عنوان فارسی مقاله:

الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات دودویی (bpso) برای مکان ی ... گره توزیع شده

عنوان انگلیسی مقاله:

binary particle swarm optimization (bpso) algorithm for distributed node localization

برای ... رایگان مقاله انگلیسی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات دودویی (bpso) برای مکان ی ... گره توزیع شده با فرمت پی دی اف و ... ید ترجمه فارسی آن با فرمت ورد اینجا کلیک نمایید