مقاله ... (نکاح منقطع)

مقاله ... (نکاح منقطع)

 ... مقاله ... (نکاح منقطع)

مقاله ... (نکاح منقطع)
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

...

عناوین:

1- مقدمه

2- زندگی امروز و ...

3- جوان امروز و دوره بلوغ و بحران ...

4- رهبانیت موقت ، کمونیسم ... یا ... ؟؟

5- ازدواج آزمایشی

6- راسل و نظریه ...

7- معایب و مفاسد نکاح منقطع و مسئله تعدد زوجات

8- سرنوشت فرزندان در ...

9- ... و مسئله ...

10-      علل اجتماعی ... سازی

11-      آیا تشریع ... ، برای تامین هوسرانی است؟

12-      ... در دنیای امروز

13-      منع خلیفه از ...

14-      حدیثی از ... علی (ع)

15-      انتقادات

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن:

2-زندگى امروز و ...

چنانکه قبلا دانستیم ازدواج دائم مسؤولیت و تکلیف بیشترى براى زوجین تولید مى‏کند.به همین دلیل پسر یا دخترى را نمى‏توان یافت که از اول بلوغ طبیعى که تحت فشار غریزه قرار مى‏گیرد آماده ازدواج دائم باشد.خاصیت عصر جدید این است که فاصله بلوغ طبیعى را با بلوغ اجتماعى و قدرت تشکیل عائله زیادتر کرده است.اگر در دوران ساده قدیم یک پسر بچه در سنین اوایل بلوغ طبیعى از عهده شغلى که تا آ ... عمر به عهده او گذاشته مى‏شد برمى‏آمد،در دوران جدید ابدا امکان پذیر نیست.یک پسر موفق در دوران تحصیل که دبستان و دبیرستان و ... را بدون تاخیر و رد شدن در امتحان آ ... سال و یا در کنکور ... گذرانده باشد،در 25 سالگى فارغ ... حصیل مى‏گردد و از این به بعد مى‏تواند درآمدى داشته باشد.قطعا سه چهار سال هم طول مى‏کشد تا بتواند سر و سامان مختصرى براى خود تهیه کند و آماده ازدواج دائم گردد.همچنین است‏یک دختر موفق که دوران تحصیل را مى‏خواهد طى کند.

3- جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسى

شما اگر امروز یک پسر محصل هجده ساله را که شور جنسى او به اوج خود رسیده است تکلیف به ازدواج ... ید،به شما مى‏خندند.همچنین است‏یک دختر محصل شانزده ساله.عملا ممکن نیست این طبقه در این سن زیر بار ازدواج دائم بروند و مسؤولیت‏یک زندگى را-که وظایف زیادى براى آنها نسبت‏به یکدیگر و نسبت‏به فرزندان آینده‏شان ایجاد مى‏کند-بپذیرند. ...

...

11- آیا تشریع ... ‏براى تامین هوسرانى است؟  

اما بخش دوم.در هر چیزى اگر بشود تردید کرد،در این جهت نمى‏توان تردید کرد که ادیان آسمانى عموما بر ضد هوسرانى و هوا پرستى قیام کرده‏اند،تا آنجا که در میان پیروان غالب ادیان ترک هوسرانى و هوا پرستى به صورت تحمل ریاضتهاى شاقه درآمده است.

یکى از اصول واضح و مسلم ... مبارزه با هوا پرستى است.قرآن کریم هواپرستى را در ردیف بت پرستى قرار داده است.در ... آدم‏«ذواق‏»یعنى ... ى که هدفش این است که ... ن گوناگون را مورد کامجویى و«چشش‏»قرار دهد،ملعون و مبغوض خداوند معرفى شده است.ما آنجا که راجع به طلاق بحث مى‏کنیم مدارک ... ى این مطلب را نقل خواهیم کرد.

امتیاز ... از برخى شرایع دیگر به این است که ریاضت و رهبانیت را مردود مى‏شمارد،نه اینکه هواپرستى را جایز و مباح مى‏داند.از نظر ... تمام غرایز(اعم از جنسى و غیره)باید در حدود اقتضاء و احتیاج طبیعت اشباع و ... ء گردد.اما ... اجازه نمى‏دهد که انسان آتش غرایز را دامن بزند و آنها را به شکل یک عطش پایان ناپذیر روحى درآورد.از این رو اگر چیزى رنگ هوا پرستى یا ظلم و بى‏عد ... ى به خود بگیرد،کافى است که بدانیم مطابق منظور ... نیست.

جاى تردید نیست که هدف مقنن قانون ... این نبوده است که وسیله عیاشى و ... سازى براى مردم هوا پرست و وسیله بدبختى و دربدرى براى یک زن و یک عده کودک فراهم سازد. ....

...

 ... مقاله ... (نکاح منقطع)