عنوان فارسی مقاله:

قدرت دی الکتریک و خصوصیات عایقی در سطح فضا برای آلودگی ذرات تحت گاز هوای خشک


عنوان انگلیسی مقاله:

dielectric strength and insulating property on surface of spacer for particle contamination under dry air gas


برای ... رایگان مقاله انگلیسی قدرت دی الکتریک و خصوصیات عایقی در سطح فضا برای آلودگی ذرات تحت گاز هوای خشک با فرمت پی دی اف و ... ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید