مقاله قانون اساسی ...

قانون اساسی ایالات متحده امریکا

 ... مقاله قانون اساسی ...

قانون اساسی ایالات متحده امریکا مقاله قانون اساسی ... تحقیق حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

قانون اساسی ایالات متحده امریکا

قسمتهایی از متن مقاله:

مقدمه

ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ای کاملتر،استقرار عد ... ، تامین آسایش ملی، تضمین دفاع  مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات ... برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده ... وضع و مقرر می نماییم.

اصل اول

بخش1

کلیه اختیارات قانونگذاری اعطا شده در این قانون اساسی، به کنگره ایالات متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، واگذار می گردد.

بخش 2

[1] مجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که مردم ای ... های مختلف هر دو سال یکبار آنان را انتخاب می کنند: و رای دهندگان در هر ایالات باید از همان شرایط لازم برای رای دهندگان ای ... ی کهمجلس آن ایالات بیشترین ... را دارد، برخوردار باشند.

[2] هیچ ... تا زمانی که به سن بیست و پنج سالگی نرسد و هفت سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقیم ای ... ی که از آنجا انتخاب می گردد نباشد، نمی تواند ... (مجلس) شود. ..

...

اصل دوم

بخش 1

[1] قوه مجریه در اختیار رئیس جمهور ایالات متحده ... قرار دارد. دوره ریاست جمهوری چهار سال است و با معاون رئیس جمهور که دوره وی نیز چهار سال می‌باشد به ترتیب ذیل انتخاب خواهند شد:

[2] هر ای ... به شیوه‌ای که مجلس قانونگذاری آن معین می‌کند، تعدادی انتخاب کننده تعیین خواهد نمود که تعدادشان برابر با تعداد کل سناتورها و نمایندگانی می‌باشد که یک ای ... مجاز به داشتن آنها در کنگره است. ولی هیچ سناتور، ... و یا فردی که در ای ... متحده دارای سمتی غیر انتفاعی و یا انتفاعی باشد نمی‌تواند به عنوان انتخاب کننده تعیین گردد.

[3] انتخاب کنندگان باید در ای ... های خود تشکیل جلسه دهند و از طریق رای مخفی دو نفر را که حداقل یک نفرشان مقیم ای ... آنان نباشد انتخاب کنند، و آنگاه فهرستی از افرادی را که رای به آنان داده شده است و همچنین تعداد آرای هر یک از آنان را تهیه و پس از امضا و تایید به صورت مهر شده به مرکز حکومت ایالات متحده و به نام شخص رئیس سنا ارسال نمایند؛ رئیس سنا در حضور نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان کلیه تاییدیه‌ها را می‌گشاید و سپس آراء شمارش می‌شوند.

 ... مقاله قانون اساسی ...