اختصاصی از فور فایل ... پاو ... وینت فارسی چهارم ابت ... درس آرش کمان گیر - 19 اسلاید ... با ... و پر سرعت .

 ... پاو ... وینت فارسی چهارم ابت ... درس آرش کمان گیر - 19 اسلاید


 ... پاو ... وینت فارسی چهارم ابت ... درس آرش کمان گیر - 19 اسلاید

 

 

 

 

آرش کمان گیر قهرمان ایرانی است .در جنگ ایران و توران قرار شد پهلوانی از ایران تیری پرتاب کند و آن تیر هر کجا نشست مرز ایران بشود. همه نگران بودند مگر یک تیر چقدر می توانست دور شود.اما آرش به یاری خدا تیر را پرتاب کرد و تیر پس از پیمودن فاصله ای طولانی به درختی نشست و آن جا مرز ایران و توران شد

برای ... کل پاو ... وینت از لینک زیر استفاده کنید:


... با ...


... پاو ... وینت فارسی چهارم ابت ... درس آرش کمان گیر - 19 اسلاید