عنوان فارسی مقاله:

سخت شدن بلوک های خاک رس در طول چرخه های انجماد و ذوب

عنوان انگلیسی مقاله:

hardening of clayey soil blocks during freezing and thawing cycles


برای ... رایگان مقاله انگلیسی سخت شدن بلوک های خاک رس در طول چرخه های انجماد و ذوب با فرمت پی دی اف و ... ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید