزی ,کارخانجات نساجی ,کارآموزی کارخانجات ,شستشوی مقدماتی ,پارچه وارد ,گزارش کارآموزی کارخا
گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی بروجرد پارچه ,درجه ,ماشین ,wash ,مرسریزه ,دستگاه ,گزارش کارآموزی ,کارخانجات نساجی ,کارآموزی کارخانجات ,شستشوی مقدماتی ,پارچه وارد ,گزارش کارآموزی کارخا
گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی خوی

این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.


گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی خوی


فهرست مطالب


مقدمه ۱


فصل اول


مقدمه ۲


بررسی موقعیت جغرافیایی کارخانه ۲


فصل دوم: مقدمات بافندگی


مقدمه ۱۲


مشخصات ماشین آلات خط تولید در قسمت مقدمات بافندگی ۱۳


ماشین چله پیچی مستقیم ۱۵


ماشین چله پیچی بخشی ۲۲


ماشین آهار ۲۵


نخ کشی، طراحی، گره زنی ۳۳


تعداد ماشین محوله به هر کارگر، تعداد شیفت کاری ۳۷


فصل سوم: بافندگی


مقدمه ۳۸


مشخصات ماشین آلات خط تولید در قسمت مقدمات بافندگی ۳۸


معرفی قسمت های مختلف ماشین بافندگی ۴۲


بررسی عملیات در یک سیکل بافندگی ۴۷


علت های متوقف شدن پی در پی ماشین بافندگی ۵۱


علت های موج دار بودن پارچه ۵۲


علت های به وجود آمدن غلط پودی و خطوط عرضی روی پارچه ۵۲


علت های کج و معوج بودن نخ های تار ۵۳


علت های ... شدن نخ تار بیش از حد معمول ۵۳


علت های ... شدن نخ پود بیش از حد معمول ۵۴


سرویس کاری ماشین آلات خط بافندگی ۵۴


تعداد ماشین محوله به هر کارگر، تعداد شیفت کاری ۵۵


شرح مختصر تولید ازابتدا تا انتها ۵۵


فصل چهارم


نحوه تهیه مواد اولیه ۵۹


نحوه فروش محصولات ۵۹


بررسی تولید ماشین آلات ۶۰


بررسی میزان راندمان ماشین آلات ۶۳


مشکلات ۶۴


پیشنهادات ۶۴


مقدمه


بشر از نخستین روز خلقت به فکر تولید پوشاک برای خود بوده و در این راه تلاش بسیار نموده است که ثمره آن را می توان از تنوع فوق العاده پوشاک در طول تاریخ به ویژه در عصر حاضر مشاهده کرد. صنعت نساجی در ایران سابقه چند هزار ساله دارد. این صنعت در ایران در قرن یازدهم هجری تقریباً با صنعت نساجی سایر کشورهای جهان همگام بود. امروزه پیشرفت و تحولات قرون اخیر سبب شده است که بشر با روی آوردن به خواص فیزیکی مواد و با بکارگیری ذوق و هنر خود در صنعت نساجی تحولات شگرفی را ایجاد کند.


یکی از قسمت های مهم در صنعت نساجی، قسمت مقدمات بافندگی و بافندگی می باشد که از اهمیت فراوانی برخوردار است و با پیشرفت در زمینه تولید ماشین های بافندگی امروزه پارچه هایی با کیفیت بالاتر را می توان ایجاد نمود.


فصل اول


مقدمه


کارخانجات نساجی خوی (شرکت سهامی عام) با سرمایه بانک صنعت و معدن در سال ۱۳۶۳ به منظور تولید سالانه ۴۳۰۰ تن نخ و ۱۰ میلیون پارچه تکمیل شده (لباس، پیراهن و ملحفه ای) با هدف اشتغال حدود یک هزار نفر تأسیس گردید.


موقعیت جغرافیایی طرح


کارخانه در زمینی به وسعت یک صد ... تار در کیلومتر ۲۰ جاده خوی –مرند واقع در استان آذربایجان غربی احداث شده است که از جاده اصلی یک کیلومتر فاصله دارد.


این واحد از مراکز هر یک از استان های آذربایجان غربی و شرقی ۱۵۰ کیلومتر فاصله داشته که این مسافت با اتومبیل در زمانی کمتر از دو ساعت قابل طی می باشد، با توجه به فاصله هوایی و زمینی از تهران حدود سه تا چهار ساعت می توان طی نمود.


از خصوصیات ویژه کارخانجات نساجی خوی ... آن به مرزهای ... وجی کشور است، به طوری که از مرز بازرگان ۱۲۰ کیلومتر، از مرز جلفا ۶۰ کیلومتر، از مرز رازی که ایستگاه راه آهن ارتباط استان وان و ترکیه می باشد ۹۰ کیلومتر فاصله دارد که به سهولت، تولیدات این شرکت قابل صدور از هر یک از مرزهای فوق الذکر می باشد.


هدف از ایجاد کارخانجات:


۱- محرومیت ز ...


۲- ایجاد اشتغال


۳- کمک به توسعه صنعتی و شکوفایی اقتصاد کشور


۴- حرکت در جهت قطع وابستگی و کمک به تحقق امر صادرات غیر نفتی


*این پروژه با جذب ۳۴ میلیون مارک ارز فاینانس، ماشین آلات بخش مقدمات ریسندگی و مقدمات بافندگی را از بهترین سازندگان سوئیس و آلمانی تأمین نموده است در مهرماه ۱۳۷۱ گشایش اعتبار گردیده و پس از حدود شش ماه، ماشین آلات شروع به حمل و ترخیص گردید. نصابان خارجی از فروردین ۱۳۷۳ نسبت به نصب و راه اندازی ماشین آلات اقدام نمودند و در مردادماه سال ۱۳۷۳ به اتمام رسیده و در ماه های شهریور و مهر تولید آزمایشی شروع شد.


از آبان ماه سال ۷۳ بخش ریسندگی شروع به تولید نموده است و در شهریورماه سال ۷۴ با ظرفیت کامل تولید ریسندگی توسط رئیس جمهور وقت جناب آقای هاشمی رفسنجانی افتتاح گردید.


ماشین آلات بافندگی کارخانه به تعداد ۱۸۰ دستگاه در سال ۷۵، از کارخانه غدیر ... یداری شده و در سال ۷۶ نصب و راه اندازی گردیده است و در شهریورماه سال ۷۶ توسط ... محترم صنایع آقای ... شافعی بخش بافندگی افتتاح گردیده است.


قسمت بافندگی در سال ۱۳۷۶ نصب و راه اندازی شده که شامل ۳ بخش اصلی به شرح زیر است:


۱) مقدمات بافندگی شامل یک دستگاه چله پیچی بخشی و یک دستگاه چله پیچی مستقیم و یک دستگاه آهارزنی ساخت آلمان می باشد که چله مورد نیاز بافندگی را تأمین می نماید.


۲) بافندگی دپیری که در حال حاضر ۱۴۰ دستگاه می باشد (در ابتدا ۱۸۰ دستگاه بود که در سال ۷۹ تعداد ۴۰ دستگاه فروخته شد تا ماشین های جدید (سو ... ر) ساخت سوئیس جایگزین آنها شود). ماشین های فوق ساخت کارخانه غدیر تحت لیسانس سوئیس می باشد و طی سال های اخیر و در این قسمت به طور متوسط سالانه ۵/۴ میلیون متر پارچه تولید شده است.


۳) بافندگی پروژ کتایل که در حال حاضر شامل ۳۰ دستگاه ماشین بافندگی دو عرض مدرن ساخت سوئیس می باشد که در سال ۸۰ نصب شده است و برای بافت پارچه های نگین چین در نظر گرفته شده است.


ماشین آلات قسمت رنگرزی و آهار چله و تکمیل پارچه جین نیز در حال نصب می باشد که با راه اندازی آن امکان تولید پارچه جین رنگی تکمیل شده به وجود خواهد آمد. ماشین آلات این قسمت شامل یک دستگاه چله پیچی مستقیم، یک دستگاه رنگرزی و آهار و یک دستگاه تکمیل پارچه ساخت آلمان می باشد.


خلاصه طرح اجرایی پروژه ریسندگی کارخانجات نساجی خوی


الف- مشخصات فنی


۱- محل شروع


کیلومتر ۲۰ جاده خوی –مرند در استان آذربایجان غربی


۲- شروع عملیات ساختمانی


... دادماه ۱۳۷۲


۳- شروع نصب ماشین آلات


فروردین ۱۳۷۳


۴- شروع بهره برداری آزمایشی


پس از نصب ماشین آلات در مدت ۵ ماه، بهره برداری آزمایشی از مردادماه ۱۳۷۳ شروع گردید.


۵- ظرفیت اسمی


تولید ۴۳۰۰ تن انواع نخ های پنبه ای، پلی استر پنبه، پلی استر ویسکوز، ویسکوز پنبه (با نخ همگن ۲۰)


۶- منابع تأمین مواد اولیه


پنبه از مناطق بجنورد، گنبد و گرگان


پلی استر از شرکت پلی اکریل و پلی استر وارداتی


ویسکوز وارداتی


۷- سازندگان ماشین آلات


– مقدمات ریسندگی


– ریسندگی


– تابندگی


شرکت ریتر سوئیس و آلمان


شرکت ریتر آلمان


شرکت زاورد آلما آلمان و فاریس ایتالیا


۸- ...


... ین کارخانجات نساجی خوی


۹- مساحت زمین


جمعاً مساحت کل کارخانه یک صد ... تار می باشد که برای اجرای مجتمع صنعت نساجی از این فضاها استفاده می گردد.


۱۰- مساحت ساختمان های ریسندگی


– تولیدی


– انبار مواد اولیه


مساحت کل ۱۷۰۰۰ مترمربع


مساحت کل ۴۲۰۰ مترمربع


۱۱- تأسیسات موجود


– برق


– آب


– سوخت


۳ م ... ات


آب مورد نیاز ۱۵ لیتر در ثانیه بوده که از طریق چاه حفر شده، دو حلقه چاه دیگر به صورت ذخیره شده می باشد، در داخل مخزن بتنی ۲۰۰۰ مترمکعب تخلیه می گردد.


مازوت جهت استفاده سه دستگاه دیگ بخار ده تنی


خلاصه طرح اجرایی پروژه رنگرزی کارخانجات نساجی خوی


الف- مشخصات فنی


۱- محل طرح


کیلومتر ۲۰ جاده خوی –مرند در استان آذربایجان غربی


۲- شروع عملیات ساختمانی


تیرماه ۱۳۷۴


۳- شروع نصب ماشین آلات


سال ۱۳۷۴


۴- شروع بهره برداری آزمایشی


پس از نصب ماشین آلات در مدت ۱ ماه، بهره برداری آزمایشی از مهرماه ۱۳۷۴ شروع گردید.


۵- ظرفیت اسمی


۱ الی ۳ تن در شبانه روز بسته به نوع رنگرزی و نمره نخ


۶- منابع تأمین مواد اولیه


تأمین نخ از ریسندگی خود شرکت و کارخانه های ریسندگی دیگر شرکت ها و تأمین رنگ عمدتاً از شرکت های آلمانی و سوئیسی


۷- سازندگان ماشین آلات


– شل پیچی و سفت پیچی


– ماشین های رنگرزی


– بوبین پیچی و برگردان


شرکت اشلافهورت آلمان


شرکت تیس آلمان


اشلافهورت آلمان


۸- ...


توسط ... ین کارخانجات نساجی خوی و نصابان خارجی


۹- تأسیسات موجود


– آب


– برق


۱۰۰ مترمکعب در یک شبانه روز


۵/۲۰۷ کیلووات


خلاصه طرح اجرایی پروژه بافندگی کارخانجات نساجی خوی


الف- مشخصات فنی


۱- محل طرح


کیلومتر ۲۰ جاده خوی –مرند در استان آذربایجان غربی


۲- تاریخ عقد قرارداد


۱۰/۳/۱۳۷۵


۳- شروع عملیات ساختمانی


مردادماه ۱۳۷۵


۴- خاتمه عملیات


اردیبهشت ماه ۱۳۷۶- ۳ ماه زودتر از زمان پیش بینی شده در طرح


۵- شروع بهره برداری آزمایشی


... دادماه ۱۳۷۶


۶- ظرفیت اسمی


۵/۷ میلیون متر انواع پارچه های لباسی –پیراهنی –ملافه ای در سال


۷- ظرفیت در زمان بهره برداری


۳ میلیون متر


۸- منابع تأمین مواد اولیه


قسمت ریسندگی نساجی خوی


۹- سازندگان ماشین آلات


مقدمات بافندگی: هاکوبا آلمان –سوکومولر آلمان –تیتان دانمارک


بافندگی: کارخانجات ساخت ماشین آلات نساجی غدیر پزد –سولرز سوئیس


۱۰- ...


توسط ... ین کارخانجات نساجی خوی


۱۱- مساحت ساختمان های بافندگی


– تولیدی


– انبار محصول


– محل احداث مخازن


۱۶۰۰۰ مترمربع


۶۱۴۰ مترمربع


مخزن سوخت مازوت با حجم ۵۰۰ مترمکعب در فضایی به مساحت ۳۰۰ مترمربع


۱۱- تأسیسات موجود


– برق


– آب


(۵/۱ م ... ات)


۱۰ لیتر در ثانیه


وضعیت و ترکیب نیروی انسانی کارخانجات نساجی خوی


۱


تعداد نیروی انسانی در طول سال ۸۴


۴۹۱ نفر می باشد که نسبت به سال قبل ۱ نفر افزایش دارد.


۲


ترکیب تحصیلی نیروی انسانی تا پایان سال ۸۴


مقطع تحصیلی


زیر دیپلم


دیپلم


فوق دیپلم


لیسانس


فوق لیسانس


نفر


۱۳۸


۳۲۱


۱۶


۱۶


درصد


۲۸%


۶۶%


۳%


۳%


۳


ترکیب سنی نیروی انسانی تا پایان سال ۸۴


سن


کمتر از ۲۵ سال


از ۲۵ تا ۳۰ سال


از ۳۰ تا ۳۵ سال


از ۳۵ سال به بالا


نفر


۱


۳۸


۲۳۴


۲۱۸


درصد


۲/۰%


۸/۷%


۴۸%


۴۴%


۴


ترکیب وضعیت تأهلی نیروی انسانی تا پایان سال ۸۳


تأهلی


مجرد


معیل


متأهل


نفر


۴۰


۸


۴۴۳


درصد


۸%


۵/۱%


۵/۹۰%


۵


ترکیب شغلی نیروی انسانی تا پایان سال ۸۴


قسمت


تولید و فنی


پشتیبانی


اداری، مالی، بازرگانی


نفر


۳۸۱


۵۲


۵۸


درصد


۵/۷۷%


۵/۱۰%


۱۲%


ضمناً قسمت تولیدی و فنی به صورت چرخشی سه شیفت ۸ ساعته و قسمت های پشتیبانی، اداری، مالی و بازرگانی به صورت عادی کار (۳۰/۷ الی ۳۰/۱۵) کار می کنند.


فصل دوم


مقدمه


تعریف مقدمات بافندگی –weaving preparation


به مجموعه عملیات و فرآیندهایی که در طی آن نخ های تولید شده در مرحله ریسندگی آماده تولید پارچه در فرآیند بافندگی می شود را اصطلاحاً مقدمات بافندگی می گویند.


عملیات بافندگی در حقیقت بین عملیات ریسندگی و بافندگی قرار می گیرد. به طور کلی روش های مختلفی برای عملیات بافندگی وجود دارد و از این رو مراحل مقدمات بافندگی برای آنها نیز با توجه به ویژگی های فرآیند بافندگی متفاوت می شود.


عمده پارچه های تولید شده در دنیا در فرآیند بافندگی کلاسیک تولیدمی شوند که در آن با استفاده از دو دسته نخ های تار و پود پارچه بافته می شود.


گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی خوی


کارخانه نساجی


... کامل گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی خوی


برچسب ها : گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی خوی - بافندگی ,ماشین ,نساجی ,تولید ,آلات ,کارخانجات ,ماشین آلات ,کارخانجات نساجی ,مقدمات بافندگی ,نیروی انسانی ,بهره برداری ,گزارش کارآموزی کارخانجا
گزارش کارآموزی کارخانجات نساجی خوی بافندگی ,ماشین ,نساجی ,تولید ,آلات ,کارخانجات ,ماشین آلات ,کارخانجات نساجی ,مقدمات بافندگی ,نیروی انسانی ,بهره برداری ,گزارش کارآموزی کارخانجا
گزارش کارآموزی کشف نفت در منطقه غرب

این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.


گزارش کارآموزی کشف نفت در منطقه غرب


فهرست


مقدمه ۱


تاریخچه ۲


کشف نفت درمنطقه غرب ۴


تاسیس پالایشگاه کرمانشاه ۴


آشنایی باواحدهای مختلفutility 7


شرح کاردستگاه api 8


آب صنعتی ۱۱


واحد تولید برق ۱۶


کمپروسورهای تولید هوا ۱۷


تولیدات پالایشگاه ۲۲


واحدهای تقطیر ۲۵


محصولات پالایشگاه ۵۲


بنزین موتور ۵۳


mtbe 54


عدد اکتان ۵۷


نفت سفید ۵۹


نفت گاز ۶۰


نفت کوره ۶۱


آشنایی باواحدهای مختلف آزمایشگاه ۶۲


مفاهیم واختصارات ۶۵


انواع وچگونگی انجام آزمایشات ۶۸


آزمایشات انجام شده درآزمایشگاه ۷۱


تعین مقدار tds 82


تعین درجه خلوص کاستیک سودا ۸۹


اندازه گیری نمک درنفت خام ۹۶


نقطه ریزش ۹۹


اندازه گیری نقطه اشتعال ۱۰۲


اندازه گیری رنگ مواد نفتی ۱۰۴


اندازه گیری کل سختی ۱۰۷


اندازه گیری phenol 109


آزمایش کلرین ۱۱۴


تقطیر ۱۱۵


مقدمه


عظمت صنایع نفت که زمانی کوتاه در صف بزرگ ترین صنایع سنگین جهان قرار گرفته است ، مدیون تکنولوژی پیشرفته ی آن است که تمام قدرت علمی و دانش بشری قرن بیستم را به خدمت گمارده است . خصوصیات واحدهای پالایش نفت را شاید بتوان در پیچیدگی ماده ی اولیه آن به لحاظ شیمیایی و حجم زیاد ماده ی اولیه از نظر فیزیکی خلاصه کرد . همین خصوصیات تکنولوژی خاصی را برای صنایع پالایش نفت به وجود آورده که آن را از تکنولوژی عمومی صنایع شیمایی متمایز می سازد .


در حال حاضر مشکل می توان قسمت هایی از زندگی انسانی را نام برد که مشتقات نفت در آن مستقیم یا غیر مستقیم نقشی نداشته باشد . نیروی محرکه ی ماشین ها و موتور های دیزل به وسیله ی بنزین و نفت گاز تأمین می شود . کلیه قسمت های متحرک موتورها از روغن های نفتی استفاده می کنند . در داروسازی کاربرد فراوده های نفتی هر روز زیادتر می شود و بالا ... ه صنایع عظیم پتروشیمی از گازها و سایر فراورده های نفتی مایه می گیرد .


سال ۱۸۵۹ به عنوان سال تولد صنعت نفت ذکر شد ، لیکن تاریخ استفاده از فراورده های نفتی به شکلی که در طبیعت وجود دارد و به شکل محدود آن خیلی قدیمی تر است .استفاده از نفت به قدیمی ترین تمدن های بشری در کشورهایی که نفت و قیر در سطح زمین پیدا می شده ،بر می گردد.


ثابت شده که در چین در حدود ۲۰۰ سال قبل از میلاد ... برای است ... اج آن تا اعماق قابل ملاحظه و با روش ضربه ای که هنوز نیز مورد استفاده است حفاری کرده اند . ولی با وجود این آشنایی بشر به نفت و موارد کاربرد آن علت عقب ماندگی این صنعت را معلول به عواملی چند دانسته اند که مهمترین را باید در نقص دستگاه های تقطیر دانست ، زیرا در اوا ... قرن ۱۸ بود که دستگاه های تقطیر به سبب پیشرفت تنوری های جدید حرارتی تکمیل شد و در مقیاس صنعتی مورد استفاده قرار گرفت .


نکته ی دیگر آنکه پیشرفت صنعت نفت و تولید زیاد مواد نفتی محتاج مصرف و در نتیجه تفاضای زیاد برای فرآورده های نفتی بود . ابتدا در مناطق نفت خیز تنها فراورده ی مورد استفاده که به مقیاس تجاری تولید شده نفت چراغ بود ، که جای روغن های نباتی حیوانی را که قبلاً‌ برای روشنایی استفاده می شد ،گرفت ( برش نفت چراغ به طور متوسط فقط در حدود ۱۰% از کل نفت خام را تشکیل می دهد ) . قسمت بنزین و باقی مانده ی تقطیر یعنی سوخت موتور ها و سوخت های مایع که حال ، یکی از مهمترین و با ارزش ترین فرآورده های نفتی است ، هیچ گونه ارزشی نداشت


فرآورده های دیگر نفتی مانند بنزین ، نفت گاز ، روغن ها و موم ها ، سوخت های مایع و مواد آسف ... ی کم کم در طول سال ها مورد استفاده پیدا کرد . لیکن صنعت نفت مدت های مدیدی هنوز شکل ابت ... داشت . افزایش ناگهانی مصرف بنزین به عنوان سوخت موتورها ی درون سوز ، پیشرفت های فنی زیادی را ایجاب کرد تا تولید بتواند جواب گوی تقاضا و مصرف باشد . به این ترتیب می توان گفت که افزایش زیاد ماشین های سواری محرک اصلی پیشرفت سریع صنعت نفت در قرن ماست .


تاریخچه


یک ربع قرن پس از تأسیس پالایشگاه آبادان دومین پالایشگاه کشور در سال ۱۳۱۴ در مجاورت شهر تاریخی کرمانشاه تأسیس گردید . علت اصلی انتخاب کرمانشاه ، کشف ذخایر نفت در منطقه مرزی « نفت شاه سابق » به شمار می آمد ، اما این ذخایر بسیار قلیل بود و هیچ گاه قابل مقایسه با ذخایر جنوب غربی نبود وچنانچه منطقه ی غرب از ذخایر نفت قابل ملاحضه برخوردار می بود ، چه بسا که کرمانشاه به جای آبادان پایتخت نفت ایران می شد . لازم به تذکر است که کاشف نفت ایران « ژرژ برنارد رینو ... »‌نخست کار اکتشافی خود را در منطقه غرب و در ... شهر مرزی قصر شیرین آغاز نمود .


تاریخ اکتشاف اولیه ی نفت در غرب کشور


در محافل علمی اروپا ، موضوع نفت در غرب ایران نخستین بار توسط باستان شناس فرانسوی ، ژاک دمورگان مطرح گردید . او در طی اکتشاف خود در دهه ی ۱۲۷۰ در غرب ایران به نشتی های نفتی در محل چیاه سرخ در مجاورت کوه بوزینان برخورد نمود ومشاهدات خود را در گزارشی عیناً‌ منع ... کرد . رینو ... در بدو ورود به ایران در اوا ... سال ۱۲۸۱ اولین چاه اکتشافی خود را در محل چیاه سرخ به زمین زد که چاه اولیه خشک بود . سپس در سال ۱۲۸۲ به زدن چاه دوم مبادرت ورزید و این بار در عمق ۳۳۰ متری به لایه ی نفتی رسید . تولید اولیه این چاه بالغ بر ۱۲۰ بشکه در روز بود ، اما به مرور زمان تولید این چاه روبه تنزل گذاشت و در اولین تابستان ۱۲۸۳ هنگامی که تولید این چاه به ۲۰ بشکه در روز رسیده بود . وی دستور بستن چاه را داد و تصمیم گرفت به جنوب غرب کشور و کوهپایه هی زاگرس عزیمت نماید . او بالا ... ه در مسجد سلیمان موفق گردید به نفت خام بصورت تجاری دست یابد .


کشف نفت در منطقه ی غرب


پس از کشف تاریخی رینو ... در مسجد سلیمان ، منطقه ی غرب کشور کاملاً‌به فراموشی س ... شد و تنها از پایان جنگ جهانی اول بود که مجدداً‌ این منطقه نیز شامل برنامه های اکتشافی شرکت نفت ایران و انگلیس قرار گرفت .متخصصین این شرکت در چارچوب شرکت اکتشافی فرعی موسوم به شرکت اکتشافی مارسی روانه ی منطقه ی غرب کشور شدند و در سال ۱۳۰۲ اولین کشف خود را در منطقه ی نفت خیز عراق به ثبت رساندند . در سال ۱۳۰۶ در منطقه ی نفت شاه ایران نیز موفق به کشف نفت شدند .


در بخش ایران پیشرفت اکتشافات بسیار کند بود و کار اجرایی در نفت شهر تنها پس از قرارداد ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ (سال ۱۳۱۲ ) بین ... ت وقت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس رونق گرفت . ماده ی نهم آن قرارداد با شرکت مذکور ، این شرکت را مؤظف به توسعه ی میدان نفت شاه نموده بود ، بنابراین فوراً‌ تدارکات لازم به وسیله یک شرکت فرعی برای است ... اج و تصفیه نفت ای ... کرمانشاه آغاز شد .


تاًسیس پالایشگاه کرمانشاه


پیرو قرارداد سال ۱۳۱۲ ، در سال ۱۳۱۳ یک شرکت فرعی به نام شرکت نفت کرمانشاه با سرمایه ی اولیه بالغ بر ۷۵۰ هزار لیره استرلینگ توسط شرکت نفت ایران و انگلیس تأسیس گردید و بلافاصله شروع به فعالیت نمود .


پالایشگاه کرمانشاه در فاصله ی هفت کلیومتری از شهر تاریخی کرمانشاه و در محلی مشرف بر رودخانه قره سو ساخته شد . ( البته به علت توسعه ی شهر ، این پالایشگاه در حال حاضر تقریباً‌در میانه ی شهر واقع شده است .)


خوراک این پالایشگاه ، از طریق خطوط لوله ای به قطر ۳ اینچ و به طول ۲۳۷ کیلومتر از چاه های نفت شهر تأمین می شد که یک سال پیش از آن احداث شده بود . البته هم اکنون خوراک مصرفی پالایشگاه کرمانشاه از سه شهر نفت شهر ، قصر شیرین و اهواز تأمین می شود که از کل ظرفیت پالایشگاه که حدود ۲۵ هزار بشکه در روز است ، حدود ۱۳ هزار بشکه از اهواز آورده می شود و ۹-۷ هزار بشکه از نفت شهر وارد می شود که کم وزیاد شدن این مقدار را خطوط لوله کنترل می کند .


ابتدا واحد های تولیدی پالایشگاه کرمانشاه بسیار ساده و شامل یک برج تقطیر در جو و دو واحد تصفیه ی بنزین موتور و تصفیه ی نفت سفید بود . خدمات رفاهی این پالایشگاه نیز بسیار محدود و قلیل بود .


در اواسط دهه ی ۱۳۴۰ طرح توسعه ی پالایشگاه کرمانشاه در شرکت ملی نفت ایران مطرح گردید . از یک سو تأسیسات موجود حدود ۳۰ سال قدمت داشت و از سوی دیگر با رشد جمعیت ، تصفیه حدود ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ بشکه در روز حتی مصرف غرب کشور را دیگر تأمین نمی کرد .


پس از انجام بررسی های مقدماتی ، طرح توسعه ی این پالایشگاه مورد تصویب شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت و مقررشد که پالایشگاه جدیدی با ظرفیت ۱۵۰۰۰ بشکه در روز ( حداکثر ظرفیت ممکن با توجه به محدومیت تولید نفت خام از هشت چاه نفت شهر ) احداث شود . متعاقب این تصمیم اساسی ، شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۴۷ ، شرکت ... یی j.o.p را به عنوان طرح پالایشگاه جدید و شرکت هلندی کانتینال را برای کارهای ... ی و ساختمان آن انتخاب کرد .


در تابستان سال ۱۳۵۰ ، برج تقطیر قدیمی تعطیل شد و چند ماه بعد کل پالایشگاه قدیمی برای همیشه ازکار ایستاد و از تاریخ ۲۷ اردیبهشت سال ۱۳۵۱ پالایشگاه جدید رسماً‌ افتتاح شد و آغاز به کار کرد . در طی سال اول بهره برداری این پالایشگاه موفق شد روزانه ۱۴۷۵۰ بشکه نفت خام را تقطیر نماید .


دوران جنگ تحمیلی


در اوایل مهر ماه ۱۳۵۹ به علت ... منطقه ی نفت شهر توسط عراق ، فعالیت های تولیدی پالایشگاه کرمانشاه به علت نداشتن خوراک به کلی متوقف گردید. جهت راه اندازی مجدد پالایشگاه لازم بود خوراک جدیدی از منبع دیگری تأمین شود و برنامه ریزان شرکت ملی نفت ایران ، پس از انجام بررسی های لازم با این نتیجه رسیدند که بهترین را حل برای تأمین خوراک جدیدپالایشگاه ، کشیدن خطوط لوله ی فرعی به طول ۱۷۲ کیلومتر از خط اصلی اهواز –ری در نقطه ای به نام افرینه به طرف پالایشگاه است . این خط لوله ۱۶ اینچ ظرف مدت کمتر از سه سال با موفقیت احداث گردید .به طوری که در آبان ماه سال ۱۳۶۲ پالایشگاه با نفت خام اهواز بار دیگر فعال گشت و از فرآورده های حاصله جهت تأمین نیاز نیروهای مصلح در جبهه های غرب کشور استفاده شد.


در سال ۱۳۶۳ طرح رفع تنگناهای واحدهای فرآیندی پالایشگاه به اجرا گذاشته شد و درنتیجه ی اجرای موفقیت آمیز آن ، ظرفیت پالایش از ۱۵۰۰۰ بشکه به ۲۵۰۰۰ بشکه در روز افزایش یافت . چند سال بعد این ظرفیت با اضافه ... فلش درام به ۳۰۰۰۰بشکه در روز رسید . طی سال های پایانی جنگ تحمیلی ، منبع جدید نفت خام از میادین کوچک نفت سرکان . ماله کوه ، به منظور تأمین بخشی (حدود ۵۰۰۰ بشکه در روز ) از نیاز های پالایشگاه ایجاد گردید ، به طوری که دو میدان کوچک توسط یک خط لوله ۱۰ اینچ به طول ۴۰ کیلومتر به افرینه متصل شد.


در طول هشت سال جنگ ، پالایشگاه کرمانشاه بارها هدف حملات هوایی دشمن قرار گرفت و در اثر آن ۹ نفر از کارکنان شریف پالایشگاه شهید شدند .


کشف نفت غرب


نفت منطقه غرب


گزارش کارآموزی کشف نفت در منطقه غرب


... کامل گزارش کارآموزی کشف نفت در منطقه غرب


برچسب ها : گزارش کارآموزی کشف نفت در منطقه غرب - پالایشگاه ,شرکت ,منطقه ,کرمانشاه ,بشکه ,نفتی ,پالایشگاه کرمانشاه ,مورد استفاده ,قرار گرفت ,گزارش کارآموزی ,خطوط لوله ,تولیدی پالایشگاه کرمانشا
گزارش کارآموزی کشف نفت در منطقه غرب پالایشگاه ,شرکت ,منطقه ,کرمانشاه ,بشکه ,نفتی ,پالایشگاه کرمانشاه ,مورد استفاده ,قرار گرفت ,گزارش کارآموزی ,خطوط لوله ,تولیدی پالایشگاه کرمانشا
گزارش کارآموزی ... ی پزشکی

این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.


گزارش کارآموزی ... ی پزشکی


چکیده مطالب:


بشر از ابتدا تا کنون همواره به دنبال دست ی ... به روشهایی جهت تسهیل امورزندگی برای خود بوده است. دراین راه تلاشهای کرده و گاه با ش ... ت و گاه با موفقیت روبرو شده است اما موردی که پژوهندگان واقعی و منقی اعلم انجام می دهند این است که از ش ... ت ها درس گرفته و تجارب خودرا در تلاشهای آینده به کار می بندند بر علم اندوزی استفاده از تجارب هم ما را در انجام امور یاری می‎کند.


حال چه بهتر است که به جای آن که منتظر ش ... ت هایمان شویم تا از آن درس بگیریم، بیاییم و با علم دوزی تجارب دیگران را برای خود بکار بگیریم و بدینوسیله ش ... ت دیگران پل موفقیت ما بشود.


هدف دوره مای انیفیپینی کارآموزی علاوه بر علم اندوزی کاربردی و عملی، آشنایی با تجربه ها و ش ... ت های دیگران است تا با تفکر درست و عملی، بتوانیم آن ها را شناخته و بکار بسته و به موفقیت دست ی ... م.


باشد که ما هم با تلاش و کار زیاد بتوانیم به تجاربی دست ی ... م که در خدمت دیگران بعد از ما قرار گیرد و در جهت کل پیشرفت علم و علوم میهنمان گام برداریم.


برای بررسی کارآموزی ... پزشکی و تاریخچه ... ی پزشکی ، بد نیتس که ابتدا نقش ... ان پزشکی در بیمارستان اشاره شود.


بررسی نقش ... پزشک در بیمارستانها


{{این پژوهش با بررسی نقش ... پزشکی در بیمارستانها و با روش مطالعه پیمایشی میدانی انجام شده و از آنجایی که پژوهشی کتابخانه ای میدانی بوده جامعه آماری و نمونه آماری نداشته است ولی نتایج بدست آمده نشان دهنده تأثیر استفاده از کارشناس ... پزشکی در مراکز درمانی است.}}


نظام پزشکی بر مبنای روال سنتی خود تمایل ندارد که شخصی را به صرف اینه عنوان ... پزشکی یا کلینیکی و یا تجاری در حرفه ای غیر از پزشکی دارد به عضویت قبول کند اما آنها این واقعیت را که روز به روز آشکارتر می‎شود باید در نظر بگیرند که استفاده از ابزار پزشکی مست ... م داشتن قابلیت های لازم درحفظ، استفاده، تعمیر و تنظیم آنها است، در غیر اینصورت سرمایه و فرصت های تلف شده و مبالغ هنگفتی برای ... ید ابزار پزشکی صرف شده است.


وجود انبوه دستگاه های بلا استفاده مازاد و یا اسقاط در انبارهای بیمارستانی و عدم توجه به آنها جای سئوال بسیار دارد. ذکر این مسئله ضروری است که هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات درمانی بسیار هنگفت است و در برخی موارد ده برابر هزینه تأمین نیروی انسانی جهت تغذیه و خدمات غیردرمانی بیمارستانی است.


علاوه بر موضوع تعمیر دستگاه ها و تجهیزات پزشکی، مساله درجه بندی و تنظیم صحیح این وسایل و گرفتن پاسخ درست و مطلوب تشخیصی از آنها از موضوعاتی است که غفلت از آن موجب می‎شود خطرات متعددی متوجه بیمار شده و درمان در جهت صحیح و مطلوب انجام نگیرد. در مواردی بیماری شدت یابد یا حتی بیمار از دست برود.


مرکزیت واحد ... ی پزشکی در بیمارستان جهت نظارت بر کلیه امور مرتبط با تجهیزات از جمله مواردی است که اکثر افراد را به عنوان را ... اری جهت حل مشکلات از جمله انبارداری و انبار اسقاط در نظر می گیرند.


تاریخچه ... پزشکی در ایران و جهان


قدمت رشته ... ی پزشکی در ایران در دوره تحصیلات تکمیل به حدود پاندزه سال و در دوره کارشناسی به حدود شش سال می رسد. البته تاسیس دوره کارشناسی ... ی پزشکی در خارج از کشور به حدود سی سال می رسد.


مصرفی رشته ... ی پزشکی


شاخه ای از دانش کاربردی است و باطل و درک مسائل زیست شناسی و پزشکی و با متدها و روش هایی سروکار دارد که از دانش و تکنولوژی به دست آمده اند. در این رشته تغییرات دائمی و پیدایش زمینه های جدید جهت پیشرفت سریع در تکنولوژی وجود دارد. بعضی از بهترین زمینه های تخصصی در رشته ... ی پزشکی عبارتند از:


۱) ابزار دقیق پزشکی


۲) پیومتریال


۳) بیومکانیک


۴) بیوالکتریک


۵) ... ی سلول، بافت و ژنتیک


۶) ... ی کلینیکی


۷) تصویر برداری پزشکی


۸) جراحی اورتوپدی


۹) ... ی توانبخشی


۱۰) سیستم های فیزیولوژی


تاریخچه ... ی پزشکی


... ی پزشکی از انقلاب تکنولوژی در دهه ۱۹۵۰ ریشه گرفت . با شروع دهه هفتاد یک عرصه مهم دیگر برای فعالیت ... ان پزشکی شروع به شکل گرفتن کرد که برای حل مشکلات فنی وارد صفحه جامعه پزشکی شدند تا به عنوان اعضایی از تیم درمانی در فعالیت های مداوم بیمارستان ها و کلینیک ها شرکت جویند.


از این رو تربیت و استخدام ... ان پزشکی تبدیل به یک ضرورت شده است نه تنها به این دلیل که آنها می‎توانند موقعیتی را فراهم کنند که به دانش ما در مورد سیستم های زنده بیفزاید، بلکه به این دلیل که آنها تبدیل دانش به علم را سرعت می بخشند.


محل کار ... ی پزشکی


فرصت های شغلی ... ان پزشکی عبارتند از:


۱) بیمارستان ها


۲) شرکت های داروسازی


۳) کارخانه تجهیزات جراحی / پزشکی / آزمایشگاهی


۴) ... ی


۵) تحقیق در زمینه های مختلف


شرح وظایف ... ی پزشکی در بیمارستان ها


۱) تهیه شناسنامه برای کلیه تجهیزات که در این شناسنامه نوع دستگاه کمپانی سازنده، نمایندگی مربوطه، تاریخ ورود و ... وج دستگاه تعمیرات انجام شده ، تست های روتین، دستور العمل های نگهداری پیشگیرانه (pm)، کالیبراسیون دستگاه ، نام بخشی که دستگاه در آنجا فعال است و …باید ذکر شود.


۲) نظارت کامل و کافی برعملکرد صحیح سیستم ها (و استفاده از تمام قابلیت ها)


۳) آموزش اوپراتوری صحیح تجهیزات پرسنل


۴) نگهداری صحیح تجهیزات از نظر عملکرد


۵) نظارت بر نحوه خدمات دهی شرکت ها


۶) عقد قراردادهای سرویس و نگهداری با شرکت ملی مربوطه و نظارت بر حسن عملکرد آنها


۷) تعمیرات جزئی دستگاه ها


۸) ... ید تجهیزات پزشکی


نقش ... پزشکی در ... ید تجهیزات پزشکی :


فرآیند ... ید تجهیزات پزشکی تابع کیفیت کالا ، قیمت، رضایت کاربر، رضایت مصرف کننده نهایی، کمپنای سازنده، شرکت توزیع کننده و خدمات پس از فروش و …است، در نتیجه باید با آگاهی و شناخت انجام شود ولی اغلب پرسنل بیمارستانی با شکل طراحی و دیدگاه تخصص وسایل تجهیزات آشنایی دارند بنابراین ... ید تجهیزات یکی از مهم ترین کارهای یک ... پزشکی است.


نقش ... ی پزشکی در تهیه شناسنامه تجهیزات پزشکی


شناسنامه تجهیزات شامل تمامی اطلاعات مربوط به دستگاه است که برای نگهداری و تعمیر، کالیبراسیون و تجهیزات پزشکی لازم بوده و این کار در صورت وجود یک ... پزشکی با دقت تمام و اصولی انجام می‎گیرد .


نقش ... ی پزشکی در تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی


در صورت وجود ... ان پزشکی که اشرافی بر نظام نگهداری و تعمیرات دارند و از بروز مشکلات جلوگیری شده و شعار پیشگیری ارزان تر از درمان است عمل گشته و به دنبال آن کاهش هزینه ها صورت می‎گیرد.


... ی پزشکی


گزارش کارآموزی ... ی پزشکی


گزارش کارورزی ... ی پزشکی


... کامل گزارش کارآموزی ... ی پزشکی


برچسب ها : گزارش کارآموزی ... ی پزشکی - پزشکی ,تجهیزات ,دستگاه ,انجام ,نگهداری ,کارآموزی ,گزارش کارآموزی ,تجهیزات پزشکی ,صورت وجود ,صحیح تجهیزات ,تهیه شناسنامه
گزارش کارآموزی ... ی پزشکی پزشکی ,تجهیزات ,دستگاه ,انجام ,نگهداری ,کارآموزی ,گزارش کارآموزی ,تجهیزات پزشکی ,صورت وجود ,صحیح تجهیزات ,تهیه شناسنامه
گزارش کارآموزی داروسازی ثامن کارگاه الکترونیک

این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد


 گزارش کارآموزی داروسازی ثامن کارگاه الکترونیک


فهرست :


مقدمه · ۲


فصل اول : معرفی واحدهای تولید


فرآورده های تزریقی تغذیه ای و الکترولیت ·· ۴


واحد آبسازی ۴


واحد ساخت محلول ۴


واحد پْرکنی ( filling ) ·· ۴


واحد سترون سازی ( strilization ) 5


واحد بسته بندی · ۵


فصل دوم : تکنولوژی ماشین های مدیتال (clear – flex )


۱ – معرفی تکنولوژی clear – flex :


۱ – ۱ – اطلاعات عمومی ۷


۱- ۲ – المانهای مربوط بهg m p و هماهنگی آن با تکنولوژی clear – flex ·· ۷


۲ – قسمت های مختلف ماشین :


۲ -۱- شماتیک اپراتوری ۸


۲-۲- قسمت بوبین ... ۹


۲-۳- شستشوی ... ·· ۱۰


۲-۴- خشک کن ... ۱۱


۲-۵- تا ... ... · ۱۱


۲-۶- قسمت ولو ۱۲


۲ -۷- جوش ولو ... راسونیک · ۱۲


۲-۸- سیستم پْرکن ۱۵


۲-۹- سیستم کشش ... و جوش ۱۶


۲-۱۰- قسمت جوش و دوخت افقی · ۱۶


۲-۱۱- سیستم جهت تحت کشش قرار دادن ... ۱۶


۲-۱۲- متعلقات جانبی · ۱۷


۲-۱۳- راهنمای حفاظت ایمنی اپراتورها ۱۷


فصل سوم : تکنولوژی ماشین های پْرکن بطری (syfpac)


سیکل اتوماتیک دستگاه ۱۹


تشریح اساس عملکرد دستگاه syfpac 19


مقدمه :


شرکت داروسازی ثامن با هدف رسیدن به خودکفایی از طریق تولید کیفی وکمی محلول های تزریقی و شستشو در حجم های کم ، متوسط و زیاد در سال ۱۳۶۳ تأسیس و در سال ۱۳۷۱ در شهرستان مشهد به بهره برداری رسید شرکت داروسازی ثامن با سرمایه گذاری مشترک سازمان صنایع ملی ایران و آستان قدس رضوی ، در زمینی به مساحت ۱۰ ... تار و با زیربنای بیش از ۲۹۰۰۰ متر مربع بنا شده است


عمده سهامداران کنونی شرکت داروسازی ثامن عبارتند از :


۱) آستان قدس رضوی


۲) شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین


۳) صندوق بازنشستگی کشوری


تأسیسات منحصربفرد داروسازی ثامن که ضرورت صنعت داروسازی برخوردار از هوای اسپتیک و دیگر مشخصات استاندارد بین المللی داروسازی می باشد در بین واحد های صنعتی ... اسان برای اولین بار طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است مجموعه کارخانه شامل ساختمان های متعددی است که از جمله ساختمان های مربوط به خطوط تولید ، آبسازی ، آب مقطرگیری ، ساخت محلول ، پْرکنی ، استریلیزاسیون ، بسته بندی ، انبار های مواد اولیه ، محصول و قرنطینه ، آزمایشگاه های شیمیایی ، فارماکولوژی و می ... ولوژی ، آزمایشگاه تحقیقات (r&d)، واحد تولید پپتیدهای نوترکیب ، نیروگاه و را می توان نام برد


این شرکت به منظور ورود به بازارهای بین المللی دارو به استاندارد ( g m p )اکتفا ننموده و استاندارد جهانی iso 9001 / 2000را در مدیریت کیفیت از شرکت لویدز رجیستر انگلستان دریافت نموده است


شرکت داروسازی ثامن در ابتدای بهره برداری علیرغم وابستگی مطلق به مواد اولیه خارجی توانست با تلاش و کوشش پیگیر در جهت قطع این وابستگی قدم برداشت بطوری که در حال حاضر وابستگی به خارج به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافته است


فصل اول


معرفی واحدهای تولید


فراورده های تزریقی تغذیه ای و الکترولیت :


از حیاتی ترین فراورده های پزشکی محلول های تزریقی تغذیه ای و الکترولیت می باشند قبل از آغاز به کار داروسازی ثامن کمبود شدید این گروه فراورده ها به ویژه در فصل تابستان و شیوع مسمومیت های غذایی و بیماریهای عفونی تنها از طریق واردات به موقع و کافی آن میسر بود خوشبختانه تولید در عرضه محصولات ثامن به بازار مصرف با توان بالا ، ضمن رفع کامل نیاز کشور به فرآورده های فوق ، امکان عرضه آن به بازارهاای بین المللی را تیز فراهم نموده به این ترتیب تولید این فرآورده ها به عنوان سهمی در کننار دیگر صادرات غیر نفتی کشور ، گام بزرگ دیگری در جهت استقلال و خود کفایی ... ایران و در راستای برنامه توسعه بلند مدت کشور محسوب می گردد


واحد آبسازی :


مهمترین عنصر در تکنولوژی ساخت فرآورده های تزیقی آب خالص است آب پس از استهصال از چاه و ذخیره سازی در معرض تصویه های مکرر قرار گرفته و پس از جذب کلر احتمالی باقیمانده از مقابل اشعه ماوراء بنفش عبور کرده و املاح آن توسط رزینها گرفته می شود تا خلوص نسبی حاصل گردد در این مرحله پس از انجام عمل تقطیر به منظور جلوگیری از رشد میکروبها در تانک های نهایی ذخیره و در حدود ۹۵ درجه سانتیگراد و در گردش مناسب نگهداری و برای تولید محلول های تزیقی آماده می شود


واحد ساخت محلول :


سالن ساخت محلول به نحوی طراحی شده است تا مانع از ورود هر گونه آلودگی به داخل فرآیند تولید گردد فرآیند ساخت محلول تا رسیدن به غلظت مطلوب در سیستم کاملاً بسته و با برنامه ریزی رایانه ( میکروپروسسور ) انجام می پذیرد در این مرحله ... اسیون اولیه ، ثانویه و نهایی انجام گردیده و کلیه ذرات معلّق به همراه اجسام می ... احتمالی گرفته می شود و به این ترتیب محلول برای مرحله نهایی آماده می گردد


واحد پْرکنی( filling ):


انتخاب ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید ، خدمات رایانه ای و دیگر سیستم های فنی کارخانه بر اساس پیشرفته ترین تکنولوژی موجود در جهان و رعایت اصول شرایط تولید مطلوب (g m p) توسط تیم فنی پروژه انجام شده است


روش تولید بطری بر پایه تکنیک پیشرفته همزمان تولید بطری ، پْرکنی و درب بندی ( blow–fill– seal )می باشد که نهایتاً ظرف بسته شده مجموعاً در مدت زمان کمتر از ۲۷ ثانیه و در یک دستگاه انجام می گردد


دستگاه های تمام اتوماتیک تولید آمپول آب مقطر نیز بر پایه تکنیک پیشرفته همزمان تولید بطری ، پْرکنی و درب بندی ( blow–fill– seal )و با ظرفیت تولید حدود ۸۰۰۰ آمپول در ساعت در این شرکت در حال بهره برداری است


جهت تضمین کیفیت بطری های تولیدی از لحاظ اطمینان از نداشتن هرگونه سوراخ ریز احتمالی ، از دستگاه های نشت ی ... که مطابق با آ ... ین تکنولوژی روز دنیا می باشد استفاده می شود محصولات کیسه ای با قابلیت تولید محصولات از حجم ۵۰ تا ۵۰۰۰ میلی لیتر نیز در این شرکت بکار گرفته شده است


گزارش کارآموزی داروسازی ثامن کارگاه الکترونیک


داروسازی ثامن


گزارش کارورزی داروسازی ثامن کارگاه ... رونیک


... کامل گزارش کارآموزی داروسازی ثامن کارگاه الکترونیک


برچسب ها : گزارش کارآموزی داروسازی ثامن کارگاه الکترونیک - تولید ,داروسازی ,ثامن ,محلول ,شرکت ,تکنولوژی ,داروسازی ثامن ,ساخت محلول ,ثامن کارگاه ,کارآموزی داروسازی ,شرکت داروسازی ,ثامن کارگاه الکترونیک ,
گزارش کارآموزی داروسازی ثامن کارگاه الکترونیک تولید ,داروسازی ,ثامن ,محلول ,شرکت ,تکنولوژی ,داروسازی ثامن ,ساخت محلول ,ثامن کارگاه ,کارآموزی داروسازی ,شرکت داروسازی ,ثامن کارگاه الکترونیک ,
گزارش کارآموزی شرکت برق
این فایل با فرمت word و آماده پرینت می باشد.


فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه ۱

– تاریخچه صنعت برق ۵

– فلسفه وجود پستهای فشار قوی ۷

– سیستم قدرت ۹

۱- پست ۹

۲- بهره برداری از پستهای برق ۱۰

– شرح وظایف اپراتور پستهای ۲۳۰ کیلو ولت ۱۲

الف –وظایف اپراتور شبکار ۱۳

ب –وظایف اپراتور روزکار ۱۵

فصل دوم ترانس و ملحقات آن ۱۷

– تعریف ترانسفورماتور ۱۸

– تلفات ترانسفورماتور ۲۱

– انواع ترانسفورماتور از نظر تعدادفاز ۲۲

– ترانسفورماتور جریان c.t 27

– ترانسفورماتورهای ولتاژ v.tو p.tو c.v.t 32

فصل سوم : رله های حفاظت خط وترانس ۳۵

۱- حفاظتهای ترانسفورماتور ۳۶

– رله بوخهلتس ۳۶

– رله جریان زیاد با زمان مع ... ۳۸

– رله دیفرانسیل ۳۹

– رله ارت ف ... ۳۹

– رله اضافه جریان ۴۰

– رله جریان زیاد با زمان ثابت ۴۰

۲- حفاظت خط ۴۱

– رله دیستانس ۴۱

فصل چهارم : کلیدهای قدرت ۴۲

– کلیدهای فشار قوی ۴۳

– قطع کننده یا ... ونر ۴۶

-قطع جرقه در کلیدهای فشار قوی ۴۶

– کلید قدرت یا دژنکتور ۵۰

– کلیدهای تمام روغنی ۵۱

فصل اول :

مقدمه

پیش گفتار:

پیشرفت صنعتی ودرنتیجه ، بالا رفتن استاندارد زندگی ب ... وسعه منابع انرژی واستفاده ار آنها امکان پذیر می گرداند . با افزایش مصرف انرژی ، منابع انرژی نیزاز لحاظ تنوع ومیزان تولید افزایش یافته است . ازمیان انواع انرژیهای مورد استفاده ، انرژی الکتریکی به لحاظ اینکه باعث آلودگی محیط زیست نمی شود ، درزمان نیاز قابل تولید است به آسانی به صورتهای دیگر انرژی قابل تبدیل بوده وهمچنین قابل انتقال وکنترل می باشد بیش از انواع دیگرانرژیها مورد توجه بشرقرارگرفته است . امروزه سیستم های انرژی الکتریکی نقش اساسی را درتبدیل وانتقال انرژی درزندگی انسان بازی می کنند.

تولید قدرت خطوط انتقال ، وسیستم های توزیع انرژی .

به این ترتیب ، قدرتهای تولید شده درنیروگاهها ازطریق خطوط انتقال به محلهای مصرف می رسند.

رشد سیستم های قدرت الکتریکی :

قبل ازقرن نوزدهم میلادی وسایلی مانند شمع وبعضی ازانواع چربیها تنها منابع تأ مین روشنایی ودراواسط قرن نوزدهم چراغ گازی عموما” عملی ترین وسالم ترین وسایل روشنایی بشمارمی رفتند . گرچه تاآن زمان تحقیقات ارزنده ای ازیک طرف توسط فاراده وهانری درزمینه تولید الکتریسته وازطرف دیگر توسط بعضی دانشمندان وبخصوص ادیسون درزمینه استفاده ازالکتریسیته درملتهب نمودن بعضی مواد وبالا ... ه تکامل لامپ های ملتهب وساخت آنها بوجود آمد.

اولین سیستم های قدرت تحت عنوان ( شرکت های روشنایی ) درحدود سال ۱۸۸۰ میلادی بوجود آمدند ومعروفترین آنها شرکت روشنایی پرل استریت درنیویورک بودکه توسط ادیسون تأسیس شده بود. قدرت الکتریکی این سیستم توسط ژنراتور dc تأمین میشد وتوسط کابل های زیرزمینی توزیع می گردید ، بارهای این سیستم نیز فقط لامپ های ملتهب بودند. بعد ازآن شرکت های روشنایی محلی به سرعت دراروپا و ... رشد ... د. دراوا ... قرن نوزدهم موتورالقائی جریان متناوب acاختراع شد ومصرف انرژی الکتریکی تنوع بیشتری یافت .

درسال ۱۸۸۵ جرج وستینگهاوس اولین سیستم توزیع جریان متناوب راکه انرژی ۱۵۰ لامپ را تأمین می کرد نصب کرد ودرسال ۱۸۹۰ اولین خط انتقال acبطول ۲۱ کیلومتر مورد بهره بهرداری قرارگرفت . اولین خطوط انتقال ، تک فاز بودند، انتقال قدرت توسط جریان متناوب ، بخصوص سه فاز بتدریج جایگزین سیستم های dcشد . دلیل عمده جایگزینی سیستم های acترانسفورماتورها بودند که انتقال انرژی الکتریکی درولتاژی بالاتر از ولتاژ یا باررا امکان پذیر می ... د ، ضمن اینکه قابلیت انتقال قدرت بیشتری رانیز داشتند.

کلیات :

درسیستم های انتقال dcقدرت تولید شده توسط ژنراتورهای acاز طریق ترانسفورماتور ویک سوکننده الکترونیکی به خط انتقال dcداده میشود . یک اینورترالکترونیکی ، جریان مستقیم رادرانتهای خط به جریان متناوب تبدیل می کند تا بتوان ولتاژآنرا بایک ترانسفورماتور جهت مصرف کننده ها کاهش داد . مطالعات اقتصادی اغلب نشان داده است که برای خطوط کوتاهتر ازحدود ۵۶۰ کیلومتر استفاده ازخطوط انتقال هوائی dcمقرون به صرفه نیست .

بعد ازاینکه طرح توربینها ی بخارتوسط پارسون ارائه شد قدرتهای تولید شده با این توربین ها بیشترین محبوبیت رابرای طراحان سیستم ها بهمراه آورد . ... معرفی توربین های بخار باسرعت زیاد ... وم افزایش ... واستاندارد ... ... یک سیستم مطرح شد. با استاندارد ... ... ، امکان اتصال سیستم ها به یکدیگر نیز بوجود می آمد. امروزه عموما” ... های ۵۰ و۶۰ هرتز درسیستم های قدرت مورد استفا ده می باشند. امکان اتصال سیستم های قدرت کوچکتروبوجود آمدن سیستم های بهم پیوسته باعث رشد وبزرگ شدن سیستم های قدرت گردید.

همزمان بابزرگ شدن سیستم های قدرت ورشد مصرف ، عناصرسیستم های قدرت نظیر ژنراتورها وترانسفورماتورها تکامل بیشتری یافتند وبه عنوان مثال : ظرفیت کل نصب شده درسال ۱۹۸۲ درکشود ... نزدیک به ۶۰۰/۰۰۰ م ... ات بوده است که توسط ۵/۲ کیلووات رابرای هرنفرنشان می دهد .

تاسال ۱۹۱۷ سیستم ها ی قدرت بصورت واحدهای مستقل استفاده می شدند.

تقاضای مصارف زیاد انرژی الکتریکی ونیاز به قابلیت اطمینان زیاد ، موضوع ، مهمی پیش آورد . بهم پیوستن سیستم ها ازلحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است ، زیرا ماشینهای کمتری بعنوان رزرو ، برای شرایط بهره برداری ساعات پیک مورد نیاز سیستم ها درشرایط وقوع اتصال کوتاه وخطاهای دیگر موجب ایجاد اختلال درکل سیستم بهم پیوسته خواهد بود ولذا باید رله ها وکلیدهای مناسبی درمحل اتصال سیستم ها نصب نمود.

بهره برداری ازیک سیستم قدرت ، بهبود به شرایط کارسیستم وتوسعه سیستم برای آینده نیاز به مطالعه بار، محاسبات خطاها ، طرح وسائل حفاظتی ومطالعه پایداری سیستم دارد. همچنین استفاده ازکامپیوتر درانجام محاسبات فوق الذکرازاهمیت خاصی برخودردار است .

تاریخچه صنعت برق درایران :

باتشکیل وزارت آب وبرق درسال ۱۳۴۳ که بعدا” به وزارت تغییر نام داد . وظایف شرکتهای برق پراکنده به این وزارتخانه محول گردید . د ... ایان سال ۱۳۶۰ ظرفیت نصب شده درکل کشور به بیش از ۱۱/۸۰۰م ... ات رسید که نشان دهنده ۳۰۵ وات برای هرنفر بود . دراین سال نیروگاههای آبی تقریبا” ۲۷/۵ درصد تولید نیروگاههای کشور راتشکیل می دادند.درسال۱۲۸۳ هجری شمسی بانصب یک ژنراتور ۴۰۰kwتوسط حاج امین الضرب درخیابان چراغ برق تهران ، استفاده ازانرژی الکتریکی درایران آغازشد. تاسال ۱۳۳۸ تنها چند نیروگاه دیگر به ظرفیتهای ۱ و۲ و ۶ و ۸ م ... ات مورد بهره برداری قرارگرفتند. درسال ۱۳۳۸ نیروگاه طرشت باظرفیت چهارواحد توربین بخار وتولید جمعا” ۵۰ م ... ات به عنوان اساسی ترین منبع تولید برق درایران به شمار میرفت .

گزارش کارآموزی شرکت برق

کلیدهای فشار قوی

حفاظتهای ترانسفورماتور


برچسب ها : گزارش کارآموزی شرکت برق - سیستم ,قدرت ,انرژی ,انتقال ,جریان ,تولید ,انرژی الکتریکی ,جریان متناوب ,کارآموزی شرکت ,بهره برداری ,گزارش کارآموزی ,امکان اتصال سیستم
گزارش کارآموزی شرکت برق سیستم ,قدرت ,انرژی ,انتقال ,جریان ,تولید ,انرژی الکتریکی ,جریان متناوب ,کارآموزی شرکت ,بهره برداری ,گزارش کارآموزی ,امکان اتصال سیستم
گزارش کارآموزی در بانک رفاه
این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.

... گزارش کارآموزی حسابداری بانک رفاه

فهرست مطالب

تاریخچة بانکداری در ایران . ۲

تاریخچة بانک رفاه کارگران . ۳

معرفی بانک رفاه کارگران . ۳

بانک استقراضی ایران . ۵

چارت سازمانی ۶

موقعیت و آدرس بانک . ۶

تسهیلات ارضی و صادراتی بانک رفاه ۷

تسهیلات قبل از صدور کالا . ۷

مبلغ تسهیلات ۸

مدت بازپرداخت تسهیلات ۸

نرخ تسهیلات . ۹

وثایق . ۹

نحوة اعطای تسهیلات ۱۰

اعمال نظارت بانک . ۱۰

ارائة مدارک مربوط به صادرات انجام شده . ۱۰

بازپرداخت ۱۱

تسهیلات بعد از صدور کالا . ۱۲

مبلغ تسهیلات . ۱۲

مدت بازپرداخت تسهیلات . ۱۳

نرخ تسهیلاتی پرداختی ۱۳

وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات . ۱۳

نحوة اعطای تسهیلات ۱۴

اعمال نظارت بانک ۱۴

بازپرداخت ۱۴

تسهیلات ارزی . ۱۵

نوع تسهیلات ۱۵

سقف فردی تسهیلات . ۱۵

کارمزد تعهد ۱۶

نرخ سود تسهیلات ۱۶

دورة بازپرداخت . ۱۶

عقد قرارداد وثایق . ۱۶

انواع خدمات ریالی و ارزی بانک رفاه ۱۷

انواع س ... های بانکی . ۲۰

حساب قرض الحسنه پس انداز ۲۰

قرض الحسنه پس انداز عادی ۲۱

قرض الحسنه پس انداز ویژه . ۲۱

حساب قرض الحسنه جاری ۲۱

مزایای حساب جاری همراه برای مشتریان در شعب مجهز به این سیستم ۲۲

حساب جاری دومنظوره ۲۲

حساب س ... سرمایه گذاری مدت دار ۲۳

حساب سپردة سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی ۲۳

حساب سپردة کوتاه مدت ویژه ۲۳

حساب س ... سرمایه گذاری بلندمدت ۲۴

سپردة سرمایه گذاری مدت‌دار قابل تقسیم ۲۴

شرایط تعیین س ... های سرمایه گذاری بلندمدت ۲۴

انواع تسهیلات بانک رفاه ۲۵

سایر خدمت بانک رفاه . ۲۸

انواع واحدهای مربوط به حسابداری . ۳۶

حسابرسی ۳۶

انواع حسابرسان ۳۷

وظایف سازمان حسابرسی . ۳۸

حسابداری ... تی ۳۹

خصوصیات حسابداری ... تی . ۳۹

اصول کلی حسابداری ... تی . ۴۰

حسابداری بودجه . ۴۲

تهیه و تنظیم بودجه در بانک . ۴۳

مسئول بودجه در بانک . ۴۴

حسابداری مالی . ۴۴

حسابداری مدیریت . ۴۶

انواع حسابهای مورد استفاده ۵۰

هزینه ها . ۵۱

حسابهای انتظامی . ۵۳

تنخواه گردان . ۵۴

س ... . ۵۵

حساب بستانکاران . ۵۶

حواله (عهدة شعبه ها) ۵۷

سرمایه . ۵۸

دارائی جاری ۵۸

دارائی ثابت ۵۸

نقطة سر به سر ۵۸

نقش حسابداران در برنامه ریزی و ارزی ... نتایج ۵۸

برنامه های جاری و در دست اقدام . ۶۱

انواع گزارشات تهیه شده در حسابداری ۶۲

انواع دفاتر مورداستفاده در حسابداری . ۷۲

ثبت عملیات مربوط به تنخواه گردان ۷۴

ثبت عملیات مربوط به س ... ۷۶

بستن حساب س ... ۷۸

کاربرد سرفصل های حسابهای انتظامی . ۷۸

بستن حسابها در پایان سال . ۸۰

حسابهای سنواتی ۸۱

فرم های مورد استفاده در حسابداری ۸۲

پیشنهادات و انتقادات . ۸۵

فرمها

پیوستها

فصل اول

آشنایی با مکان کارآموزی

تاریخچة بانکداری در ایران:

بانک شاهی ایران:

صرافان ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانک جدید شرق برخاستند که اولین بانک بود و مرکزش در لندن و حوزة عملیاتی آن مناطق جنوبی آسیا بود این بانک در سال ۱۲۶۶ شمسی (۱۸۸۸ میلادی) در محل بانک تجاری( بازرگانی سابق) شروع به فعالیت کرد و برای جلب رضایت مشتریان و شروع فعالیت به حسابهای جاری ۵/۲% به حساب س ... ‌های ثابت به مدت ۶ ماه ۴% و ی ... ال ۶% منفعت می‌داد. بانک با این اقدام خود ۱۲% از نرخ بهره را کاهش داد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی به صورت حواله خزانه برای مبلغ ۵قران به بالا و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال ۱۲۶۹ در مقابل دریافت ۲۰۰۰۰ لیرة‌ انگلیسی کلیه شعب و اثاثة بانک را به بانک شاهی واگذار نمود. ولی قبل از آنکه نتیجة قطعی و نهایی این رقابت حاصل شود حریف زورمند جای بانک شرق را گرفت و این حریف بانک شاهی ایران بود که مبتکر آن پاول‌جولیوس دوریتر در مقابل پرداخت ۴۰۰۰۰ لیرة‌ امتیاز عظیمی برای مدت ۷۰ سال برای کشیدن راه‌آهن، حق انحصاری کلیه معادن جز ( طلا،‌ نقره، سنگ‌های قیمتی)، تأسیس بانک و غیره را بدست آورد. ۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲ برابر ۱۰ مرداد ۱۲۱۵ شمسی این امتیاز بعدها لغو شد و امتیاز دیگری که اساس آن تأسیس بانک شاهی ایران بود به مدت ۶۰ سال تأسیس گردید. یکی از عملیات عمده این بانک حق انحصاری نشر اسکناس بود. این بانک بر طبق قرارداد تا بهمن سال ۱۳۲۷ شمسی فعالیت می‌کرد.

تاریخچة بانک رفاه کارگران:

بانک رفاه در ... داد ماه سال ۱۳۳۹ به ثبت رسید و در سال ۱۳۳۹ با پنج شعبه شروع به کار کرد از جمله شعبه مرکزی، شعبه راه‌آهن،‌ شعبه دخانیات، شعبه تبریز و شعبه قائم‌شهر. بعدها شعبه‌های دیگر نیز گسترش پیدا ... د و در حال حاضر تعداد آنها از مرز ۱۳۵۰ شعبه می‌گذرد. طرف حسابهای بانک رفاه در درجة اول سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد که این سازمان سرمایة‌ اولیة را در این بانک گذاشتند و قرار بستند که حقوق، وامهای بازنشستگان و کارکنان که بیمة تأمین اجتماعی می‌باشند از طرف این بانک پرداخت شود و سپس شرکتها و وزارت بهداشت و درمان و سازمان علوم پزشکی از س ... ‌گذاران اصلی و بعد نیز مشتریان عادی.

معرفی بانک رفاه کارگران:

بانک رفاه یکی از شش بانک تجاری کشور است که از ۴۰ سال قبل به ارائة خدمات بانکی اشتغال ورزیده و اینک با استفاده از فن‌آوریهای نوین به ارائة خدمات وسیع در همة زمینه‌های بانکی به عموم هم‌میهنان مبادرت می‌نماید. بانک رفاه با برخورداری از اعتماد و س ... ‌های مردم و توانایی‌های بالای خود، در اجرای سیاست کلان اقتصادی ... ت ... ایران بخصوص در بخش صادرات کالاهای غیرنفتی و تولیدات صنعتی و کشاورزی خدمات ارزشمندی را ارائه می‌دهد. بانک رفاه با تدوین یک برنامة ۵ سالة عملیاتی در چارچوب برنامة سوم اقتصادی ... ت علاوه بر رشد و توسعه سازمانی افزایش منابع و مصارف خود را با نرخ رشد قابل توجهی پیش‌بینی کرده است. این بانک دارای یک شرکت کارگزاری در بورس تهران بوده و یکی از بانکهای مهمی است که عضو هیأت مدیره بورس می‌باشد لذا با داشتن توانایی‌ها و امکانات لازم از طریق شرکت کارگزاری و هم از طریق شعب خود به ارائه خدمات داد و ستد سهام به مردم اقدام می‌نماید. بانک رفاه بدلیل ایفای به موقع تعهدات ارزی از نظر بانک‌های معتبر بین‌المللی یکی از خوشنام‌ترین بانکهای تجاری محسوب می‌گردد که با بیش از ۷۰ کارگزار منتخب از بانکهای تراز اول دنیا نیازهای مشتریان خود را در عملیات بانکی بین‌المللی را مرتفع می‌سازد.

بانک رفاه می‌کوشد با استفاده از تجربیات پایوران ارشد خود و دستاوردهای علمی جهانی و بهرمندی از خدمات جوانان تحصیل کرده و نو ... ش و آموزشهای مدوام هماهنگ با گسترش شبکه شعب، به نحو مطلوبی در خدمت مشتریان بانک و آحاد سرافراز ایران قرار گیرد.

بانک رفاه به جهت عملکرد مطلوب و ارائه خدمات مناسب به مشتریان موفق شد در سال ۱۳۷۸ لوح تقدیر ریاست محترم جمهوری دریافت کند و این لوح گرانقدر را در کارنامة موفقیتهای خود ثبت و ضبط نماید. این بانک در پروژه‌های عمرانی کشور منجمله راه‌سازی، آب و فاضلاب و راه‌اندازی صنعت و خدمات سهم و نقش ارزنده‌ای ایفا کرده و در جهت شکوفایی اقتصادی کشور تسهیلات صادراتی، تولیدی و کشاورزی به واحدهای فعال در این بخشها اعطا نموده است.

بانک رفاه در بخش نشر کتاب و صنعت چاپ نیز فعالیتهای چشم‌گیری داشته است بطوری که با حضور شاخص خود و ارائه خدمات وسیع بانکی در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب در سال ۱۳۷۸ موفق به ... ب جایزه لوح بلورین نمایشگاه گردیده است. بانک رفاه پس از چهارده ماه تلاش در آذرماه ۱۳۷۹ موفق به اخذ گواهینامه ایزو گردید.

بانک استقراضی ایران:

پس واگذاری امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی ایران به رویتر یکی از اتباع ... ت روسیه به نام ژاک برلیا پیشنهاد تأسیس بانک استقراضی ایران را داد. در سال ۱۲۶۹ شمسی با این شخص موافقت گردید که انجمن استقراضی ایران به مدت ۷۵ سال با حق انحصاری طرح عمومی داده شود و از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف گردید جز آنکه ۱۰% عواید حاصله را به خزانه ... ت بپردازد بعدها انجمن استقراضی ایران تبدیل به بانک استقراضی ایران گردید.

بانک مزبور برخلاف بانک شاهی قسمتهای شمالی ایران حوزه فعالیت خود قرار داده بود و کمتر به امور بانکی در جنوب می‌پرداخت در تاریخ ۲۲ مرداد سال ۱۳۰۱ شمسی این بانک به ... ت ایران واگذار شد.

چارت سازمانی:

هر شعبه با توجه به معیارهای مشخصی طبقه‌بندی می‌شود اما چیزی که در همة شعبات مشترک است نمودار سازمانی مشخصی است که با رئیس شعبه، معاونت شعبه و حداقل یک تحویل‌دار آغاز می‌گردد. رئیس شعبه به عنوان مسئول شعبه نظارت برکار سایر کارکنان را به عهده دارد در عین حال که در انجام امور شعبه فعالیت می‌کند. معاونت شعبه که شخص دوم شعبه محسوب می‌شود عموماً مسئول تسهیلات و حسابدار شعبه نیز می‌باشد. تحویل‌دار شعبه که امور مربوط به دریافتها پرداخت نقدی انجام می‌دهد و مستقیماً با تراول و وجه نقد در ارتباط می‌باشد.

موقعیت و آدرس بانک:

بانک رفاه شعبه سه راه ... شه واقع در جاده ملارد سه راه ... شه می‌باشد که دارای یک رئیس شعبه یک معاون و دو صندوق‌دار و یک تحویل‌دار می‌باشد و س ... رستی بانک

رفاه واقع در ابتدای سه‌ب ... رجائی‌شهر کرج می‌باشد.

تسهیلات ارزی و صادراتی بانک رفاه:

بانک رفاه به عنوانی یکی از شش بانک تجاری کشور با استفاده از فن‌آوریهای نوین در راستای سیاست توسعة صادرات غیرنفتی و صدور خدمات فنی و ... ی ... ت ... ایران در قالب دو بخش صادراتی و ارزی تسهیلات مالی به صادرکنندگان پرداخت می‌نماید. تسهیلات مذکور به شرح زیر به صادرکنندگانی که به صدور کالا و خدمات مبادرت می‌ورزند اعطا می‌گردد:

۱- بخش صادرات

۱-۱- تسهیلات قبل از صدور کالا

۱-۲-تسهیلات بعد از صدور کالا

۱-۳- اعطای اعتبار به کشورهای ... یدار یا ... یداران کالاهای صادراتی، خدمات فنی و ... ی از کشور در چارچوب مصوبات یا موافقت‌نامه‌های تجاری

۱-۱- تسهیلات قبل از صدور کالا:

تسهیلات قبل از صدور کالا به آن دسته از صادرکنندگانی که جهت ... ید، جمع‌آوری، بسته‌بندی و یا تهیة مواد اولیه و سایر هزینه‌های قبل از صدور کالا نیاز به تأمین مالی داشته باشد اعطا می‌گردد.

مبلغ تسهیلات:

مبلغ تسهیلات پرداختی متناسب خواهد بود با:

مبلغ اعتبار اسنادی صادراتی ارائه شده به بانک(حداکثر تا ۹۰%‌ مبلغ اعتبار اسنادی) مبلغ قرارداد منعقده با ... یدار کالا در خارج از کشور( حداکثر تا ۶۰% مبلغ قرارداد) مبلغ مشارکت بانک در طرح‌های تولیدی صادراتی پس از انجام بررسی‌های مالی، اقتصادی و فنی و برآورد دقیق نیازهای مالی طرح توسط بانک(حداکثر تا ۹۰% مبلغ سرمایه‌گذاری)

گزارش کارآموزی بانک رفاه

گزارش کارآموزی بانک رفاه رشته کامپیوتر

... گزارش کارورزی حسابداری بانک رفاه


برچسب ها : گزارش کارآموزی در بانک رفاه - بانک ,رفاه ,تسهیلات ,شعبه ,خدمات ,مبلغ ,بانک رفاه ,استقراضی ایران ,صدور کالا ,بانک شاهی ,سرمایه گذاری ,بانک استقراضی ایران ,مبلغ اعتبار اسنادی ,ا
گزارش کارآموزی در بانک رفاه بانک ,رفاه ,تسهیلات ,شعبه ,خدمات ,مبلغ ,بانک رفاه ,استقراضی ایران ,صدور کالا ,بانک شاهی ,سرمایه گذاری ,بانک استقراضی ایران ,مبلغ اعتبار اسنادی ,ا
گزارش کارآموزی شرکت مخابرات
این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.


فصل اول

اهمیت ونقش ارتباطات و مخابرات در جامعه صفحه ۱

تاریخچه ارتباط مخابراتی در ایران ص ۳

ارتباطروستایی در ایران ص ۷

واحد اندازه گیری ترافیک ص ۸

مراکز هرمینگ ص ۱۰

طرح مجتمع ص ۱۱

تکنولیژی انتقال در روستا ص ۱۵

بررسی فنی مدل خزری ص ۱۸

مدل کوهستانی ص ۲۲

مدل بیابانی ص ۲۸

فصل دوم

دستور العمل ارائه طرح نهایی خطوط هوایی ص ۳۱

محافظت در مقابل جریان برق ص ۳۲

دستورالعمل احداث شبکه های خطوط هوایی

در مجاورت شبکه های انتقال نیرو ص ۳۹

مقدار ولتاژ و جریان شبکه ص ۴۳

وضعیت خطوط ارتباطی با شبکه های فشار قوی ص ۴۶

توضیحات ص ۵۲

جداول و نمودارها ص ۵۴

فصل اول

نقش ارتباطات و مخابرات

اهمیت و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعه

واکنش هر موجود زنده در برابر محیط و اجتماع خود بر اساس یک سلسله اطلاعات صورت می گیرد و این اطلاعات فراهم نمی گردد جز با برقراری ارتباط با محیط و همنوع خویش . بدین ترتیب هرچه امکانات ارتباطی وسیع تر و پیشرفته تر باشد دستی ... به منابع اطلاعاتی افزونتر خواهد بود و به تبع داشتن اطلاعات غنی فرد یا جامعه را دارای پویایی و تحرک سریعتر و معقول تری می نماید.

دستی ... به اطلاعات صحیح مطمئن و سریع در اتخاذ تصمیم گیری ها از اعتبار بالایی برخوردار است که در نتیجه ارتباط سالمی را طالب است. غالبا برقراری ارتباط و ... ب اطلاعات خارج از قلمرو مشاهده مستقیم و تماس شخصی نیاز به امکانات ویژه ای دارد. از میان طیف وسیع امکانات ارتباطی می توان از مخابرات به مفهوم متعارف در جامعه کنونی نام برد.

صور ابت ... ارسال خبر . افروختن آتش و ایجاد دود بر فراز کوهها . نواختن طبل و قاصدان پیاده یا سواره بوده است. اما از سال ۱۸۴۰ که الفبای مورسی تلگراف مورد استفاده قرار گرفت پیشرفت تکنولوژی مخابرات سرعت زاید الوصفی داشته است بطوریکه امروزه مخابرات بعنوان سریعترین روش شناخته شده انتقال اطلاعات مهم و بنا بر تعبیری متضمن غنای فکری جوامع ... و تسریع کننده آهنگ پیشرفت در عرصه های گوناگون اقتصادی . فرهنگی و اجتماعی نقش ارزشمند و والایی را نصیب خود ساخته. بنحویکه توسعه و گسترش تکنولوژی مخابرات از جمله عوامل مهم پیشرفت و ترقی آنها قلمداد می گردد. بعبارت دیگر تا کشوری به تکمولوژی پیشرفته مخابراتی و سیستمهای نوین این صنعت قرن دست نیابد و تجهیز نگردد به مفهوم واقعی و حقیقی به توسعه و ترقی دست نخواهد یافت و به راهی ... در قافله پر شتاب کشورهای مترقی نائل نخواهد شد.

جدا از مطلب بالا و در واقع مهمتر از این مسائل رس ... ارزشمندی است که در جوامع بشری بر دوش مخابرات قرار گرفته و الحق مخابرات هم بخوبی از عهده آن بر آمده است و آن بیدار ساختن و آگاهی دادن به ملت های ستمدیده و عقب نگه داشته شده در راه مبارزه و مقابله با قدرت های زورگو و استکباری جهانی برای بدست آوردن آمال ... خواهی و اعمال قدرتهای مردمی خویش است که تجلی بارز و زندئه آن در ... طلیعه پیروزی انقلاب ... ی ایران ظاهر گردیده است.

بنابر علل بالا ئو بسیاری از دلایل دیگر امروزه ملت ها بسیج شده اند تا در زمینه تولید و استفاده از تکنیک های پیشرفته مخابراتی طرح های گسترده و نوینی را اجرا نمایند و در این راستا شرکت مخابرات استان مرکزی با توجه به موقعیت حساس استان به لحاظ داشتن مجتمع ها و مراکز عظیم صنعتی و تجاری در جهت تسهیل و تحقق موارد فوق و توسعه مخابرات نقش مهم و بسزایی را ایفا نموده است

تاریخچه اتباط مخابراتی در ایران

۱۵ سال پس از ارسال علائم الکتریکی توسط مورس در ساعت ۸ روز ۲۴ ماه مه ۱۸۴۴ میلادی اولین خط تلگرافی بین تهران و اردوگاه چمن سلطانیه مورد بهره برداری واقع گردید این خط در سال ۱۲۴۳ از طریق جلفا به روسیه متصل گردید.

امپراطوری استعماری انگلیس به منظور حفظ مستعمرات خود خصوصا در هندوستان نیاز شدیدی به خطوط تلگرافی داشت و با پا فشاری خود نظر موافق ... ت ایران را برای احداث خطوط تلگرافی خانقین . باختران. همدان. تهران. شیراز و بوشهر ... ب نمود تا از طریق کابل دریایی بین بوشهر تا مرزهای شرقی ایران ارتباط داشته و به خط هندوستان متصل شود.

توسعه خطوط هوایی تا سال ۱۳۴۴ که خط سرتاسری مایکروویو مورد بهره برداری قرار گرفت ادامه داشت و بعد از ان آهنگ توسعه خطوط کاهش یافت و حتی خطوط موجود در بسیاری از مسیرها مورد استفاده قرار نگرفت تا سرانجام در سال ۱۳۵۸ با توسعه برنامه روستایی استفاده از این خطوط مجددا آغاز و آهنگ رشد آن حتی از دوران قبل از مایکروویو فزونی یافت و هنوز هم این توسعه به نحو چشمگیری ادامه دارد.

ارتباط تلفن شهری در ایران ۹ سال بعد از مکالمه تلفنی گراهام بل( بیستم اسفند ماه )۱۲۵۵

در مسیر قطار تهران – ری مورد استفاده واقع شد و در سال ۱۲۹۲ با تاسیس شرکتی واگذاری تلفن در تهران شروع گردید. در سال ۱۳۱۶ تعداد شش هزار شماره در تهران نصب و سریعا این شماره ها به فروش رسید.

ارتباط بین شهری کشور پس از تاسیس تلفن شهری با اجرای خطوط تک سیمه شروع شد اما توسعه آن به کندی صورت می گرفت و خطوط هوایی به انتقال تلگراف اختصاص داشت. پس از ... کشور در شهریور ۱۳۲۰ خطوط جدیدی توسط ... گران دایر گردید بطوریکه پس از تخلیه کشور حدود ۲۵۲۲ کیلومتر خط با پایه با مجموع ۵۶۱۰ کیلومتر باضافه دو ترمینال کاریر بین تهران و باختران . دو ترمینال سه کانالی بین تهران و اهواز . دو ترمینال بین همدان و تهران و یک ترمینال در باختران جهت ارتباط با بغداد به ... ت ایران فروخته شد.

بدین لحاظ تکنیک خط هوایی و کاریر به شرکت پست و تلگراف منتقل شده و این سیستم بعنوان سیستم اصلی ارتباط شهری پذیرفته شد. در حالیکه در آن سالها استفاده از خطوط کوا ... یال در ارتباط سایر نقاط دنیا متداول گردیده بود.

ارتباط اتوماتیک بین شهری از سال ۱۳۵۰ در کشور شروع شده و تعداد سه شهر در این سال به شبکه اتوماتیک بین شهری پیوست متعاقب آن تعداد ۲۸ شهر در سال ۱۳۵۱ . ۵۳ شهر در سال ۱۳۵۲ . ۷۰ شهر در سال ۱۳۵۶ و تعداد ۷۸ شهر در سال ۱۳۵۹ به شبکه کشوری پیوست.

در جهت ارتباط رادیویی در سال ۱۳۲۶ تعداد۱۵۰ دستگاه ۵۰ واتی تلگرافی ... یداری و در ... ای مختلف ایران نصب گردید. در سال ۱۳۳۱ نصب دستگاههای رادیویی چهارصد واتی شروع و تا سال ۱۳۳۷ تعداد ۳۶ شهر ایران از طریق این سیستم ارتباط گرفتند. استفاده از سیستمهای رادیویی uhfو vhf قبل از سال ۱۳۵۸ منحصر به چند سیستم می شد که در پروژه ints در فاصله سالهای ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ نصب گردید و بعد از آن استفاده از سیستم های uhfو vhf محدود و صرفا به چند سیستم مجاری و ژاپنی محدود می شد . اما بعد از سال ۱۳۵۸ استفاده از uhfو vhf در شبکه های روستایی متداول گردید. ارتباط بین المللی نیز در روز ۲۹ شهریورماه ۱۳۲۷ با ایران و لندن افتتاح گردید و امروزه این ارتباط از طریق ... و شبکه های مایکروویو بصورت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک با اکثر کشورها برقرار است.

استفاده از شبکه های مایکروویو از سال ۱۳۴۳ با اولین خط مایکروویو بین حلقه دره و تهران معمول و امروزه اکثر ... ای کشور زیر پوشش ارتباط مایکروویو قرار گرفته است.

استراتژی

استراتژی تعیین تکنولوژی مخابرات بر اساس قبول تدریجی سیستمهای دیجیتال قرار گرفته و تکنولوژی روستایی به استفاده از سیستمهای رادیویی و کابل هوایی بجای سیستمهای قدیمی کاربر تاکید نموده است.

گزارش کارآموزی شرکت مخابرات

ارتباطات و مخابرات

نقش ارتباطات و مخابرات


برچسب ها : گزارش کارآموزی شرکت مخابرات - ارتباط ,مخابرات ,خطوط ,استفاده ,تهران ,شبکه ,گزارش کارآموزی ,کارآموزی شرکت ,قرار گرفته ,شرکت مخابرات ,مورد استفاده
گزارش کارآموزی شرکت مخابرات ارتباط ,مخابرات ,خطوط ,استفاده ,تهران ,شبکه ,گزارش کارآموزی ,کارآموزی شرکت ,قرار گرفته ,شرکت مخابرات ,مورد استفاده
گزارش کارآموزی سیستم های plc

این فایل با فرمت ورد و آماده ئرینت می باشد.


گزارش کارآموزی سیستم های plc


فهرست


پیشگفتار


۱ـ سیستم‌های power line carrier (plc)


۱ـ۱ محدوده ... ی سیستم‌های plc


۲ـ۱ کاربرد سیستم‌های plc


۱ـ۲ـ۱ ارتباط تلفنی (plc)


۲ـ۲ـ۱ تلگرا ف و پست تصویری


۳ـ۲ـ۱ کنترل و نشان دادن از راه دور


۴ـ۲ـ۱ حفاظت از راه دور (teleprotection)


۳ـ۱ مسیر ارتباطی و وسایل کوپلاژ


ـ تله موج line t ... (wave t ... )


ـ خازن کوپلاژ coupling capacitor (cc)


ـ دستگاه کوپلاژ coupling device (cd)


۴ـ۱ روشهای مختلف کوپلاژ


۲ـ مشخصات سیستم‌های plc


۱ـ۲ ... کار :


۲ـ۲ تلفات مربوط به دستگاه‌های plc


۳ـ۲ بررسی ترمینالهای plcاز نظر مخابراتی


۱ـ۳ـ۲ م ... اسیون در سیستمهای plc


۲ـ۳ـ۲ فاصله کانالها و موازی ... plcبرای ح ... ssb


سیستمهای


۴ـ۲ روشهای تولید ssb


۳ـ شرح بلوک دیاگرام یک نمونه plc


۱ـ۳ فرستنده (مسیر ارسال)


۲ـ۳ گیرنده (مسیر دریافت)


۳ـ۳ مسیر علائم حفاظتی در plc


۴ـ تجهیزات کوپلاژ


۱ـ۴ خصوصیات خطوط قدرت در محدوه ... plc


۲ـ۴ موج‌گیر line t ... (lt) یا wave t ...


۳ـ۴ خازن کوپلاژ cc


۴ـ۴ دستگاه تطبیق امپدانس lmuیا cd


۵ـ۴ کابل اتصال connecting cable


۵ـ بردهای plc


۱ـ م ... اتور کانال


۲ـ م ... اتور


۳ـ دم ... اتور کانال


۴ـ دم ... اتور hf


۵ـ تقویت‌کننده در قدرت ۱۰w


۶ـ تقویت اولیه (تقسیم کننده ـ جمع کننده)


۷ـ تقویت موج کریر و squelch


۸ـ اسیلاتور


۹ـ مکالمه‌ی مجهز به سیستم تبدیل ۴ wireو ۲ wire


۱۰ـ واحد تلگراف


۱۱ـ مولد سیگنال‌های تلفنی (signalling)


۱۲ـ برد مبدل سیگنال‌های تلفنی


۱۳ـ alc (automatic level control) مجهز به pll


۱۴ـ واحد هایبرید


۱۵ـ منبع تغذیه


۱۶ـ ... گیرنده


صنعت برق به عنوان یکی از حساسترین صنایع استراتژیک ومادر د ... س تاسیسات زیربنایی هر کشوری ویکی از پرهزینه ترین صنایع دنیا،همیشه جایگاهی خاص وپراهمیت خود را دراقصی نقاط جهان دارا میباشد.درایران این صنعت زیر بنایی و


مهم علاوه برتامین الکتریکی مصرف کننده های مختلف،کلیدگردش صنایع کشوررانیزدرابعادوسیع به خوداختصاص داده،لذا وزارت نیرو بدنبال گسترش وسیع شبکه های تولید،انتقال وتوزیع برق در سراسر کشورازجمله منطقه مرکزی وتبدیل آن به یکی ازنقاط مهم ارتباطی شبکه های برق صنعتی کشور،لایحه پیشنهاد ایجاد”شرکت برق منطقه ای باختر” ،متشکل از استانهای لرستان،مرکزی وهمدان،به مرکزیت اراک را در تاریخ دوازدهم دیماه سال شصت و سه به مجلس ارایه نمود واین شرکت عملا ازتاریخ اول مهرماه سال شصت وپنج فعالیت رسمی خودرا شروع


نمود.


شرکت برق منطقه ای باختر که عهده دارتامین برق مطمئن جهت مشترکین آن میباشد،سرزمین وسیعی که از شمالیترین نقطه تا جنوبی ترین نقطه حدود۶۶۰ کیلومتروازقسمت شرق تا غرب منطقه حدود۴۵۰ کیلومتر،بامساحتی حدود۷۶۵۲۲ کیلومتر مربع راشامل میشود.


این شرکت ازشمال به برق منطقه ای زنجان،ازغرب


به برق منطقهای غرب،ازجنوب به سازمان آب وبرق خوزستان،ازجنوب شرقی به برق منطقه ای اصفهان وازشرق وشمال شرقی به برق منطقه ای تهران محدود میشود.


حوزه تحت پوشش این شرکت بر اساس آ ... ین آمار دارای جمعیتی بالغ بر۴٫۵میلیون نفرمیباشد.برق باختر


دارای هشت شرکت وابسته وا ... ی است که مشتمل بر سه شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان، مرکزی وهمدان،دو شرکت مدیریت تولید برق غرب وشازند،شرکت بتانیر،شرکت ... ی مشانیر(مهبام)


وشرکت خدمات کامپیوتری مدد باختر میباشد.


عمده تولید این شرکت توسط نیروگاه ۱۳۰۰ م ... اتی شازند ونیروگاه۱۰۰۰ م ... اتی شهید مفتح همدان صورت میگیرد.در سال۱۳۸۳ کل انرژی تحویل شده به شبکه برق منطقه ای باختر۱۱۵۱۷٫۴ میلیون کیلووات ساعت بوده که نسبت به سال قبل۲٫۸ درصد کاهش داشته،از این میزان انرژی تولید شده۵۹٫۶۷ درصد مربوط به نیروگاه شازند،۳۹٫۹۸ درصد مربوط به نیروگاه شهید مفتح وبقیه مربوط به نیروگاه گازی درود میباشد.


تا پایان سال۱۳۸۳ تجهیزات وتاسیسات زیر بار شبکه های انتقال وفوق توزیع به شرح زیر میباشد:


خطوط۴۰۰ کیلوولت:۷۶۲ کیلومتر مدار


خطوط۲۳۰ کیلوولت:۲۵۴۷٫۴ کیلومتر مدار


خطوط۶۳ کیلوولت:۴۰۵۷ کیلومترمدار


ایستگاه های۴۰۰ کیلوولت:۳ دستگاه به ظرفیت۱۹۰۰ مگا ولت آمپر.


ایستگاه های۲۳۰ کیلوولت:۱۷ دستگاه به ظرفیت۶۷۲۰


م ... لت آمپر.


ایستگاه های۶۳ کیلوولت:۹۳ دستگاه به ظرفیت۳۴۸۷٫۵


م ... لت آمپر.


سیستمهایpower line carrier(plc)


بطور کلی استفاده از خطوط فشار قوی بعنوان یک کانال ارتباطی یک امر پذیرفته شده است که بکار گیری آنها در شبکه برق رسانی قابلیت و توانایی سیستم تولید، انتقال وتوزیع را بالا میبرد دراین قسمت بطور مشروح استفاده از سیستم plcبه همراه دستگاههای جانبی و روشهای کوپلاژبه شبکه خطوط فشار قوی شرح داده میشود.


انتخاب این روشها باتوجه به مسایلفشارقوی، ... ی ارتباطات،مسایل اقتصادی وپارامترهای دیگرصورت میگیرد.


دراین قسمت مسایل مربوط به محدوده ... ، کاربردسیستم plcو مسیرارتباطی آن شرح داده میشود.


محدوده ... ی سیستمهای plc محدوده ... ی مناسب برای سیستمهایplcبین۳۰ khzتا۵۰۰ khzوگاهی تا mhz1میرسد،محدودیت حد پایین آن بخاطر مخارج بیشتر سیستم کوپلاژ و محدودیت حد بالای آن بخاطرتضعیف ناشی از ... هایبالامیباشد.البته لازم به تذکراست که محدوده ... فوق دریک کشور ممکن است بخاطراستفادهها ی مناسب و جلوگیری ازتداخل با ... های رادیویی حمل ونقل دریایی محدود شود.


کاربرد سیستمهایplc


ازسیستمهایplcجهت ارتباط تلفنی(speech) ویا انتقال اطلاعات (data)ودرموارد ... وم برای ارسال علایم حفاظتی (protection)میتوان استفاده نمود، اطلاعات به صورت آنالوگ ودیجیتال برای ارسال تلگراف،تله مترینگ،تل ... نترل وتله پروتکشن انجام میشود،بطورمثال مقادیر آنالوگ مانند mwوkvوmvarومقادیردیجیتال مانندح ... های سوییچ و دژنکتورها میباشد. پهنایباند مورد استفادهسیستمplcبرای ارسال باند۳۰۰hzالی۲۴۰۰hzویا۳۰۰hzالی۴۰۰۰hzمیباشدکه باتوجه به سیستم مورد نظرعلائم تلفنی تلگراف کنترل وحفاظت در باند مورد نظر قرار میگیرند در اینجا بطور مختصر به مشخصات ... ی علائم مذکور اشاره میشود.


ارتباط تلفنی


از سیستمهای plcمیتوان بعنوان وسیله ارتباط تلفنی دو طرفهduplexبین پستها و با استفاده از مرکز تلفنpaxارتباط پستها را با یکدیگر بوسیله مراکز سوئیچینگ برقرار نمود.پهنای باند موثر صحبت از۳۰۰hzتا۲۴۰۰hzمیباشد ودربعضیمواقع برای استفاده بیشتر برای بکارگیری علائم دیگر،حد بالای باند ... ی فوق میتواند به۲۰۰۰hzکاهش یابد که با وجود پائین امدن ت قابل قبول کیفیمیباشد و بقیه پهنای باند برای علائمتلگراف،کنترلوسیگنالینگ در نظر گرفته میشود.


تلگراف و پست تصویر


ازplcبرای ارسال علائم تلگرافی استفاده میشود که شامل ارسال علائم به صورت پست تصویری میشود.سرعت انتقال علائم از۵۰baudالی ۶۰۰baudمیتواند باشد.


کنترل و نشان دادن از راه دور


برای داشتن امکانات کنترل و نشان دادن از راه دور و همچنین جلوگیری از عملکرد اشتباه و از دادن اطلاعات و در نتیجه افزایش توانائی های plcعلائمبکار گرفته شده در plcبصورت کد میباشندسرعت انتقال علائم برای یک سیستم منفرد ۵۰baud و برای سیستمهای بزرگتر۲۴۰۰bit/s یا بیشتر میباشد.


حفاظت از راه دور teleprotection


در تاسیسات الکتریکی مانند شبکه انتقال انرژی مولدهاوترانسفورماتورهاوتجهیزات و اسباب وادوات دیگر برقی در اثر کاهش عایق بندی وضعیف شدن استقامت الکتریکی مکانیکی،دینامیکی درمقابل فشار های ضربه ای پیش بینی نشده و همچنین افزایش بیش از حد مجازدرجه حرارت، وسوانح طبیعی، خطاهائی پدید میاید که اغلب موجب قطع انرژی الکتریکی میگردد.


این خطاها ممکن است بصورت اتصال کوتاه، اتصال زمین،پارگی وقطع شدگی هادیهاو ش ... تن عایقهاو غیره ظاهر شود.


گزارش کارآموزی سیستم های plc


گزارش کارآموزی رشته برق


کاربرد سیستم های plc


... کامل گزارش کارآموزی سیستم های plc


برچسب ها : گزارش کارآموزی سیستم های plc - سیستم ,شرکت ,میشود ,منطقه ,علائم ,شبکه ,گزارش کارآموزی ,کارآموزی سیستم ,ارتباط تلفنی ,نشان دادن ,انتقال علائم ,گزارش کارآموزی سیستم
گزارش کارآموزی سیستم های plc سیستم ,شرکت ,میشود ,منطقه ,علائم ,شبکه ,گزارش کارآموزی ,کارآموزی سیستم ,ارتباط تلفنی ,نشان دادن ,انتقال علائم ,گزارش کارآموزی سیستم
با توجه به اهمیت محتوای سایت خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج در سایت را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است وبلاگ یاس فقط منتشر کننده مطالب با ذکر منبع بوده و هیچ گونه مسولیتی در خصوص مطالب نشر داده شده ندارد.
All rights reserved. © weblogyas 2016-2017