اومدم که بمونم
تا ا ... ش بمونمو بنویسم 
حتی شده ماه به ماه یا سال به سال
برام دیگه هیچی مهم نیست مخصوصا حرف دیگران

+باشد که رستگار شویم


کاملا بی ربط نوشت:از وقتی وبو زدمو حرفم نمیومد
وقتای بیکاری‌قالب قبلیو دست‌کاری می ...
خیلی هم اوجل شده بود :-/
الان با گوشی اومدم کلا انگار با تانک از رو قالبم رد شدن:-/
سرش تهش بود
تهش سرش:-/
هیچی دیگه زدم پو ... دمش یکی دیگه برداشتم کرم بریزم روش:-/