هدفم از  ب ... ا ... دوباره این وب فقط این بود تا خاطرات نحس این برحه از زمان رو بنویسم

تابمونه بعدا بخونم که داخل چه شرایط سختی به موفقیت رسیدم.

داخل خونه ما یکی از چیزایی که همیشه مرسوم بوده پسر دوستیه هیچوقت نفهمیدم که چرا اینقد پدرم علاقه خاصی به پسر داره و البته دیگه هم نمیفهمم ولی خب اگه حداقل میدونستم چه گلی به سرش زده که دختر نزده اروم تر میشدم.

+ سن حساس و مض ... فیه به شخصه خیلی جاها زدم داخل جاده خاکی خیلی ش ... ت خوردم کم اوردم بد ... بد دیدم بد شنیدم ولی همه اینا مختص سنم بوده وهست به قول یکی کی داخل ایران هست که از 15 ساله گیش راضی باشه؟ امیدوارم این سن زودتربگذره تا ازین کشور برم

+کم کم دارم امیدمو از اینده از دست میدم شدم مثل همون ن ... نایی که داره مقصدشو میره ولی  به ا ... ش که میرسه بهش میگن داداچ زدی توجاده خاکی

+بعضی بچه هارو نمیشه دوست نداشت مثل همون نیم وجبی که هروقت ازون اسپری بد بوش میزنه میاد ابغض میگه بخار به خدا من ... ه تش نزدم (میشه دوسش نداشت)؟

+امیدوارم جو بیان این دفعه دیگه کمتر اذیتم کنه