تاریخ زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان استان ... اسان رضوی 96 -97

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان ... اسان رضوی 96-97

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان ... اسان رضوی 96-97

برای ... ب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان استان ... اسان رضوی 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

باتوجه به اینکه ثبت نام آزمون تیزهوشان ... اسان رضوی طبق روال هرساله در اسفند ماه صورت می گیرد به همین دلیل تصمیم گرفته ایم دانش آموزان استان ... اسان رضوی را که خواستار شرکت در آزمون تیزهوشان ... اسان رضوی 96 هستند را از مسائل مربوط به این آزمون ازجمله نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان 96 ، تاریخ ثبت نام آزمون تیزهوشان 96 ، زمان توزیع کارت ورود به جلسه و تاریخ برگزاری آزمون تیزهوشان ... اسان رضوی 96 باخبر سازیم 

ادامه مطلب