اختصاصی از فور فایل تحقیق در مورد مقایسه توصیفی بین ابزار های حل مسئله ... با ... و پر سرعت .

تحقیق در مورد مقایسه توصیفی بین ابزار های حل مسئله


تحقیق در مورد مقایسه توصیفی بین ابزار های حل مسئله

لینک ... ید و ... در پایین صفحه

فرمت :word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات :52

 

فهرست:

 

چکیده

مقدمه

بخش اول - شش سیگما( six sigma )

تعریف ( six sigma )

چرخه dmaic

فاز چهار - improve ( بهبود )

فاز پنج - control ( کنترل )

بخش دوم - تفکر ناب ( lean thinking )

اتلاف - muda یا (waste)

اصل اول - تعیین ارزش ( value)

اصل سوم - ایجاد حرکت بدون وقفه در این ارزش ( flow )

اصل چهارم - امکان دادن به مشتری تا بتواند این ارزش را از تولید کننده بیرون بکشد

بخش سوم – تئوری محدودیت ها ( theory of constraints )toc

ابزارهای موردنیاز برای کاربرد تئوری محدودیتها

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

 

عرصه کنونی ... ب و کار ، تصویری جدید از سازمان ارائه می کند با این نگرش جدید ، سازمان مجموعه ای از فرایندهایی است که هدف آنها ایجاد ارزش برای مشتری است و مست ... م ایجاد ارزش برای مشتری ، آفرینش ارزش در خود سازمان است . برنامه سازمانی که می خواهد رویکرد فوق را دنبال کند در وهله اول ورود به حوزه سیگما هاست و در مرحله بعد طی مراحل بهبود تا رسیدن به سطح شش سیگما( six sigma) یعنی 3.4 خطا در یک میلیون فرصت می باشد . مفهوم بنیادی تفکر ناب ، در ریشه کن ... اتلاف و آفرینش ارزش در سازمان نهفته است . تفکر ناب نگرشی است ، برای افزایش بهره وری و ارزش آفرینی مستمر و حداقل ... هزینه ها و اتلافات ، به این ترتیب می توان دروازه ورود به سرزمین سیگما ها را ، رفع عیوب ، اتلافات و خطاهای مشهود از طریق روشهای سریع ، نظیر مفاهیم و تکنیک های تفکر ناب( lean thinking ) دانست . چرا که برای افزایش نرخ سیگما نیاز است افزایش نمایی در کاهش عیوب و اتلافات بوجود آید.


... با ...


تحقیق در مورد مقایسه توصیفی بین ابزار های حل مسئله