عباسیان 09127045177 lawyer

با توجه به اهمیت محتوای وبلاگ عباسیان 09127045177 lawyer خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است مسئولیت کلیه اطلاعات پست و وبلاگ نمایش داده شده با عنوان عباسیان 09127045177 lawyer برعهده مرجع و منبع اصلی آن میباشد. و وبلاگ یاس هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالب ندارد.

حدود مالکیت درقانون اصلاحات اراضی
ماده2- 
حد اکثر مالکیت زمین هر شخص در تمام کشور اعم از قطعات متصل یا مجزا مجموعا"400 تار (آیش و زیر کشت )از اراضی آبی ویا هشتصد تار (آیش و زیر کشت )از اراضی دیم و بایر و یا مقداری زمین آبی و دیم و یا بایر است که مجموع آنها از حداکثر زمین دیم و بایر مجاز نکند (هر تار آبی معادل دو تار دیم و بایر محسوب خواهد شد ) میباشد و مالک میتواند به میل خود زمین مورد تشخیص خود را بمقدار معین فوق از اراضی متعلق به خود انتخاب نماید.09127045177
ادامه مطلب
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : حدود مالکیت درقانون اصلاحات اراضی - بایر ,اراضی ,زمین , تار
حدود مالکیت درقانون اصلاحات اراضی بایر ,اراضی ,زمین , تار
قانون تخلفات و جرایم و مجازاتهای مربوط به اسنادسجلی وشناسنامه

قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه

 

ماده 1- به منظور زام افراد به حفظ اسناد سجلی و شناسنامه ، هزینه صدور شناسنامه المثنی و یا گواهی موقت ناشی از فقدان شناسنامه برای بار اول مبلغ 5000 ریال و برای بار دوم 000/20 و در مورد بعد 000/100 ریال تعیین می گردد. صدور المثنی موکول به پرداخت هزینه های فوق می باشد.

ادامه مطلب
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : قانون تخلفات و جرایم و مجازاتهای مربوط به اسنادسجلی وشناسنامه - شناسنامه ,اسناد سجلی ,مجازاتهای مربوط ,قانون تخلفات
قانون تخلفات و جرایم و مجازاتهای مربوط به اسنادسجلی وشناسنامه شناسنامه ,اسناد سجلی ,مجازاتهای مربوط ,قانون تخلفات
لعان چیست وشرایط تحقق لعان

لِعان یا مُلاعِنه مراسمی در فقه و حقوق ی است که در آن زن و شوهر با رعایت تشریفات خاصی یکدیگر را لعنت می‌کنند. به این نحو که شوهر با سوگندهای ویژه‌ای به زن خود نسبت دهد و همسرش با سوگندهای مشابهی اتهام شوهرش را رد کند. با تحقق لعان زن و شوهر از یکدیگر جدا شده و ازدواج دوبارهٔ آن‌ها تا اَبَد ممنوع است.

ادامه مطلب
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : لعان چیست وشرایط تحقق لعان - لعان ,شوهر ,تحقق لعان
لعان چیست وشرایط تحقق لعان لعان ,شوهر ,تحقق لعان
تسخیری و شرایط در دادرسی های کیفری

 قاعده اصولی « رجوع جاهل به عالم » ، اقتضاء مراجعه شهروندان جامعه متمدن به کاردان ( برخاسته از نهاد وک مستقل ) را توجیه می نماید . قاعده ای که ابتناء آن بر عقل است ؛ بدین معنا که عقلاء عالم در کلیه امور از این قاعده مستثنی نیستند . البته قاعده مزبور چهره «حق » به خود گرفته و حتی در قالب قوانین موضوعه ، مقررات آن به صورت لازم الاتباع نمود یافته است .

ادامه مطلب
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : تسخیری و شرایط در دادرسی های کیفری - قاعده ,
تسخیری و شرایط در دادرسی های کیفری قاعده ,
حق حبس زوجه وشرایط آن وشرایط تعلق نحله به زوجه

حق حبس زوجه و شرایط استفاده از آن


- بر اساس ماده 1085 قانون مدنی، زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع تحت شرایطی مسقط حق نفقه نخواهد بود.

09127045177

ادامه مطلب
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : حق حبس زوجه وشرایط آن وشرایط تعلق نحله به زوجه - زوجه
حق حبس زوجه وشرایط آن وشرایط تعلق نحله به زوجه زوجه
نحوه کاربری اراضی عمومی ومذهبی ونحوه واگداری اراضی تی

حدود اختیارات مالک در خصوص مال مرهونه


✳️✳️✳️✳️

رأی وحدت رویه شماره: 620 ـ 1376.8.20

‌ هیأت عمومی دیوان عالی کشور


‌مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب وج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شودلکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم‌ایجاد می‌نماید که می‌توان از  محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند

 و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در

صورتی که منافی حق مرتهن‌باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن با لفعل

منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن،

مرتهن مال‌مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفی

مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با‌حق مرتهن

منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این

نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی‌تشخیص می‌شود این رأی وفق ماده

واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است.آیا می‌دانید واگذاری اراضی با کاربری عمومی چگونه صورت می‌گیرد؟

✳️✳️✳️✳️

واگذاری اراضی با کاربری عمومی (آموزشی، بهداشتی، ورزشی و فرهنگی) در قالب ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ت و دستورالعمل اجرائی ابلاغی و صرفاً در حد نیاز مصوب و حداکثر به مساحت پنج هزار (5000) مترمربع در محدوده و بیست هزار (20000) مترمربع در حریم ا است. ضمناً ید فروش و واگذاری اراضی و واحدهای احداثی بلامعارض با کاربری تجاری با توجه به مقررات مربوط صرفاً از طریق انتشار آگهی و برگزاری مزایده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط است.


آیا می‌دانید واگذاری اراضی با کاربری مذهبی چگونه صورت می‌پذیرد؟

✳️✳️✳️✳️✳️

واگذاری اراضی با کاربری مذهبی جهت احداث مسجد به استناد بند (الف) ماده (6) برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در قبال ارائه طرح و اعتبار مصوب و ارائه مجوز از اداره اوقاف و امور خیریه با حفظ مالکیت ت به صورت رایگان انجام می پذیرد.


نحوه واگذاری اراضی تی با کاربری‌های عمومی به سازمان تی :

✳️✳️✳️✳️✳️

طبق ماده 100 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ت مصوب 27/11/80 به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اراضی تی با کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان تی ذیربط به قیمت تمام شده و بخش غیر تی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک (حداکثر بیست ساله) اقدام نماید.


ادامه مطلب
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : نحوه کاربری اراضی عمومی ومذهبی ونحوه واگداری اراضی تی - اراضی ,واگذاری ,کاربری ,عمومی ,مرهونه ,مرتهن ,واگذاری اراضی ,اراضی تی ,دیوان عالی ,کاربری عمومی ,عالی کشور ,واگذاری اراضی تی ,کاربری عمومی آموزش
نحوه کاربری اراضی عمومی ومذهبی ونحوه واگداری اراضی تی اراضی ,واگذاری ,کاربری ,عمومی ,مرهونه ,مرتهن ,واگذاری اراضی ,اراضی تی ,دیوان عالی ,کاربری عمومی ,عالی کشور ,واگذاری اراضی تی ,کاربری عمومی آموزش
معاضدتی و وظایف معاضدتی

معاضدتی


معاضدتی در صورتی که فرد تمکن مالی نداشته باشد می تواند از کانون وکلا در خواست معاضدتی کند پس از بررسی شرایط کانون معاضدتی به فرد معرفی می کند معاضدتی مربوط به امور مدنی است

ادامه مطلب
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : معاضدتی و وظایف معاضدتی - معاضدتی , , معاضدتی
معاضدتی و وظایف معاضدتی معاضدتی , , معاضدتی
بیع متقابل وقرارداد های صنایع نفت وگاز

مروی بر رایج ترین قرادادهای صنایع نفت و گازبیع متقابل، پیشتاز قراردادهای صنعت نفت ایران

ایران با دارا بودن ۵/۱۱ درصد ذخایر نفتی جهان ( معادل ۱۳۷ میلیارد بشکه) دومین کشور دارنده منابع نفتی در منطقه استراتژیک خاورمیانه بوده و با دارا بودن ۵/۱۵ درصد ذخایر گازی جهان ( معادل ۷۴/۲۷ تریلیون متر مکعب) دومین دارنده منابع گازی جهان است و با احتساب مجموع ذخایر نفتی و گازی، در رتبه اول کشورهای دارنده منابع غنی نفت و گاز در جهان قرار می گیرد.


ادامه مطلب
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : بیع متقابل وقرارداد های صنایع نفت وگاز - جهان ,منابع ,دارنده ,ذخایر ,نفتی ,دارنده منابع ,گازی جهان ,جهان معادل ,ذخایر نفتی ,درصد ذخایر
بیع متقابل وقرارداد های صنایع نفت وگاز جهان ,منابع ,دارنده ,ذخایر ,نفتی ,دارنده منابع ,گازی جهان ,جهان معادل ,ذخایر نفتی ,درصد ذخایر
ضمانت ومعنا و مفهوم و شرایط ضمانت و حقوق وتکالیف ضامن

ضمانت


بخش اول : معنا و مفهوم ضمانت


در قانون تجارت ایران بدون این که تعریفی از ضمانت ارائه نماید مواد 402 تا 411 خود را به ضمانت اختصاص داده است ولی در قانون مدنی ماده ی 684 ضمان عقدی را تعریف کرده است : «عقد ضمان عبارتست از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است ، به عهده بگیرد . . . » و می بینیم که این ماده ی قانون مدنی با پیروی از فقه یه در رابطه با ضمان، اصل نقل ذمه به ذمه را پذیرفته است که به موجب آن و با تحقق ضمان ذمه مدیون اصلی بری و ذمه ضامن اشتغال می یابد . اما در قانون تجارت ایران با نگرش در مواد 249 ، 403 و 404 در می ی م که اصل ضم ذمه به ذمه پذیرفته شده است یعنی با تحقق ضمان در حقوق تجارت به نوعی مسئولین و متعهدین در مقابل مضمون له بیشتر خواهند شد و بر اعتبار دین در زمینه پرداخت آن افزوده می شود . عقد ضمان را همان طور که گفتیم قانون تجارت ایران تعریف نکرده است اما اساتید حقوق تعاریفی را ارائه نموده اند که ذیلاً به دو مورد از آن اشاره می کنیم :

ادامه مطلب
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : ضمانت ومعنا و مفهوم و شرایط ضمانت و حقوق وتکالیف ضامن - ضمانت ,ضمان ,تجارت ,حقوق ,قانون تجارت ,تجارت ایران ,تحقق ضمان ,قانون مدنی ,قانون تجارت ایران
ضمانت ومعنا و مفهوم و شرایط ضمانت و حقوق وتکالیف ضامن ضمانت ,ضمان ,تجارت ,حقوق ,قانون تجارت ,تجارت ایران ,تحقق ضمان ,قانون مدنی ,قانون تجارت ایران
بیع سلف یا سلم وشرایط وتحقق ارکان بیع سلف


در بیع سلف برخلاف بیع نسیه، کالا، مدّت‌دار است (کلی در ذمه) لیکن بهای آن نقد پرداخت می‌گردد، مانند آنکه کشاورزی یک تن گندم را- که یک ماه بعد تحویل دهد- به صد هزار تومان نقد بفروشد. در معامله‌ی سلف، به یدار «مسلم» به بهای پرداختی «مسلم»، به کالا «مسلم فیه» و به فروشنده «مسلم له» گفته می‌شود.


حکم بیع سلف

بیع سلف به اتفاق همه‌ی فقها جایز و مشروع است. 


مورد عقد در بیع سلف

آنچه به سلف فروخته می‌شود و نیز بهای آن یا کالا است و یا پول. فروختن کالای سلفی در ازای پول و نیز ع آن، یعنی فروختن پول سلفی در ازای کالا به اتفاق همه، همچنین بنابر مشهور فروختن کالای سلفی در برابر کالای نقدی- اعم از آنکه هر دو کالا از یک جنس باشند یا از دو جنس- جایز است.


بیع سلف در پول

لیکن فروختن پول سلفی در ازای پول در صورتی که هر دو از جنس طلا (دینار) و نقره(درهم) باشند جایز نیست؛ هرچند جنس پول با هم متفاوت باشد، مانند آنکه یکی از جنس طلا و دیگری از جنس نقره باشد. لیکن بیع سلف در پول از جنس اسکناس‌های رایج امروزی جایز است. 


ارکان بیع سلف[ویرایش]

معامله‌ی سلف، همچون دیگر معاملات، دارای سه رکن است.

۱) ‌ی عقد (ایجاب و قبول): در بیع سلف، هریک از فروشنده یا یدار می‌تواند‌ عهده‌دار ایجاب یا قبول باشد؛ ازاین‌رو، عقد به دو صورت قابل انشاء است:

نخست آنکه یدار بگوید: این پول را می‌دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان کالا را به من تحویل دهی و فروشنده بگوید: پذیرفتم.

صورت دوم آن‌که فروشنده بگوید: این کالا را با این خصوصیت و ویژگی در ازای هزار تومان نقد به تو می‌فروشم که بعد از شش ماه آن را تحویل دهم و یدار بگوید: قبول . 

تذکر: البتّه بنابر قول به صحت معاطات، بیع سلف بدون ایجاب و قبول نیز محقّق می‌شود؛ بدین‌گونه که یدار به این قصد، پول را بدهد و فروشنده بگیرد. 

۲)دو طرف عقد: دو طرف معامله در بیع سلف، همچون سایر عقود، باید دارای شرایطی از قبیل بلوغ، عقل، اختیار و محجور نبودن باشند.

۳) ن (کالا و بهای آن).


شرایط بیع سلف[ویرایش]

در معامله‌ی سلف، علاوه بر شرایط مطلق بیع، امور زیر شرط است:


← تعیّن کالا

تعیّن کالا به تمامی اوصافی که از نظر عرف در افزایش یا کاهش بهای آن دخیل است ازاین‌رو؛

۱)کالایی که با وصف- به حدّی که جه ش مرتفع گردد و به نای آن منجرّ نشود- تعیّن‌پذیر نباشد، سلف در آن صحیح نخواهد بود، مانند برخی انواع جواهر و لؤلؤ. ]ولی سلف در کالاهایی مانند حبوبات، سبزیها و حیوانات که با توجّه به دو ویژگی یاد شده قابل تعیّن به وصف هستند صحیح است. 

۲)شرط مرغوبیت یا نامرغوبیت کالا، جایز، بلکه نسبت به برخی اجناس، واجب است؛ لیکن شرط مرغوب‌تر یا نامرغوب‌تر به جهت تعیّن‌پذیر نبودن و وجود جه صحیح نیست.

برخی گفته‌اند: اگر مراد، نامرغوب‌تر یا مرغوب‌تر عرفی باشد، معامله صحیح است.

برخی دیگر قول به صحّت معامله‌ی سلف را در صورت شرط نامرغوب‌ترین، نیکو دانسته‌اند. 

← پرداخت بهای کالا پیش از جدا شدن

۱) پرداخت بهای کالا پیش از جدا شدن فروشنده و یدار از یکدیگر، شرط است و اگر قبل از پرداخت، از یکدیگر جدا شوند بر بطلان معامله، ادعای اجماع شده است. هرچند برخی در بطلان آن تأمّل و توقف کرده‌اند. 

۲) اگر بخشی از بها قبل از جدا شدن، پرداخت گردد به همان نسبت، معامله صحیح است. البتّه گروهی تصریح کرده‌اند در صورت عدم کوتاهی هریک از فروشنده و یدار در این امر (گرفتن یا دادن بعض بها)، هریک از آنان می‌تواند معامله را فسخ کند. 

۳)شرط مدّت‌دار بودن بهای کالا در بیع سلف، موجب بطلان معامله می‌شود. 


← معلوم بودن مقدار کالا

۱) معلوم بودن مقدار کالا به لحاظ وزن یا پیمانه در صورت پیمانه‌ای یا وزنی بودن آن. همچنین بهای کالا در صورتی که وزنی یا پیمانه‌ای باشد. 

۲) در اینکه بیع سلف در کالای شمارشی به صورت شمارشی جایز است یا نه، اختلاف می‌باشد. 

۳) در کالاهایی که تعیّن آنها با مشاهده است، مشاهده کفایت می‌کند.


← معلوم بودن زمان تحویل کالا

زمان تحویل کالا باید معلوم باشد و چنانچه مدّت معلوم نباشد یا به‌گونه‌ای باشد که از حیث زیاده و نقصان، نوسان داشته باشد معامله باطل است. 


← قدرت داشتن بر تحویل کالا در زمان مقرّر

بدین معنا که فروشنده برای تحویل، زمانی را معیّن کند که جنس در آن زمان- برحسب عادت- یافت شود و قابل تحویل باشد. 


← معیّن بودن مکان تحویل کالا

۱)مشهور این شرط را معتبر نمی‌دانند، لیکن بسیاری از معاصران یا احتیاط را در تعیین دانسته و یا به آن فتوا داده‌اند. 

۲)اگر هنگام عقد برای تحویل کالا مکانی را شرط کنند، سپس بر مکانی دیگر، توافق نمایند جایز است. 


فروش کالای یداری شده به سلف، قبل از رسیدن اجل[ویرایش]

۱) آیا فروختن کالای یداری شده به سلف، قبل از رسیدن اجل آن صحیح است؟

بر عدم صحّت، ادّعای اجماع شده است؛ برخی قائل به صحّت شده‌اند. فروش کالای یاد شده پس از رسیدن اجل و پیش از تحویل گرفتن کالا به فروشنده‌ی قبلی جایز است؛ لیکن به دیگری، محلّ اختلاف می‌باشد. 

۲) فروختن کالا قبل از تحویل آن- بنابر قول به جواز- مکروه است. برخی، کراهت را به کالایی که طعام باشد و برخی‌ دیگر به کالای وزنی و پیمانه‌ای، اختصاص داده‌اند. 


فقدان صفت ذکر شده در کالای تحویلی[ویرایش]

اگر کالای تحویلی از سوی فروشنده، فاقد صفت ذکر شده هنگام معامله و یا کمتر از آن مقدار باشد، قبول آن بر یدار لازم نیست و اگر مطابق با صفت یا از نظر کیفیّت، مرغوب‌تر از آنچه مورد توافق قرار گرفته، باشد، قبول آن واجب است؛ لیکن اگر به لحاظکمیت بیشتر باشد، قبول مقدار اضافی واجب نیست. برخی در هر دو صورت قائل به عدموجوب قبول شده‌اند. 


معیوب بودن کالای تحویلی

۱)کالای تحویلی اگر معیوب باشد یدار می‌تواند آن را به فروشنده برگرداند و کالای سالم مطالبه کند. 

۲)کالایی که زمان تحویل آن فرا رسیده لیکن به جهت پی عارضی- همچون نایاب شدن- امکان تحویل آن نباشد، یدار بین فسخ معامله و صبر تا زمان فراوانی و فراهم آمدن زمینه‌ی تحویل، مخیر است. 

عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : بیع سلف یا سلم وشرایط وتحقق ارکان بیع سلف - کالا ,کالای ,تحویل , یدار ,بهای ,فروشنده ,تحویل کالا ,بهای کالا ,کالای تحویلی ,زمان تحویل ,است؛ لیکن
بیع سلف یا سلم وشرایط وتحقق ارکان بیع سلف کالا ,کالای ,تحویل , یدار ,بهای ,فروشنده ,تحویل کالا ,بهای کالا ,کالای تحویلی ,زمان تحویل ,است؛ لیکن
شرایط اساسی صحت معامله


معامله در صورتی واجد آثار قانونی می‌شود که دارای شرایط اساسی ذیل باشد: 


1- قصد طرفین و رضای آنها.

2- اهلیت (شایستگی) طرفین.

3- موضوع معین مورد معامله.

4- مشروعیت جهت معامله.

 

ادامه مطلب
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : شرایط اساسی صحت معامله - شرایط اساسی
شرایط اساسی صحت معامله شرایط اساسی
مرور زمان در جرایم و مجازاتهای تعزیری و مدت آن


مرور زمان در جرائم تعزیری


مرور زمان در جرایم کیفری به سه دسته تقسیم می شود


1- مرور زمان تعقیب=(ماده 105 مصوب 1/2/92 )

ادامه مطلب
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : مرور زمان در جرایم و مجازاتهای تعزیری و مدت آن - زمان ,مرور ,مرور زمان
مرور زمان در جرایم و مجازاتهای تعزیری و مدت آن زمان ,مرور ,مرور زمان
معی خیص ضمانت از ظهرنویسی


معیار تشخیص ضمانت از ظهرنویسی

  غلامرضا علی اکبری پایه یک دادگستری

مقدمه:یکی از مسائل مهمی که دادگاه های حقوقی در باب دعاوی مربوط به اسناد تجاری با آن مواجه هستند تشخیص ضمانت  از ظهرنویسی است . می دانیم که مطابق مادۀ 249 قانون تجارت ، ضامن و ظهرنویس یا ضامنان و ظهرنویسان یک سند تجاری اعم از برات و سفته و چک با سایر امضاء کنندگان این اسناد، در مقابل دارنده مسؤلیت تضامنی دارند . هر چند از این حیث این دو تاسیس حقوقی ، ی ان هستند ولی از بعضی جهات دیگر بایکدیگر اختلاف دارند .  این اختلاف که در گفتار اول این مقاله به آن خواهیم پرداخت باعث می گردد. طرفین دعوا، در بسیاری از موارد تلاش کنند که ماهیت امضاء منع در سند را به نحوی تفسیر نمایند که نفعشان ایجاب می کند.  در این صورت این دادگاه است که باید تشخیص دهد امضاء خواندۀ یا خواندگان در سند تجاری ، تحت چه عنوانی از عناوین حقوقی ضمانت یا ظهرنویسی صورت پذیرفته است . در برخی از فروض ، مشکل خاصی وجود ندارد و به راحتی ماهیت امضاء ، قابل تشخیص است ولی در بعضی از فروض ، این تشخیص با اشکال مواجه می گردد و قاضی دادگاه درمانده  می شود در این صورت نه قانون تجارت، حکمی دارد و نه   دادگاه های حقوقی، رویه ای و نه کتب و نوشته های حقوق تجارت، راه حلی که بتوانند با ارائه استدلالهای قابل قبول حقوقی یا اصولی به کمک قاضی بشتابند و او را در راه قضاوتی عادلانه یاری رسانند . 

ادامه مطلب
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : معی خیص ضمانت از ظهرنویسی - تشخیص ,حقوقی ,امضاء ,دادگاه ,ضمانت ,ظهرنویسی ,ماهیت امضاء ,تشخیص ضمانت
معی خیص ضمانت از ظهرنویسی تشخیص ,حقوقی ,امضاء ,دادگاه ,ضمانت ,ظهرنویسی ,ماهیت امضاء ,تشخیص ضمانت
شرایط شکلی و ماهوی ظهرنویسی اسناد تجاری

 شرایط شکلی ظهرنویسی


الف : امضای ظهرنویس : برخلاف مورد صدور برات ( ماده 223 ق ت ) ظهرنویسی صرفاً با امضای ظهرنویس معتبر است و مهر او موجب انتقال نیست که البته این تفاوت قابل توجیه نیست و دلیل منطقی جهت آن وجود ندارد . وقتی که یک سند می تواند با مهر به وجود بیاید چگونه نمی تواند با همان مهر انتقال یابد .

ادامه مطلب
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : شرایط شکلی و ماهوی ظهرنویسی اسناد تجاری - ظهرنویسی ,امضای ظهرنویس
شرایط شکلی و ماهوی ظهرنویسی اسناد تجاری ظهرنویسی ,امضای ظهرنویس
انواع ظهرنویسی وحقوق و تکالیف ظهرنویسانواع ظهر نویسی


: ظهرنویسی برای انتقال :


ظهرنویسی ها عموماً جهت انتقال صورت می گیرد . مواد 245 و 247 قانون تجارت نیز از ظهرنویسی برای انتقال سخن به میان آورده است و ظهرنویسی جهت موارد دیگر را استثناء کرده و نیاز به تصریح دانسته است . پس اصل بر ظهرنویسی جهت انتقال است و ظهرنویسی جهت سایر موارد نیاز به تصریح دارد . صدر ماده ی 14 پیمان ژنو هم تصریح می دارد « ظهرنویسی سبب انتقال تمام حقوق ناشی از برات می گردد » . ولی باید این نکته را نیز توجه داشت که ظهرنویسی تنها راه انتقال برات نیست بلکه انتقال برات به راه های دیگر نیز امکان پذیر است مِن جمله :

ادامه مطلب
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : انواع ظهرنویسی وحقوق و تکالیف ظهرنویس - ظهرنویسی ,انتقال ,برات ,تصریح ,انتقال برات ,برای انتقال ,ظهرنویسی برای
انواع ظهرنویسی وحقوق و تکالیف ظهرنویس ظهرنویسی ,انتقال ,برات ,تصریح ,انتقال برات ,برای انتقال ,ظهرنویسی برای
ارث چیست و قانون ارث وشرایط ارث بردن

ارث


ارث از حقوق مالی و اقتصادی است که زن در مواقعی از مرد کمتر یا حتی نصف بهره‌مند می‌شود و شاید این امر دلیلی جز این که مدیریت و ... ج و مخارج زندگی برعهده مرد بوده و جایی برای پس انداز شخصی باقی نمی‌ماند، نداشته باشد، البته همیشه این گونه نیست؛ در جایی نیز ممکن است زن به طور مساوی با مرد ارث برده یا حتی در مقاطعی صاحب ارث بیشتری از مرد شود. در این نوشتار به بحث ارث پرداخته و این که آگاهی کافی نسبت به قوانین و مقررات، چه بسا که نصیب بیشتری را شامل حال ن کرده که همان حق واقعی آنان است.09127045177

* سهم ارث زن پس از فوت شوهر

ادامه مطلب
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : ارث چیست و قانون ارث وشرایط ارث بردن
ارث چیست و قانون ارث وشرایط ارث بردن
قواعد فقهی حقوقی

قواعد مدنے


✴️1-قاعده ائتمان

متن : « الامین لا یضمن » یا « لیس علی الامین الاالیمین »

یعنی: امین ضامن نیست . یا بر امین چیزے جز سوگند لازم نیست .

( القواعد الفقهیه ، ج 2، ص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدنی )09127045177

✴️ 2-قاعده اتلاف

ادامه مطلب
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : قواعد فقهی حقوقی
قواعد فقهی حقوقی
متن کامل قانون مطبوعات


متن کامل قانون مطبوعات


فصل اول / تعریف مطبوعات

ماده 1. مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که بطور منظم بانام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی،اجتماعی، ... ، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند.09127045177

تبصره 1 ـ انتشارفوق العاده اختصاص به نشریه ای دارد که بطور مرتب انتشار می یابد.

تبصره 2 ـ نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.

ادامه مطلب
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : متن کامل قانون مطبوعات - مطبوعات ,قانون مطبوعات ,کامل قانون ,کامل قانون مطبوعات
متن کامل قانون مطبوعات مطبوعات ,قانون مطبوعات ,کامل قانون ,کامل قانون مطبوعات
ضمان قهری و قوانین مربوط به غصب واتلاف وتسبیب


دوم - درضمان قهری ماده 307 - امورذیل موجب ضمان قهری است : 1) غصب وآنچه که درحکم

غصب است . 2) اتلاف . 3) تسبیب . 4) استیفاء مبحث اول درغصب ماده 308 - غصب

استیلابرحق غیراست به نحوعدوان اثبات یدبرمال غیر بدون مجوزهم درحکم غصب است .09127045177

ماده 309 - هرگاه شخصی مالک راازتصرف درمال خودمانع شودبدون آنکه خوداوتسلط برآن

ادامه مطلب
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : ضمان قهری و قوانین مربوط به غصب واتلاف وتسبیب - ماده ,قهری ,ضمان قهری
ضمان قهری و قوانین مربوط به غصب واتلاف وتسبیب ماده ,قهری ,ضمان قهری
احکام بیع ونحوه تسلیم ثمن و مبیع . ... ید وفروش ونحوه گرفتن پول و کالا

 دربیع مبحث اول دراحکام بیع ماده 338 - بیع

عبارتست از تملک عین به عوض معلوم ماده 339 - پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و

قیمت آن عقد به ایجاب و قبول واقع میشود . ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع

گردد . ماده 340 - در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد .

ماده 341 - بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا

قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود .09127045177

ادامه مطلب
عنوان وبلاگ : عباسیان 09127045177 lawyer
منبع :
برچسب ها : احکام بیع ونحوه تسلیم ثمن و مبیع . ... ید وفروش ونحوه گرفتن پول و کالا - ماده ,ممکن ,مبیع
احکام بیع ونحوه تسلیم ثمن و مبیع . ... ید وفروش ونحوه گرفتن پول و کالا ماده ,ممکن ,مبیع
به روز شده ها
اتفاقی
با توجه به اهمیت محتوای سایت خواهشمند است چنانچه عناوین و مطالب مندرج در سایت را نا مناسب و خلاف موازین اخلاقی و یا قوانین می دانید بر روی گزینه درخواست حذف کلیک نمائید. بدیهی است وبلاگ یاس فقط منتشر کننده مطالب با ذکر منبع بوده و هیچ گونه مسولیتی در خصوص مطالب نشر داده شده ندارد.
All rights reserved. © weblogyas 2016-2017