فضائل اهل بیت علیهم السلام

با توجه به اهمیت محتوای وبلاگ فضائل اهل بیت علیهم السلام خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است مسئولیت کلیه اطلاعات پست و وبلاگ نمایش داده شده با عنوان فضائل اهل بیت علیهم السلام برعهده مرجع و منبع اصلی آن میباشد. و وبلاگ یاس هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالب ندارد.

فضائل ... هادی علیهم السلام

بسم الله الرحمن الرحیم


فضائل ... هادی علیه السلام


 راوندى‏ رحمه الله در کتاب « ... ائج» مى‏ نویسد: روایت شده که ابو هاشم جعفرى(1) بعد از وفات حضرت رضا و فرزندش ... جواد علیه السلام خدمت ... هادى مى ‏رسید و زیاد به آن حضرت مراجعه مى‏ کرد، روزى عرض کرد: من وقتى از خدمت شما به بغداد مى ‏روم شوق دیدار شما را پیدا مى‏ کنم، گاهى نمى‏ توانم با کشتى سفر کنم، مرکبى هم جز همین بِرذون(2) ضعیف ندارم، از خدا بخواهید که مرا در راه زیارت شما تقویت فرماید.

    ... علیه السلام براى او دعا کرد و فرمود:

 قوّاک اللَّه یا أباهاشم ، وقوّى برذونک .

 خداوند به تو اى ابو هاشم و برذونت قوّت دهد .

    راوى گوید: بعد از دعاى آن حضرت ابوهاشم ... صبح را در بغداد مى‏ خواند و با همان مرکب براه مى‏ افتاد و نزدیک ظهر به سامراء مى‏ رسید(3) دوباره اگر مى‏ خواست همان روز به بغداد بر مى ‏گشت و این از عجیب‏ ترین دلایل و معجزاتى بود که از آن ... علیه السلام مشاهده شد .(4)

پی نوشت :

1) او داود بن قاسم بن اسحاق بن عبداللَّه بن جعفر بن ابى طالب است .

    نجاشى در کتاب رجال خود ص 156 رقم 411 فرموده است : ابوهاشم مقام و مرتبه والایى نزد ائمه طاهرین علیهم السلام داشت ، و از ثقات است که به خبرش اطمینان حاصل‏ مى‏ شود ، و شیخ رحمه الله در «فهرست» فرموده است : ابوهاشم از ائمّه علیهم السلام پنج ... بزرگوار - از حضرت رضا علیه السلام تا حضرت صاحب الأمر ارواحنا فداه - را درک کرده است .

2) برذون نوعى چها ... ا است که از اسب ضعیفتر و از الاغ در راه‏ رفتن تواناتر است، ظاهراً به آن یابو گفته مى‏ شود.

3) فاصله بین سامراء و بغداد ، سى فرسخ است .

4) ال ... ائج: 672/2 ح1، إعلام الورى: 361، مناقب ابن شهراشوب: 409/4 ، بحار الأنوار : 137/50 ح 21، إثبات الهداة: 437/3 ح 33 ، مدینة المعاجز : 454/7 ح 37 .

منبع :
برچسب ها : فضائل ... هادی علیهم السلام - السلام , ... ,حضرت ,علیه ,بغداد ,علیهم ,علیه السلام ,علیهم السلام , ... علیه ,رحمه الله ,فضائل ...
فضائل ... هادی علیهم السلام السلام , ... ,حضرت ,علیه ,بغداد ,علیهم ,علیه السلام ,علیهم السلام , ... علیه ,رحمه الله ,فضائل ...
کرامات حضرت عباس علیهم السلام

بسم الله الرحمن الرحیم 


کرامات حضرت عباس علیه السلام


ﺩﺍﺵ ﻋﻠﻰ


ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﺎﻫﻠﻬﺎﻯ ﻣﺤﻞ ﻣﺎ (ﺩﺍﺵ ﻋﻠﻰ) ﺑﻮﺩ، ﻛﻪ ﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﻴﺶ ﻓﻮﺕ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻴﺎﺗﺶ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺩ ﻣﻰ ﺷﺪﻡ، ﺩﻳﺪﻡ (ﺩﺍﺵ ﻋﻠﻰ) ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﻗُﺮﻕُ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺎﻗﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺳﺘﺶ ﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻳﻚ ﻧﻔﺲ ﻛﺶ ﺟﺮﺃ ﺕ ﻧﻄﻖ ﻧﺪﺍﺷﺖ، ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻭ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻧﺒﻮﺩ، ﻣﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ (ﺳﻮﻮﺍﺭﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻴﺪﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ (ﻉ) ) ﻣﻰ ﺭﻓﺘﻢ. ﺍﺯ ﺳﺮﺬﺭ ﻛﻪ ﺭﺩ ﺷﺪﻡ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻡ ﻛﻪ ﻣﺮﺍ ﺩﻳﺪ ﻭﺗﺎ ﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩ، ﻔﺖ: ﺍﺯ ﻗﺎﻃﺮ ﻴﺎﺩﻩ ﺷﻮ، ﻴﺎﺩﻩ ﺷﺪﻡ ﻔﺖ: ﻛﺠﺎ می ﺭﻭﻯ؟ ﺩﻳﺪﻡ ﻣﺴﺖ ﻣﺴﺖ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺖ، ﻔﺘﻢ: ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﻭﺿﻪ می ﺭﻭﻡ، ﻔﺖ: (ﻳﻚ ﺭﻭﺿﻪ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺑﺨﻮﺍﻥ، ) ﻮﻥ ﺎﺭﻩ ﺍﻯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ، ﻳﻚ ﺭﻭﺿﻪ (ﺍﺑﺎﺍﻟﻔﻀﻞ (ﻉ) ) ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻧﺪﻡ، (ﺩﺍﺵ ﻋﻠﻰ) ﺑﻨﺎ ﻛﺮﺩ ﺮﻳﻪ ﻛﺮﺩﻥ، ﺍﺷﻜﻬﺎ ﺭﻭﻯ ﻮﻧﻪ ﺍﺵ ﻣﻰ ﻏﻠﺘﻴﺪ ﻭ ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﺭﻳﺨﺖ، ﺎﻗﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﻏﻠﺎﻑ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻗﺮﻕ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ (ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺿﻪ ﻛﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺑﻪ ﺍﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ) ﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺩﺍﺵ ﻋﻠﻰ ﻣُﺮﺩ، ﻨﺪ ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻓﻮﺗﺶ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻡ، ﺣﺎﻝ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺮﺳﻴﺪﻡ، ﻣﺜﻞ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻭﺿﻊ ﺷﺐ ﺍﻭﻝ ﻗﺒﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺳﻢ. ﻔﺖ: ﺭﺍﺳﺘﺶ ﺍﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺍﺯ ﻣﻦ سوالاتی ﺑﻜﻨﻨﺪ، ﺳﻘﺎﺋﻰ ﺁﻣﺪ (ﻣﻘﺼﻮﺩﺵ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ (ﻉ) ﺑﻮﺩ) ﻭ ﻓﺮﻣﻮﺩ: (ﺩﺍﺵ ﻋﻠﻰ ﻏﻠﺎﻡ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺵ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ. 


منبع :

همان آدرس 75

منبع :
برچسب ها : کرامات حضرت عباس علیهم السلام - ﺭﻭﺿﻪ ,حضرت عباس ,کرامات حضرت
کرامات حضرت عباس علیهم السلام ﺭﻭﺿﻪ ,حضرت عباس ,کرامات حضرت
فضائل حضرت زینب سلام الله علیها

بسم الله الرحمن الرحیم 


فضائل حضرت زینب سلام الله علیها


نام گذاری زینب از طرف خدا


 هنگامی که زﻨﺐ (س) ﻣﺘﻮﻟـﺪ ﺷـﺪ ، ﻣـﺎدرشﺣﻀـﺮت زﻫﺮا (س) او را ﻧﺰد ـﺪرش اﻣﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻦ (ع) آورده و

ﻔﺖ : اﻦ ﻧـﻮزاد را ﻧﺎﻣـﺬاری ﻨـﺪ ! ﺣﻀـﺮت ﻓﺮﻣـﻮد: ﻣﻦ از رﺳـﻮل ﺧـﺪا ﺟﻠـﻮ ﻧﻤاﻓﺘﻢ ، در اﻦ اـﺎم ﺣﻀـﺮت رﺳﻮل اﺮم (ص) در 

ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻮد ، ﺲاز ﻣﺮاﺟﻌﺖ ازﺳـﻔﺮ، اﻣﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻦﻋﻠ(ع) ﺑﻪ آنﺣﻀﺮت ﻋﺮضﺮد : ﻧﺎﻣ را ﺑﺮای ﻧﻮزاد اﻧﺘﺨﺎب ﻨﺪ ، رﺳﻮل ﺧﺪا 

(ص) ﻓﺮﻣﻮد : ﻣﻦ ﺑﺮ ﺮوردﺎرمﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﺮم ، در اﻦ ﻫﻨﺎم ﺟﺒﺮﺋﻞ (ع) ﻓﺮود آﻣﺪه و ﺳﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺎﻣﺒﺮ (ص) اﺑﻼغ ﺮده و 

ﻔﺖ :ﻧـﺎم اﻦ ﻧﻮزاد را «زﻨﺐ» ﺑﺬارـﺪ ! ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑﺰرگ اﻦ ﻧﺎم را ﺑﺮای او ﺑﺮ ﺑﺮﺰـﺪه اﺳﺖ ، ﺑﻌـﺪ ﻣﺼﺎﺐ و ﻣﺸـﻼﺗ را ﻪ ﺑﺮ آن 

ﺣﻀـﺮت وارد ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ، ﺑﺎزﻮ ﺮد. ﺎﻣﺒﺮ اﺮم (ص) ﺮﺴﺖ و ﻓﺮﻣﻮد: ﻫﺮﺲ ﺑﺮ اﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﺮـﺪ ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺴـاﺳﺖ ﻪ ﺑﺮ 

ﺑﺮادراﻧﺶﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻦ ﺮﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .


منبع :


  ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا (س) دل ﺎﻣﺒﺮ (ص) ، ص854. 


منبع :
برچسب ها : فضائل حضرت زینب سلام الله علیها - ﺎﻣﺒﺮ ,ﺣﻀـﺮت ,زینب ,الله ,الله علیها ,سلام الله ,زینب سلام ,حضرت زینب ,فضائل حضرت
فضائل حضرت زینب سلام الله علیها ﺎﻣﺒﺮ ,ﺣﻀـﺮت ,زینب ,الله ,الله علیها ,سلام الله ,زینب سلام ,حضرت زینب ,فضائل حضرت
فضائل ... المومنین علیهم السلام

بسم الله الرحمن الرحیم


فضائل ... المومنین علیہ السلام


  بحرانى رحمه الله در تفسیر برهان از بُرسى رحمه الله نقل مى‏ کند که روایت شده:


وقتى هارون به برادرش موسى ملحق شد، روزى بر فرعون وارد شدند و از او در دل آنها ترسى پیدا شد، ناگهان‏ اسب سوارى را پیشاپیش خود مشاهده ... د که لباسى از طلا پوشیده و در دست شمشیرى از طلا داشت - وفرعون طلا را خیلى دوست مى ‏داشت - اسب‏سوار رو به فرعون کرد و فرمود: جواب این دو نفر را بده و گرنه تو را خواهم کشت.


فرعون از مشاهده این صحنه ناراحت و پریشان شد و گفت: این کار را فردا انجام خواهم داد، و هنگامى که آنها خارج شدند دربان‏ها را خواند و آنها را بازخواست کرد، از کیفر عمل ترسانید و به ایشان گفت: چگونه این اسب‏ سوار بدون اجازه بر من وارد شد ؟ آنها به عزّت فرعون قسم یاد ... د که جز آن دو نفر ... ى داخل نشد.


اسب سوار مثال على علیه السلام بود (وجود آن حضرت در قالبى مثالى بود) که خداوند ... انش را در پنهانى به سبب‏ او تأیید کرد و خاتم الأنبیاء را به طور آشکار(1) یارى نمود، او کلمه بزرگ پروردگار است که خدا او را به هرصورتى که خواست براى اولیاء خود ظاهر کرد و آنها را یارى نمود، و به آن کلمه خدا را خواندند، آنها را اجابت‏ کرد و نجاتشان داد، و این آیه به آن قصّه اشاره دارد که فرمود: «وَنَجْعلُ لَکما سُلطاناً فَلایَصِلون إلَیْکما بِآیاتِنا»(2)؛ «با آیات و معجزاتى که به شما عطا کردیم براى شما دو نفر قدرتى قرار مى‏ دهیم که هرگز دشمنان به شما دست‏ نیابند».


ابن عبّاس مى ‏گوید: آیت کبرى و نشانه بزرگ الهى که خدا براى آن دو بزرگوار قرار داد همان اسب‏سوار بود.(3)


پی نوشت :


1) سیّد نعمت‏ اللَّه جزائرى رحمه الله در کتاب «الأنوار النعمانیّة: 30/1» از پیغمبر اکرم صلى الله علیه وآله وسلم نقل کرده است که آن حضرت به ... مؤمنان على علیه السلام فرمود: «یا علیّ‏ إنّ اللَّه تعالى قال لی: یا محمّد، بعثت علیّاً مع الأنبیاء باطناً ومعک ظاهراً» ؛ «على جان ؛ خداوند تبارک و تعالى به من فرمود: اى محمّد ؛ على را با همه‏ انبیاء به طور پنهانى و با تو به طور علنى و آشکار همراه نمودم».


2) سوره قصص، آیه 35.


3) مشارق انوار الیقین: 81، تفسیر برهان: 226/3 ح 2.

منبع :
برچسب ها : فضائل ... المومنین علیهم السلام - الله ,فرمود ,فرعون ,السلام ,براى ,علیه ,رحمه الله ,یارى نمود، ,علیه السلام ,تفسیر برهان ,فضائل ... المومنین
فضائل ... المومنین علیهم السلام الله ,فرمود ,فرعون ,السلام ,براى ,علیه ,رحمه الله ,یارى نمود، ,علیه السلام ,تفسیر برهان ,فضائل ... المومنین
فضائل حضرت فاطمه سلام الله علیها

بسم الله الرحمن الرحیم


فضائل حضرت فاطمه سلام الله علیها


 علىّ بن ابراهیم قمى قدس سره در تفسیر خود از ... باقر علیه افضل الصلاة والسلام در ذیل این آیه شریفه «إنَّها لإحْدَى الکُبَر × نَذیراً لِلْبَشَر»(1) «او یکى از بزرگترین آیات الهى است × و بیم دهنده آدمیان است» نقل کرده است که فرمود :


 یعنی بها فاطمة علیها السلام .(2) مقصود فاطمه علیها السلام است .


    مؤلّف رحمه الله گوید : لفظ بشر که در آیه ذکر شده شامل حضرت آدم علیه السلام و تمام نسل او تا روز قیامت مى‏ باشد .


پی نوشت :


1) سوره مدّثّر ، آیه 35 و 36 .


2) تفسیر قمى: 396/2، بحار الأنوار : 331/24 ح 55، و23/43 ح 16، تفسیر برهان : 402/4 ح1.

منبع :
برچسب ها : فضائل حضرت فاطمه سلام الله علیها - علیها ,الله ,السلام ,تفسیر ,فاطمه ,حضرت ,الله علیها ,علیها السلام ,سلام الله ,فاطمه سلام ,حضرت فاطمه
فضائل حضرت فاطمه سلام الله علیها علیها ,الله ,السلام ,تفسیر ,فاطمه ,حضرت ,الله علیها ,علیها السلام ,سلام الله ,فاطمه سلام ,حضرت فاطمه
فضائل ... حسن علیهم السلام

بسم الله الرحمن الرحیم


فضائل ... حسن علیه السلام


محمّد بن جریر طبرى رحمه الله در کتاب «نوادر المعجزات» از زید بن ارقم نقل کرده است که گفت : در مکّه مکرّمه با عدّه ‏اى بودیم و ... حسن مجتبى علیه السلام آنجا حضور داشتند ، از آن حضرت درخواست کردیم که معجزه‏ اى به ما نشان دهد که آن را در شهر کوفه براى دوستان خود نقل کنیم ، وقتى چنین گفتیم دیدم ... حسن علیه السلام کلماتى فرمود .

    ناگهان خانه کعبه بالا رفت تا اینکه در هوا قرار گرفت ، اهل مکّه در آن هنگام از این جریان غافل و به کار خود مشغول بودند ، آنها که شاهد قضیّه بودند بعضى گفتند : این سحر است ، و بعضى گفتند : این کار عجیب و خارق العاده است ، عدّه زیادى از زیر آن خانه عبور ... د و آن در هوا معلّق بود ، سپس ... علیه السلام آن را به جاى خود برگردانید .(1)


پی نوشت :نوادر المعجزات: 104 ح 10، دلائل الإمامة: 169 ح 15، مدینة المعاجز: 238/4 ح 21.

منبع :
برچسب ها : فضائل ... حسن علیهم السلام - ... ,السلام ,علیه ,علیه السلام ,بعضى گفتند ,فضائل ...
فضائل ... حسن علیهم السلام ... ,السلام ,علیه ,علیه السلام ,بعضى گفتند ,فضائل ...
فضائل ... حسین علیهم السلام

بسم الله الرحمن الرحیم


فضائل ... حسین علیه السلام


سیّد محمّد حسین نوه مجلسى رحمه الله در کتابش مى‏ نویسد :

    از وقایع سال‏هاى بعد از 90 هجرى اینستکه در مسیر یک رودخانه در شهر تستر سنگریزه ‏اى یافت شد که بر آن کلماتى به خطّ سرخ رنگى نگاشته شده بود .

    حاکم شهر آن را نزد سلطان سلیمان فرستاد و او آن را براى جدّم علّامه مجلسى قدس سره ارسال کرد ، ایشان به کنده‏ کاران ماهر و صنعتگران باهوش آن سنگ را نشان داد تا همگى در نقش آن دقّت کنند ، و آنها بعد از بررسى گواهى دادند که این نقش ساخته دست بشر نیست بلکه طبیعى است و به قلم قدرت پروردگار در این سنگ ایجاد شده است .

    کلماتى که بر آن نگاشته شده بود چنین بود :

«بسم اللَّه الرحمن الرحیم لا إله إلّا اللَّه ، محمّد رسول اللَّه ، علیّ ولیّ اللَّه، قتل الإمام الشهید المظلوم الحسین بن الإمام علیّ بن أبی طالب ‏علیهما السلام وکتب بدمه بإذن اللَّه وحوله على کلّ أرض وحصاة «وَسَیَعْلَمُ الَّذینَ ظَلَمُوا أیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُون»(1)» .

 بنام خداوند بخشنده مهربان ، خدائى جز خداوند یکتا نیست ، محمّد فرستاده خدا است ، على ولىّ خداوند است ، ... شهید مظلوم حسین بن على علیهما السلام کشته شد ، و با خون مبارک او به قدرت پروردگار بر هر زمین و هر سنگریزه ‏اى این آیه نوشته شد : « ... انى که به اهل بیت پیغمبر ظلم و ستم ... د به زودى خواهند فهمید که به چه کیفرگاهى بازگشت مى ‏کنند» .

    سپس سلطان دستور داد که براى آن یک جایگاه نقره ‏اى درست کنند و آن را به گونه ‏اى زینت دهند تا بر بازوى خود ببندد .

  و مشابه این حکایت خبرى است که شیخ بهائى رحمه الله نقل کرده است :

  در سرزمین کربلا درّ سرخ رنگى یافت شد که بر آن دو بیت زیر نوشته شده بود :

أنا درّ من السماء نثرونی

یوم تزویج والد السبطین

کنت أصفى من اللجین بیاضاً

صبغتنی دماء نحر الحسین‏ علیه السلام(2)

 من درّى هستم که در مراسم جشن ازدواج ... المؤمنین با حضرت زهرا علیهما السلام از آسمان بر سر مردمان پاشیده شدم .

 من از نقره خام رنگم سفیدتر و باصفاتر بود ، خون گلوى ... حسین علیه السلام مرا اینگونه سرخ کرده است .


پی نوشت :


1) سوره شعراء آیه 227.

2) ریاض المدح والرثاء« تألیف شیخ سلیمان بلادى بحرانى: 221 ، فاطمة ا ... هراء علیها السلام بهجة قلب المصطفى‏ صلى الله علیه وآله وسلم : 468.

منبع :
برچسب ها : فضائل ... حسین علیهم السلام - السلام ,حسین ,اللَّه ,علیه , ... ,الله ,علیه السلام , ... حسین ,علیهما السلام ,قدرت پروردگار ,رحمه الله
فضائل ... حسین علیهم السلام السلام ,حسین ,اللَّه ,علیه , ... ,الله ,علیه السلام , ... حسین ,علیهما السلام ,قدرت پروردگار ,رحمه الله
فضائل ... جواد علیهم السلام

بسم الله الرحمن الرحیم


فضائل ... جواد علیه السلامکلینى ‏رحمه الله در کتاب «کافى» از یحیى صنعانى نقل کرده است که گفت:

    در مکّه خدمت حضرت رضا علیه السلام رسیدم و دیدم که آن حضرت براى فرزندش ... جواد علیه السلام موز را پوست مى ‏کند و به او مى‏ خوراند . به ایشان عرض ... : فدایت شوم ایشان آن نوزاد مبارک است ؟

 فرمود : نعم ، یا یحیى هذا المولود الّذی لم یولد فی الإسلام مثله مولود أعظم برکة على شیعتنا منه .

 بلى اى یحیى ، این نوزادى است که در ... بابرکت تر از او براى شیعیان فرزندى به دنیا نیامده است.الکافى : 360/6، بحار الأنوار : 35/50 ح 24.

منبع :
برچسب ها : فضائل ... جواد علیهم السلام - السلام ,یحیى ,علیه ,جواد , ... ,علیه السلام , ... جواد ,فضائل ... ,جواد علیه
فضائل ... جواد علیهم السلام السلام ,یحیى ,علیه ,جواد , ... ,علیه السلام , ... جواد ,فضائل ... ,جواد علیه
فضائل ... جواد علیهم السلام

بسم الله الرحمن الرحیم


فضائل ... جواد علیه السلام


یوسف بن حاتم شامى در کتاب «درّ النظیم» از ابراهیم بن سعید نقل مى ‏کند که گفت: حضرت جواد علیه السلام را دیدم که دست مبارکش را به برگهاى زیتون مى‏ زد و آنها به نقره تبدیل مى ‏شد، من بسیارى از آنها را گرفتم و در بازار مصرف ... و هیچگونه تغییرى نکرد.نوادر المعجزات: 180 ح4، دلائل الإمامة: 398 ح 8 ، مدینة المعاجز: 319/7 ح 45.

منبع :
برچسب ها : فضائل ... جواد علیهم السلام - السلام ,جواد ,علیه السلام ,جواد علیه , ... جواد ,فضائل ...
فضائل ... جواد علیهم السلام السلام ,جواد ,علیه السلام ,جواد علیه , ... جواد ,فضائل ...
کرامات حضرت علی اصغر علیهم السلام

بسم الله الرحمن الرحیم


کرامات حضرت علی اصغر علیه السلام


مرحوم آیت الله همدانی می فرمود: مرحوم مهاجرانی [میرزا حسن مهاجرانی همدانی، شاعر اهل بیت (علیهم السلام)] را در خواب دیدم در محل بسیار عالی و باغستان مفصلی به سر می برد و به من گفت: این مقام را حضرت علی اصغر(علیه السلام ) به من عنایت فرموده است.


ثارالله، حسین عندلیب، پاورقی ص 257.

منبع :
برچسب ها : کرامات حضرت علی اصغر علیهم السلام - السلام ,اصغر ,حضرت ,علیهم السلام ,علیه السلام ,اصغر علیه ,کرامات حضرت
کرامات حضرت علی اصغر علیهم السلام السلام ,اصغر ,حضرت ,علیهم السلام ,علیه السلام ,اصغر علیه ,کرامات حضرت
فضائل حضرت علی اصغر علیهم السلام

بسم الله الرحمن الرحیم


فضائل حضرت علی اصغر علیه السلام... حسین(ع) متوجه شد که فرزند کوچکش از تشنگی بی­تاب و گریان شده و به همین دلیل او را در مقابل دشمن بر فراز دستان خود گرفته و فرمود: ای مردم اگر به من رحم نمی­کنید، دلتان برای این طفل بسوزد!

در این هنگام یکی از افراد دشمن، با تیری این کودک را هدف قرار داده و او را به شهادت رساند. ... با دیدن این صحنه، گریان شده و به پروردگار عرضه داشت: خدایا! تو خود بین ما و این گروه که با وعده یاری و کمک، ما را دعوت کرده و اکنون ما را می­کشند، قضاوت کن!

بعد از این سخنان، ن از غیب رسید که ای حسین! به فکر کودکت نباش که اکنون دایه­ای در بهشت در اختیار او بوده و به او شیر خواهد داد.


سبط بن جوزی، تذکرة الخواص، ص 227، منشورات الرضی، قم، 1418 ق.


منبع :
برچسب ها : فضائل حضرت علی اصغر علیهم السلام - فضائل حضرت
فضائل حضرت علی اصغر علیهم السلام فضائل حضرت
فضائل ... محمد باقر علیهم السلام

بسم الله الرحمن الرحیم


فضائل ... محمد باقر علیه السلام


پدرش ... سجّاد صلوات اللَّه علیه درباره اوصاف آن حضرت فرمود :

إنّه الإمام وأبو الأئمّة، معدن الحلم، وموضع العلم یبقره بقراً، واللَّه لهو أشبه الناس برسول اللَّه صلى الله علیه وآله وسلم.

 او ... و پدر ... ان است ، معدن بردبارى و جایگاه علم و دانش است ، همانند دریائى که آب در آن موج مى ‏زند علم و دانش در ‏اش موج مى‏ زند ، و او آن را مى‏ شکافد و نشر مى‏ دهد ، بخدا قسم او شبیه ‏ترین مردم به رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم است .کفایة الأثر: 31، بحار الأنوار : 388/36 ح3، منتخب الأثر: 248 ح3.

منبع :
برچسب ها : فضائل ... محمد باقر علیهم السلام - علیه , ... ,الله ,علیه وآله ,وآله وسلم ,الله علیه ,محمد باقر , ... محمد
فضائل ... محمد باقر علیهم السلام علیه , ... ,الله ,علیه وآله ,وآله وسلم ,الله علیه ,محمد باقر , ... محمد
فضائل ... المومنین علیهم السلام
بسم الله الرحمن الرحیم

فضائل ... المومنین علیه السلام


ابن شهراشوب رحمه الله در کتاب «فضائل» از طریق عامّه از ابن عبّاس نقل کرده است که گفت:

به پیغمبر اکرم صلى الله علیه وآله وسلم عرض ... : آیا گذشتن از آتش برگه عبور و گذرنامه لازم دارد؟

فرمود: بلى، سئوال ... : آن چیست؟

فرمود:

حبّ علیّ بن أبی طالب‏ علیه السلام.

محبّت و دوستى على بن ابى طالب علیه السلام.


مناقب ابن شهراشوب: 156/2، بحار الأنوار: 202/39.

منبع :
برچسب ها : فضائل ... المومنین علیهم السلام - علیه ,السلام ,الله ,علیه السلام
فضائل ... المومنین علیهم السلام علیه ,السلام ,الله ,علیه السلام
فضائل ... المومنین علیهم السلام
بسم الله الرحمن الرحیم 

فضائل ... المومنین علیه السلام

✨ ... المومنین بالاتر از کتاب خدا ( قرآن )✨

✳️ﻗﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻﻠّﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠّﻢ:
«ﺇِﻧّﻲ ﺗﺎﺭِﻙٌ ﻓﻴﻜُﻢُ ﺍﻟﺜﻘْﻠَﻴْﻦِ ﻛِﺘﺎﺏَ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَ ﻋَﻠِﻲ ﺑْﻦَ ﺃَﺑﻲ ﻃﺎﻟِﺐٍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻭَ ﺍﻋْﻠَﻤُﻮﺍ ﺃَﻥ ﻋَﻠِﻴّﺎً ﻟَﻜُﻢْ ﺃَﻓْﻀَﻞُ ﻣِﻦْ ﻛِﺘﺎﺏِ ﺍﻟﻠﻪِ ﻟﺎَِﻧﻪُ ﻣُﺘَﺮْﺟِﻢٌ ﻟَﻜُﻢْ ﻋَﻦْ ﻛِﺘﺎﺏِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺗَﻌﺎﻟﻲ»
✳️ﺍﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻦ ﺩﻭ ﻴﺰ ﺮﺍﻧﺒﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻣﻲ‌ﺬﺍﺭﻡ. 
1- ﻛﺘﺎﺏ ﺧﺪﺍ 
2- ﻋﻠﻲّ ﺑﻦ ﺍﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ

ﻭ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻲّ ﺑﻦ ﺍﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺑﺎﻟﺎﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﺳﺖ، ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻭ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻱ ﻗﺮﺁﻥ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ.
(ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ: ﺹ 378.)

منبع :
برچسب ها : فضائل ... المومنین علیهم السلام - ﺍﻟﻠﻪِ ,ﻋﻠﻴﻪ ,ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ,ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ,ﺍﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ,ﻛِﺘﺎﺏِ ﺍﻟﻠﻪِ ,فضائل ... المومنین
فضائل ... المومنین علیهم السلام ﺍﻟﻠﻪِ ,ﻋﻠﻴﻪ ,ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ,ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ,ﺍﺑﻴﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ,ﻛِﺘﺎﺏِ ﺍﻟﻠﻪِ ,فضائل ... المومنین
فضائل ... المومنین علیهم السلام

بسم الله الرحمن الرحیم


فضائل ... المومنین علیه السلام


اخطب خوارزم «1»- از عبد اللَّه بن مسعود روایت می کند که: ... (ص) فرمود: چون خداوند تبارک و تعالی آدم را بیافرید و از روح خود در او دمید آدم عطسه کرد و در پی آن گفت: ستایش از آن خداست. پس خدا بدو وحی کرد که: بنده ام مرا ستودی، به عزّت و جلالم سوگند اگر نمی بود دو بنده ای که می خواهم در دنیا بیافرینمشان تو را نمی آف .

عرض کرد: بار خدایا! آیا آن دو از من خواهند بود؟ فرمود: آری، ای آدم، سرت را بالا گیر و ببین. آدم سر خویش بالا گرفت که ناگه بر عرش چنین نگاشته یافت: نیست خ مگر اللَّه، محمّد ... رحمت و علی ب ... اکننده حجّت است و هر که حقّ علی را بشناسد پاک و پاکیزه گردد و آن که حقّش را انکار کند ملعون خواهد بود و زیانکار. به عزّتم سوگند خوردم هر آن ... را که از او فرمان برد به فردوسش درآورم گرچه مرا عصیان کند، و به عزّتم سوگند خوردم هر که از فرمان او سر برتابد به دوزخش کشم گرچه از من فرمان برد. «2»


پی نوشت :

(1) مناقب خوارزمی/ 227.

(2) مصنّف این حدیث را در «نهج الحق»/ 232 آورده و شیخ مظفّر در «دلائل الصّدق» 2/ 503- 504 چنین توضیحی را پیرامون این خبر بر آن

منبع :
برچسب ها : فضائل ... المومنین علیهم السلام - فرمان ,سوگند ,سوگند خوردم ,عزّتم سوگند ,فضائل ... المومنین ,عزّتم سوگند خوردم
فضائل ... المومنین علیهم السلام فرمان ,سوگند ,سوگند خوردم ,عزّتم سوگند ,فضائل ... المومنین ,عزّتم سوگند خوردم
فضائل اهل بیت علیهم السلام

بسم الله الرحمن الرحیم 


اهل بیت علیهم السلام مکمل قرآن قال مولانا ️الباقر️ علیه السلام:


فإنَّما عَلی النّاس أن یَقرؤوا القرآنَ کَما اُنزِل، فإذا احتاجوا إلی تَفسیرِهِ فالإهتِداءُ بِنا و اِلَینا یا عَمرو.


... ️باقرعلیه السلام فرمودند:


ای عمرو, بر مردم لازم است قرآن را آنگونه که نازل شده بخوانند ، و چون نیاز به تفسیر آن داشتند، هدایت یافتن به ما و به سوی ما ️اهل البیت علیهم السلام️ است.تفسیر فرات کوفی، /۹۱.


منبع :
برچسب ها : فضائل اهل بیت علیهم السلام - السلام ,علیهم ,علیهم السلام
فضائل اهل بیت علیهم السلام السلام ,علیهم ,علیهم السلام
فضائل حضرت زینب سلام الله علیها
بسم الله الرحمن الرحیم

فضائل حضرت زینب سلام الله علیها

ایراد خطبه در کودکی

از عجایب اینکه زینب (س) در حدود شش سالگی، خطبه غرا و طولانی مادرش حضرت زهرا (س) را که در مسجد النبی، پیرامون فدک و ... علی (ع) ایراد کرد، حفظ نموده بود، برای آیندگان روایت می کرد، با اینکه آن خطبه هم مشروح و طولانی است و هم واژه ها و جمله های دشوار و پر معنی و بسیار در سطح بالا دارد و این از عجایب روزگار است و دیگران آن خطبه را از زینب (س) نقل نموده اند.

منتخب ... واریخ، ص 93؛ سفینه البحار، ج 1 ص 558.

منبع :
برچسب ها : فضائل حضرت زینب سلام الله علیها - خطبه ,زینب ,حضرت ,الله ,سلام الله ,زینب سلام ,حضرت زینب
فضائل حضرت زینب سلام الله علیها خطبه ,زینب ,حضرت ,الله ,سلام الله ,زینب سلام ,حضرت زینب
فضائل حضرت زینب سلام الله علیها

بسم الله الرحمن الرحیم


فضائل حضرت زینب سلام الله علیهاعالِمَةٌ غَیْرُ مُعَلَّمَةٍ


حضرت ... سیّدالسّاجدین (علیه السلام ) درباره‌ی عمّه‌اش فرمود:


اَنْتِ بِحَمْدِاللهِ عالِمَةٌ غَیْرُ مُعَلَّمَةٍ وَ فَهِمَةٌ غَیْرُ مُفَهَّمَةٍ


تو به حمد خدا عالمی ‌هستی که نیاز به معلّم و مفهّم نداشته‌ای.بحار الأنوار ؛ ج 45 ، ص 164

منبع :
برچسب ها : فضائل حضرت زینب سلام الله علیها - غَیْرُ ,حضرت ,الله ,عالِمَةٌ غَیْرُ ,غَیْرُ مُعَلَّمَةٍ ,الله علیها ,سلام الله ,حضرت زینب ,عالِمَةٌ غَیْرُ مُعَلَّمَةٍ
فضائل حضرت زینب سلام الله علیها غَیْرُ ,حضرت ,الله ,عالِمَةٌ غَیْرُ ,غَیْرُ مُعَلَّمَةٍ ,الله علیها ,سلام الله ,حضرت زینب ,عالِمَةٌ غَیْرُ مُعَلَّمَةٍ
فضائل ... صادق علیهم السلام

بسم الله الرحمن الرحیم


فضائل ... صادق علیهم السلام


محمّد بن جریر طبرى رحمه الله در کتاب «نوادر المعجزات» از قیس بن خالد نقل کرده است که گفت : ... صادق علیه السلام را دیدم که با دست چپ مناره مسجد پیغمبر صلى الله علیه وآله وسلم و با دست راست دیوارهاى قبر را بالا برد ، و آنها را به ابرها و کناره آسمان رسانید ، سپس فرمود :

 أنا جعفر ، أنا نهر الأغور ، أنا صاحب الآیات الأقمر ، أنا ابن شبیر وشبّر .

 من جعفرم ، من رودخانه عمیقم ، من صاحب نشانه ‏هاى روشنم ، من فرزند حسن و حسینم .نوادر المعجزات: 137 ح2، دلائل الإمامة: 248 ح2، عنه مدینة المعاجز: 214/5 ح4.

منبع :
برچسب ها : فضائل ... صادق علیهم السلام - السلام ,صادق , ... ,الله , ... صادق ,علیهم السلام ,صادق علیهم ,فضائل ... ,صادق علیهم السلام
فضائل ... صادق علیهم السلام السلام ,صادق , ... ,الله , ... صادق ,علیهم السلام ,صادق علیهم ,فضائل ... ,صادق علیهم السلام
فضائل ... صادق علیهم السلام

بسم الله الرحمن الرحیم


فضائل ... صادق علیه السلام


ابو بصیر گوید :

    یکى از اهالى شام نزد من آمده بود ، من امر ولایت و ... ت را بر او عرضه نمودم، او نیز پذیرفت (و شیعه شد) .

    روزى نزد او رفتم، او در حال مرگ بود، رو به من کرد و گفت: اى ابابصیر! من سخن تو را پذیرفتم ، اینک بهشت چه مى‏شود؟

    عرض ... : من از جانب مولایم ... صادق ‏علیه السلام بهشت را بر تو ضامن هستم. پس از این گفت و گو او از دنیا رفت.

    پس از آن، من خدمت مولایم ... صادق‏ علیه السلام شرفیاب شدم . حضرت پیش از آن که من سخن بگویم ، فرمود :

 قد وفی لصاحبک بالجنّة .

 بهشتى را که براى دوست خود ضمانت کرده بودى ، به او رسید.بصائر الدرجات : 251 ح2 ، بحار الأنوار : 76/47 ح 44 .

منبع :
برچسب ها : فضائل ... صادق علیهم السلام - ... ,السلام ,صادق , ... صادق ,مولایم ... ,علیه السلام ,فضائل ...
فضائل ... صادق علیهم السلام ... ,السلام ,صادق , ... صادق ,مولایم ... ,علیه السلام ,فضائل ...
به روز شده ها
اتفاقی
با توجه به اهمیت محتوای سایت خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج در سایت را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است وبلاگ یاس فقط منتشر کننده مطالب با ذکر منبع بوده و هیچ گونه مسولیتی در خصوص مطالب نشر داده شده ندارد.
All rights reserved. © weblogyas 2016-2017