عاملان بلع 16 کیلو تریاک در دام پلیس

رئیس پلیس فرودگاه های کشور از شناسایی و دستگیری چهار عضو یک شبکه ترانزیتی قاچاق مواد مخدر در پروازهای داخلی خبر داد.

... مهری از کشف قاچاق تریاک به روش مرگبار بلع و جاسازی انباری آن در معده توسط اعضای این شبکه ترانزیتی مواد مخدر خبر داد و گفت: تاکنون بیشترین حمل انباری تریاک در معده فقط 2 کیلو گرم گزارش شده بود اما این نخستین بار است متهمان این پرونده در اقدامی مرگبار و شگفت انگیز، هرکدام بیش از 4 کیلوگرم تریاک را بلعیده اند و علت به جان ... یدن این روش خطرناک، سود سرشاری است که نصیب آنان می شود.

خبرگزاری صداوسیما