اختصاصی از فور فایل مقاله در مورد ... ی و معماری سیستم‌ها ... با ... و پر سرعت .

مقاله در مورد ... ی و معماری سیستم‌ها


مقاله در مورد ... ی و معماری سیستم‌ها

لینک ... ید و ... در پایین صفحه

فرمت :word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات :37

 

فهرست:

 

چکیده

کلیدواژه

1- مراحل ایجاد سیستم‌ها

2- پیچیدگی در سیستم‌ها

3- پیچیدگی و کنترل‌پذیری (رضائیان 1376، 80-83)

4- پیچیدگی در سیستم‌های اجتماعی

5- ایجاد سیستم‌های پیچیده

6- معماری سیستم‌ها

7- معماری سیستم‌ها در مقابل ... ی سیستم‌ها

8- مت ... وژی‌های فرایند معماری

مراجع

پی‌نوشت‌ها

 

در ایجاد سیستم‌هایی که نمونه‌هایی از آنها موجود است، ... ی سیستم‌ها به کار گرفته می‌شود. پیچیدگی این گونه سیستم‌ها معمولاً کم است. اما وقتی موضوع ایجاد یک سیستم جدید یا سیستم‌های پیچیده که دارای کنترل‌پذیری کم هستند، مطرح می‌شود ... ی سیستم‌ها پاسخگو نخواهد بود و معماری سیستم‌ها استفاده می‌شود. این مقاله به معرفی معماری سیستم‌ها، مقایسه معماری سیستم‌ها با ... ی سیستم‌ها، و مت ... وژی معماری سیستم‌ها می‌پردازد.

کلیدواژه : معماری سیستم‌ها؛ ... ی سیستم‌ها؛ ایجاد سیستم‌ها؛ سیستم‌های پیچیده؛ سیستم‌های اجتماعی؛ متدواوژی

بیشتر مطالب این مقاله از رکتین (1991) و مایر و رکتین (2000) گرفته شده است.


... با ...


مقاله در مورد ... ی و معماری سیستم‌ها