اضافه شدن رکعات ... ۱۲ ربیع الثانى

سال اوّل هجری قمری

هر یک از ... های مسلمانان پیش از هجرت “رسول خدا (صلی الله علیه و آله )” به مدینه منوّره، تنها دورکعت بود. بنابراین تعداد کل رکعت‏های ... یومیه آنان به ده رکعت می‏رسید. پس از آن که ... (صلی الله علیه و آله ) به مدینه هجرت کرد، همین رویه به مدت یک ماه ادامه داشت، تا این که در روز دوازدهم ربیع ‏الثّانی

ادامه مطلب